Features - Savybės

 0    30 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
clean
The rooms are quite clean.
rozpocznij naukę
švarus
Kambariai pakankamai švarūs.
slow
I like slow melodies.
rozpocznij naukę
lėtas
Man patinka lėtos melodijos.
new
I bought a new car!
rozpocznij naukę
naujas
Nusipirkau naują automobilį!
green
The grass is green.
rozpocznij naukę
žalias
Žolė žalia.
big
This city is so big.
rozpocznij naukę
didelis
Šis miestas toks didelis.
cold
I'm cold.
rozpocznij naukę
šaltas
Man šalta.
too expensive
Taking a taxi is too expensive.
rozpocznij naukę
per brangus
Važiuoti taksi yra per brangu.
+23 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"Lithuanian: day 2"
(w sumie 314 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.