Top 300 English adjectives and adverbs 276-300 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 276-300

 0    35 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
religious
My grandmother is deeply religious, she prays every day.
rozpocznij naukę
relliģiozs
Mana vecmamma ir ļoti reliģioza, viņa katru dienu lūdzās.
civil
polite
I have to be civil to Tom even though I hate him.
rozpocznij naukę
pieklājīgs
Man ir jābūt pieklājīgam pret Tomu, lai gan es viņu ienīstu.
generally
Generally I eat breakfast at home, but I didn't have time for that today.
rozpocznij naukę
parasti
Parasti es ēdu brokastis mājās, bet man tam šodien nebija laika.
nuclear
The atomic bomb is a type of nuclear weapon.
rozpocznij naukę
kodola-
Atombumba ir kodolbumbas veids.
clearly
certainly, obviously
You're clearly not the person I thought you were.
rozpocznij naukę
acīmredzami
Jūs acīmredzami neesat tāds cilvēks kā es domāju.
either
adverb used in negative sentences instead of "also"
I've never liked this rug either. It's good that you finally got rid of it!
rozpocznij naukę
arī
Man arī nekad nav paticis šis paklājs. Tas ir labi, ka tu beidzot no tā atbrīvojies!
initial
I made an initial diagnosis but I'll run some tests to be sure.
rozpocznij naukę
sākotnējs
Esmu veicis sākotnējo diagnozi, bet es vēl pārbaudīšos, lai būtu pavisam drošs.
+28 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(w sumie 300 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.