At a social event - Durante degli eventi

 0    51 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
What do you do in your free time?
rozpocznij naukę
Cosa fai nel tempo libero?
Would you mind if I invite my wife for dinner, too?
rozpocznij naukę
Ti dispiace se invito anche mia moglie a cena?
Jenny, have you met Rick, our Communications Manager?
rozpocznij naukę
Jenny, hai conosciuto Rick, il nostro responsabile delle comunicazioni?
Nathan is new in our company.
rozpocznij naukę
Nathan è nuovo in azienda.
Jenny, Rick is an old colleague of mine from KiWi Company.
rozpocznij naukę
Jenny, Rick è un mio vecchio collega della KiWi Company.
You should try the roast chicken. It's delicious.
rozpocznij naukę
Dovresti provare il pollo arrosto. È delizioso.
I'd like you to meet Rick Davis.
rozpocznij naukę
Vorrei che conoscessi Rick Davis.
+44 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"Small talk in Italian"
(w sumie 799 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.