powtórzenie słownictwa

 0    110 fiszek    guest1502123
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
1 stimulus, 2 stimuli
rozpocznij naukę
1 bodziec, 2 bodźce
1 research, 2 pieces of research
rozpocznij naukę
1 badanie, 2 badania
1 species, 2 species
rozpocznij naukę
1 gatunek, 2 gatunki
fundamental attribution error
rozpocznij naukę
podstawowy błąd atrybucji
subject
rozpocznij naukę
osoba badana
influence, affect, impact
rozpocznij naukę
wpływ (wpływać)
internal, intrinsic, inner
rozpocznij naukę
wewnętrzny, wewnętrzny, wewnętrzny
extrinsic, external, outer
rozpocznij naukę
zewnętrzny, zewnętrzny, zewnętrzny
addiction
rozpocznij naukę
nałóg, uzależnienie
anger
rozpocznij naukę
gniew
continuous restlessness
rozpocznij naukę
ciągły niepokój
specify
rozpocznij naukę
sprecyzować
embarrased
rozpocznij naukę
zakłopotany
behavior modification
rozpocznij naukę
modyfikacja zachowania
contempt
rozpocznij naukę
pogarda
mutual
rozpocznij naukę
wzajemny
internal
rozpocznij naukę
wewnętrzny
conditioned stimulus
rozpocznij naukę
bodziec warunkowy
factors
rozpocznij naukę
Czynniki
learned helplessness
rozpocznij naukę
wyuczona bezradność
awe
rozpocznij naukę
lęk, bojaźń
frightened
rozpocznij naukę
przestraszony
remorse
rozpocznij naukę
skrucha, żal, wyrzuty sumienia
intrinsic motivation
rozpocznij naukę
motywacja wewnętrzna
punishment
rozpocznij naukę
kara
unconditioned stimulus
rozpocznij naukę
bodziec bezwarunkowy
engage
rozpocznij naukę
angażować, zaangażować
sadness
rozpocznij naukę
smutek
provide
rozpocznij naukę
zapewniać, dostarczać
disappointed
rozpocznij naukę
rozczarowany
follower
rozpocznij naukę
naśladowca, zwolennik
disapproval
rozpocznij naukę
dezaprobata, niechęć, potępienie
arrangement
rozpocznij naukę
układ, organizacja, ułożenie
disgust
rozpocznij naukę
wstręt, odraza
annoyed
rozpocznij naukę
zirytowany, rozgniewany, rozdrażniony
drives
rozpocznij naukę
popędy
submission
rozpocznij naukę
uległość, podporządkowanie się
tangible reward
rozpocznij naukę
namacalna nagroda
reinforcement
rozpocznij naukę
wzmocnienie
dizziness
rozpocznij naukę
zawroty głowy, oszołomienie
suppress
rozpocznij naukę
tłumić
disgust
rozpocznij naukę
wstręt, odraza
violence
rozpocznij naukę
przemoc
self-actualization, self-realization
rozpocznij naukę
samorealizacja, samorealizacja
conditioning
rozpocznij naukę
warunkowanie
bullying
rozpocznij naukę
tyranizowanie, znęcanie się (np. silniejszych dzieci nad słabszymi)
disobedience
rozpocznij naukę
nieposłuszeństwo
anxiety
rozpocznij naukę
niepokój, lęk
arousal
rozpocznij naukę
pobudzenie, wzbudzenie
species
rozpocznij naukę
gatunek
disturbance
rozpocznij naukę
zaburzenie, zakłócenie
impairment
rozpocznij naukę
upośledzenie, pogorszenie, osłabienie
subject
rozpocznij naukę
osoba badana w eksperymencie
agoraphobia
rozpocznij naukę
lęk przestrzeni
insanity
rozpocznij naukę
obłęd, choroba umysłowa
remorse
rozpocznij naukę
skrucha, żal, wyrzuty sumienia
sociability
rozpocznij naukę
towarzyskość
acrophobia
rozpocznij naukę
lęk wysokości
to be prone
rozpocznij naukę
być podatnym (na coś), mieć sklonność (do czegoś)
invulnerability
rozpocznij naukę
niewrażliwość, niepodatność
antibodies
rozpocznij naukę
Przeciwciała
excited
rozpocznij naukę
podekscytowany, podniecony
obey
rozpocznij naukę
słuchać, być posłusznym
equilibrium
rozpocznij naukę
równowaga
germ
rozpocznij naukę
zarazek
predict
rozpocznij naukę
przepowiadać, przewidywać
similarity
rozpocznij naukę
podobieństwo
affect
rozpocznij naukę
wpłynąć, wpływać
tension
rozpocznij naukę
napięcie
powerless
rozpocznij naukę
bezsilny
ambiguous
rozpocznij naukę
dwuznaczny, niejasny
body posture
rozpocznij naukę
postawa ciała
reflex
rozpocznij naukę
odruch
support
rozpocznij naukę
wsparcie, poparcie, pomoc
challenge
rozpocznij naukę
wyzwanie
dimension
rozpocznij naukę
wymiar
threat
rozpocznij naukę
groźba, zagrożenie
disorders
rozpocznij naukę
Zaburzenia
flood
rozpocznij naukę
zalewać, wylewać
judgment
rozpocznij naukę
osąd, ocena
compliance
rozpocznij naukę
uległość, stosowanie się, przestrzeganie
submissive
rozpocznij naukę
uległy, pokorny
conformity
rozpocznij naukę
konformizm, dostosowywanie się
inference
rozpocznij naukę
wnioskowanie, wniosek, konkluzja
consistency
rozpocznij naukę
spójność
physician
rozpocznij naukę
internista, lekarz
physicist
rozpocznij naukę
fizyk
fake
rozpocznij naukę
udawać, pozorować
dual
rozpocznij naukę
podwójny
fundamental attribution error
rozpocznij naukę
podstawowy błąd atrybucji
influence
rozpocznij naukę
wpływ, wpływać
outcome
rozpocznij naukę
wynik, rezultat
engage
rozpocznij naukę
angażować, zaangażować
obedience
rozpocznij naukę
posłuszeństwo
participation
rozpocznij naukę
uczestnictwo, aktywność na lekcjach
sexual drive
rozpocznij naukę
popęd seksualny
persistence
rozpocznij naukę
wytrwałość
social influence
rozpocznij naukę
wpływ społeczny
sensation
rozpocznij naukę
wrażenie, uczucie
subliminal perception
rozpocznij naukę
percepcja podprogowa
unanimity
rozpocznij naukę
jednomyślność
evoke emotions
rozpocznij naukę
wywołują emocje, uczucia
proximity
rozpocznij naukę
bliskość
average
rozpocznij naukę
średni, przeciętny, zwyczajny
concept
rozpocznij naukę
koncepcja, pojęcie, pomysł
underestimating
rozpocznij naukę
niedocenianie
visual illusion
rozpocznij naukę
złudzenie optyczne, wzrokowe
measurement error
rozpocznij naukę
Błąd pomiaru
valid
rozpocznij naukę
balid, uzasadniony, słuszny, poprawny
mindfulness
rozpocznij naukę
uważność, uważna obecność

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.