Standortfaktoren 06.06.2019

 0    99 fiszek    koziol4444
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
der Standortfaktor, en
rozpocznij naukę
czynnik wpływający na wybór lokalizacji
an|nehmen (nimmt an, nahm an, hat angenommen)
rozpocznij naukę
przypuszczać
bereits
rozpocznij naukę
już, właśnie
genug
rozpocznij naukę
dość
der Niederlassungsort, -e
rozpocznij naukę
miejsce filii
die klimatischen Bedingungen
rozpocznij naukę
warunki klimatyczne
die Gesamtheit (nur Singular)
rozpocznij naukę
całość, ogół
der Standort, -e
rozpocznij naukę
lokalizacja
berücksichtigen (berücksichtigt, berücksichtigte, hat berücksichtigt)
rozpocznij naukę
uwzględniać, brać pod uwagę
wesentlich
rozpocznij naukę
istotny, rzeczywisty
später
rozpocznij naukę
później, późniejszy
Akk. Beeinflussen (beeinflusst, beeinflusste, hat beeinflusst)
rozpocznij naukę
wpływać na coś
langfristig
rozpocznij naukę
długoterminowy, docelowo
die Wirkung, -en
rozpocznij naukę
działanie, skutek
der Platz, "e
rozpocznij naukę
miejsce
sich niederlassen (lässt sich nieder, ließ sich nieder, hat sich niedergelassen)
rozpocznij naukę
osiedlać się
die Art,-en
rozpocznij naukę
sposób, metoda
bestimmen (bestimmt, bestimmte, hat bestimmt)
rozpocznij naukę
oznaczać
gelegentlich
rozpocznij naukę
przy okazji
der Betrieb, -e
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo
gelten als (gilt, galt, hat gegolten)
rozpocznij naukę
uchodzić za
der Abbaubetrieb, -e
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo zajmujące się eksploatacją złóż
der Bergbau (nur Singular)
rozpocznij naukę
górnictwo
der Anbaubetrieb, -e
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo zajmujące się uprawą
innerstädtisch
rozpocznij naukę
wewnątrzmiejski
die Hauptlage, n
rozpocznij naukę
położenie w centrum
das Geschäft, e
rozpocznij naukę
firma, interes
der Stammkunde, n
rozpocznij naukę
stały klient
bestimmt
rozpocznij naukę
określony
der Discounter, -
rozpocznij naukę
sklep dyskontowy
finden (findet, fand, hat gefunden)
rozpocznij naukę
tu: uważać
dagegen
rozpocznij naukę
w porównaniu
eher
rozpocznij naukę
wcześniej, raczej
die Nebenlage, n
rozpocznij naukę
położenie na obrzeżach
Akk. Vermeiden (vermeidet, vermied, hat vermieden)
rozpocznij naukę
unikać
die Standortkosten (nur Pl.)
