People - Lidé

 0    28 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
I
I am Adam.
rozpocznij naukę
Já jsem Adam.
you
Who are you?
rozpocznij naukę
ty
Kdo jsi ty?
he
He is my brother.
rozpocznij naukę
on
On je můj bratr.
she
Who is she?
rozpocznij naukę
ona
Ona je kdo?
this
This is very interesting.
rozpocznij naukę
tohle
Tohle je velmi zajímavé.
we
We are hungry.
rozpocznij naukę
my
My máme hlad.
you
Where are you from?
rozpocznij naukę
vy
Odkud jste vy?
they
They are our friends.
rozpocznij naukę
oni
Oni jsou naši přátelé.
person
He is the only person in the world for me.
rozpocznij naukę
osoba
On je pro mě jediná osoba na světě.
people
There are too many people here.
rozpocznij naukę
lidé
Je tam příliš mnoho lidí.
friend
My best friend lives next door.
rozpocznij naukę
kamarád
Můj nejlepší kamarád bydlí hned vedle.
wife
This is my wife - Julia.
rozpocznij naukę
manželka
Tohle je moje manželka - Julia.
husband
He is my husband.
rozpocznij naukę
manžel
On je můj manžel.
brother
Do you have a brother?
rozpocznij naukę
bratr
Máš bratra?
sister
Where is your sister?
rozpocznij naukę
sestra
Kde je tvá sestra?
child
It's just a child.
rozpocznij naukę
dítě
Je to jen dítě.
son
My son is 18 years old.
rozpocznij naukę
syn
Mému synovi je 18 let.
daughter
I've got two daughters as well.
rozpocznij naukę
dcera
Také mám dvě dcery.
mother
My mother is a teacher.
rozpocznij naukę
matka
Also: máma
Moje matka je učitelka.
mum
My mum is going to visit me next week.
rozpocznij naukę
mamka
Příští týden mě přijede navštívit mamka.
father
My father works as a taxi driver.
rozpocznij naukę
otec
Můj otec pracuje jako taxikář.
dad
Where's your dad?
rozpocznij naukę
táta
Also: taťka
Kde je tvůj táta?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
rozpocznij naukę
přítel
Also: partner
Promiň - mám přítele.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
rozpocznij naukę
přítelkyně
Also: partnerka
Jsem tady se svou přítelkyní.
man
Do you know that man?
rozpocznij naukę
muž
Znáš toho muže?
woman
This woman is married.
rozpocznij naukę
žena
Ta žena je vdaná.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Oxford street?
rozpocznij naukę
pan
Promiťe pane. Kde je Oxford street?
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.
rozpocznij naukę
slečna
Slečna Adamsová je velmi inteligentní.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.