And, or, but, so - 和,或者,但是,因为

 0    23 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
too
or: "also"
You should visit the cathedral too.
rozpocznij naukę
你也应该去参观一下教堂。
less
My salary is smaller than yours.
rozpocznij naukę
我的工资比你低。
few
or: "little"
They gave us little time.
rozpocznij naukę
一点儿
他们给我们一点儿时间。
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
rozpocznij naukę
因为
我不能坐轮船旅行因为我晕船。
only
I have only 5 minutes.
rozpocznij naukę
我只有五分钟时间。
so
I was hungry so I went out to eat something.
rozpocznij naukę
所以
我饿了,所以我出去吃东西。
than
I'm more intelligent than you.
rozpocznij naukę
structure: A 比(in comparison with) B + adjective
我比你聪明多了。
+16 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Chinese: day 2"
(w sumie 264 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.