rozpocznij naukę
koszty lokalizacji
nutzen (nutzt, nutzte, hat genutzt)
rozpocznij naukę
wykorzystywać
der Verbraucher, -
rozpocznij naukę
konsument
die Anhäufung, en
rozpocznij naukę
nagromadzenie, skupisko
die Konkurrenz, en
rozpocznij naukę
konkurencja
das Gemischtwarengeschäft, e
rozpocznij naukę
sklep z towarem mieszanym
der SB-Markt, "e
rozpocznij naukę
market samoobsługowy
suchen (sucht, suchte, hat gesucht)
rozpocznij naukę
szukać
die Konkurrenzmeidung (nur Singular)
rozpocznij naukę
unikanie konkurencji
niedrig
rozpocznij naukę
mały, niski
der Kundenwohnsitz, e
rozpocznij naukę
miejsce zamieszkania klientów
die Nachbarschaftslage, n
rozpocznij naukę
położenie w sąsiedztwie
die Wohnsiedlung, en
rozpocznij naukę
osiedle mieszkaniowe
der Verbrauchermarkt, "e
rozpocznij naukę
rynek konsumencki
das Maß, e
rozpocznij naukę
rozmiar
auf Akk. angewiesen sein
rozpocznij naukę
być zdanym na kogoś/coś
der Autokunde, n
rozpocznij naukę
klient z samochodem
die Randlage, n
rozpocznij naukę
położenie na skraju
die Außenlage, n
rozpocznij naukę
położenie na zewnątrz
die Anbindung, en
rozpocznij naukę
połączenie
die Bundesstraße, n
rozpocznij naukę
droga federalna
die Autobahn, en
rozpocznij naukę
autostrada
ausreichend
rozpocznij naukę
wystarczający, dostateczny
der Parkplatz, "e
rozpocznij naukę
parking
das Grundstück, e
rozpocznij naukę
działka
die Erweiterung, en
rozpocznij naukę
poszerzenie
planen (plant, plante, hat geplant)
rozpocznij naukę
planować
unterschätzen (unterschätzt, unterschätzte, hat unterschätzt)
rozpocznij naukę
nie doceniać
örtlich
rozpocznij naukę
miejscowy, lokalny
die Behörde, n
rozpocznij naukę
urząd
ausgehen von D. (geht aus, ging aus, ist ausgegangen)
rozpocznij naukę
wychodzić z (np. założenia)
so
rozpocznij naukę
w taki sposób
betreiben (betreibt, betrieb, hat betrieben)
rozpocznij naukę
trudnić się, zajmować się
...... Gemeinde,-
rozpocznij naukę
gminny
die Ansiedlungspolitik
rozpocznij naukę
polityka zamieszkania
steuerlich
rozpocznij naukę
podatkowy
das Industrieunternehmen, -
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo przemysłowe
aufgrund + G
rozpocznij naukę
na podstawie, w oparciu o
breit
rozpocznij naukę
szeroki
streuen (streut, streute, hat gestreut)
rozpocznij naukę
rozpraszać, rozrzucać, rozsypywać
das Absatzgebiet, e
rozpocznij naukę
teren/obszar zbytu
der Verkehr (nur Singular)
rozpocznij naukę
ruch, komunikacja, transport
die Orientierung (nur Singular)
rozpocznij naukę
orientacja
die Verkehrsorientierung (nur Singular)
rozpocznij naukę
zorientowanie na komunikację
im Mittelpunkt von D. stehen
rozpocznij naukę
być w centrum zainteresowania
die Infrastruktur, en
rozpocznij naukę
infrastruktura
der Transport (nur Singular)
rozpocznij naukę
transport, przewóz
die Ware, n
rozpocznij naukę
towar
ermöglichen (ermöglicht, ermöglichte, hat ermöglicht)
rozpocznij naukę
umożliwiać
die Ansiedlung, en
rozpocznij naukę
osada, osiedlenie
der Rohstoff, e
rozpocznij naukę
surowiec
die Rohstoffnähe (nur Singular)
rozpocznij naukę
bliskość surowców
die Verarbeitung, en
rozpocznij naukę
przerabianie, przetwórstwo
der Verarbeitungsbetrieb, e
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo przetwórcze
hauptsächlich
rozpocznij naukę
przede wszystkim, zwłaszcza, głównie
das Konsumgut, "er
rozpocznij naukę
dobro konsumpcyjne
die Absatzmöglichkeit, en
rozpocznij naukę
możliwość zbytu
dicht
rozpocznij naukę
gęsty, zwarty, blisko
besiedeln (besiedelt, besiedelte, hat besiedelt)
rozpocznij naukę
zasiedlać
die Gegend, en
rozpocznij naukę
okolica
der Lohn, "e
rozpocznij naukę
płaca, wynagrodzenie
ungelernt
rozpocznij naukę
niewykwalifikowany
die Arbeitskraft, "e
rozpocznij naukę
siła robocza
beschäftigen (beschäftigt, beschäftigte, hat beschäftigt)
rozpocznij naukę
zatrudniać, zajmować

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.