Czynności - Activities

3.5  2    33 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
Miło tu być.
rozpocznij naukę
be
It's nice to be here.
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
rozpocznij naukę
have
I don't have any money.
chcieć
Czego chcesz?
rozpocznij naukę
want
What do you want?
musieć
Musisz kupić bilet.
rozpocznij naukę
must
You must buy a ticket.
móc
Możesz mi pomóc?
rozpocznij naukę
can
Can you help me?
dać
Możesz mi dać 5 dolarów?
rozpocznij naukę
give
Can you give me 5 dollars?
iść
Chcę iść na piechotę.
rozpocznij naukę
go
I want to go on foot.
lubić
Lubię to.
rozpocznij naukę
like
I like it.
robić
czynić
Co robisz wieczorami?
rozpocznij naukę
do
"Do" to także tzw. czasownik posiłkowy (pierwsze wystąpienie w przykładzie). Służy do tworzenia pytań i negacji (+ "not") w czasie teraźniejszym (Present Simple).
What do you do in the evenings?
robić
wytwarzać, produkować
Moja mama robi smaczne ciasta.
rozpocznij naukę
make
My mum makes delicious cakes.
wiedzieć
Nie wiem.
rozpocznij naukę
know
I don't know.
szukać
dowolnego wyjścia z budynku
Szukam wyjścia.
rozpocznij naukę
look for
I'm looking for exit.
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
rozpocznij naukę
eat
I would like to eat something typical for this region.
pić
Napijesz się trochę wina?
rozpocznij naukę
drink
Would you like to drink some wine?
spać
Śpij dobrze.
rozpocznij naukę
sleep
Sleep well.
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
rozpocznij naukę
visit
Tomorrow we will visit the old town.
dostawać
coś
Kiedy dostanę swoje danie?
rozpocznij naukę
get
When will I get my dish?
dostawać się
gdzieś
Muszę dostać się na stację kolejową.
rozpocznij naukę
get
I must get to the train station.
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
rozpocznij naukę
use
Our program is easy to use.
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.
rozpocznij naukę
see
I was in the bar yesterday and I didn't see you.
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
rozpocznij naukę
come
Where do you come from?
mówić
Mówisz po angielsku?
rozpocznij naukę
speak
Do you speak English?
rozmawiać
Chcę rozmawiać z szefem.
rozpocznij naukę
talk
talk to / with somebody about something
I want to talk to the boss.
powiedzieć
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.
rozpocznij naukę
tell
I want to tell you something in private.
mówić komuś
Mówię ci, spodoba ci się.
rozpocznij naukę
tell
I tell you, you will like it.
kosztować
Ile kosztuje piwo?
rozpocznij naukę
cost
How much does a beer cost?
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
rozpocznij naukę
buy
I would like to buy a bottle of water.
płacić
Kto za to zapłaci?
rozpocznij naukę
pay
Who pays for this?
pożyczać
coś od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
rozpocznij naukę
borrow
borrow something from somebody
Can I borrow your book?
pożyczać
komuś coś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
rozpocznij naukę
lend
lend somebody something
I will not lend you my toothbrush.
zamykać
Możesz zamknąć okno?
rozpocznij naukę
close
Can you close the window?
otwierać
Kiedy otwiera się bank?
rozpocznij naukę
open
When does the bank open?
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?
rozpocznij naukę
watch
Do you like watching films?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.