Praktyczne Czasowniki - Verbos Útiles

5  1    33 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
Jestem Hiszpanką.
rozpocznij naukę
ser
Czasownik ser wyraża cechy stałe, takie jak np. narodowość czy płeć.
Soy Española.
być
Jak miło tu przebywać!
rozpocznij naukę
estar
Czasownik estar wyraża cechy zmienne, takie jak np. emocje czy położenie.
¡Qué gusto estar aquí!
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
rozpocznij naukę
tener
No tengo ningún dinero.
chcieć
Czego chcesz?
rozpocznij naukę
querer
również kochać
¿Qué quieres?
musieć
Muszę kupić bilet.
rozpocznij naukę
tener que
Tengo que comprar un billete.
móc
Możesz mi pomóc?
rozpocznij naukę
poder
¿Me puedes ayudar?
dać
Możesz mi dać 5 euro?
rozpocznij naukę
dar
¿Puedes darme 5 euros, por favor?
iść
Chcę iść na piechotę.
rozpocznij naukę
ir
Quiero ir a pié.
lubić
Lubię kuchnię hiszpańską.
rozpocznij naukę
gustar
Me gusta la cocina española.
podobać się
Podoba mi się twoja sukienka.
rozpocznij naukę
gustar
Me gusta tu vestido.
robić
Co zwykłeś robić wieczorami?
rozpocznij naukę
hacer
¿Qué sueles hacer por la tarde?
wiedzieć
Nie wiem.
rozpocznij naukę
saber
No sé.
szukać
Szukam wyjścia.
rozpocznij naukę
buscar
Estoy buscando la salida.
jeść
Zawsze po obiedzie jem jabłko.
rozpocznij naukę
comer
Después de la comida siempre como una manzana.
pić
Należy dużo pić, kiedy jest gorąco.
rozpocznij naukę
beber
Hay que beber mucho, cuando hace calor.
spać
Śpij dobrze.
rozpocznij naukę
dormir
¡Que duermas bien!
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
rozpocznij naukę
visitar
Mañana visitaremos el casco antiguo.
dostawać
coś
Zawsze dostaję pensję trzeciego dnia miesiąca.
rozpocznij naukę
recibir
Recibo mi salario cada tres del mes.
dostawać się
gdzieś (w jakieś miejsce)
Muszę dostać się na stację kolejową.
rozpocznij naukę
llegar
Necesito llegar a la estación de trenes.
używać
W tej restauracji używają tylko produktów ekologicznych.
rozpocznij naukę
usar
En este restaurante usan sólo los productos ecológicos.
widzieć
Byłem wczoraj w barze i nie widziałem Cię.
rozpocznij naukę
ver
Estuve ayer en el bar y no te vi.
pochodzić
Skąd pochodzisz?
rozpocznij naukę
ser de
¿De dónde eres?
przychodzić
Przyszedłeś żeby mi pomóc?
rozpocznij naukę
venir
¿Vienes para ayudarme?
mówić
ogólnie - posiadać zdolność wypowiadania słów i zdan
Mówisz po angielsku?
rozpocznij naukę
hablar
¿Hablas inglés?
rozmawiać
Chcę rozmawiać z szefem.
rozpocznij naukę
hablar con
Quiero hablar con el jefe.
powiedzieć
powiedzieć konkretną (jedną) rzecz kilku lub jednej konkretnej osobie
Chcę Ci coś powiedzieć na osobności.
rozpocznij naukę
decir
Quiero decirte algo en privado.
kosztować
Ile kosztuje piwo?
rozpocznij naukę
costar
¿Cuánto cuesta la cerveza?
kupować
Musze kupić sobie nowy płaszcz.
rozpocznij naukę
comprar
Necesito comprarme un abrigo nuevo.
płacić
Kto płaci?
rozpocznij naukę
pagar
¿Quién paga?
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
rozpocznij naukę
prestar
¿Puedo prestar tu libro?
otwierać
O której otwiera się bank?
rozpocznij naukę
abrir
¿A qué hora abre el banco?
zamykać
Możesz zamknąć okno?
rozpocznij naukę
cerrar
¿Puedes cerrar la ventana, por favor?
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?
rozpocznij naukę
ver
¿Te gusta ver películas?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.