23.10.2019 Crimes

 0    89 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
smash
rozpocznij naukę
rozbić
destroy
rozpocznij naukę
zniszczyć
regret
rozpocznij naukę
żałować
crossing
rozpocznij naukę
przejście
adultery
rozpocznij naukę
cudzołóstwo
advocating violence
rozpocznij naukę
popieranie przemocy
assisting in someone's suicide
rozpocznij naukę
pomoc w czyimś samobójstwie
attempted suicide
rozpocznij naukę
próba samobójcza
begging
rozpocznij naukę
żebranie
being a conscientious objector
rozpocznij naukę
być sumiennym przeciwnikiem
belonging to an organization
rozpocznij naukę
przynależność do organizacji
blasphemy
rozpocznij naukę
bluźnierstwo
offending a religious group
rozpocznij naukę
obrażanie grupy religijnej
bribery abroad
rozpocznij naukę
przekupstwo za granicą
browsing a terrorist organisation's side
rozpocznij naukę
przeglądanie strony organizacji terrorystycznej
long unoccupied land
rozpocznij naukę
długa, niezamieszkana ziemia
bullying
rozpocznij naukę
tyranizowanie
diplomatic staff
rozpocznij naukę
personel dyplomatyczny
crimes
rozpocznij naukę
Zbrodnie
commit
rozpocznij naukę
popełnić
crimes under a certain age
rozpocznij naukę
przestępstwa poniżej określonego wieku
disrespecting
rozpocznij naukę
brak szacunku
within the speed limit
rozpocznij naukę
w ramach ograniczenia prędkości
without
rozpocznij naukę
bez
disorderly
rozpocznij naukę
nieporządny
excessive force in sport
rozpocznij naukę
nadmierna siła w sporcie
failed attempt
rozpocznij naukę
nieudana próba
immigrate illegaly
rozpocznij naukę
imigrować nielegalnie
request for political asylum
rozpocznij naukę
wniosek o azyl polityczny
denial
rozpocznij naukę
odmowa
illegal action of yours surbordinate
rozpocznij naukę
nielegalne działanie twojego przełożonego
indecency in artistic works
rozpocznij naukę
nieprzyzwoitość w pracach artystycznych
jaywalking
rozpocznij naukę
przechodzenie w niewyznaczonych miejscu
leaking
rozpocznij naukę
Wyciek
goverment secrets
rozpocznij naukę
tajemnice rządowe
lese majesty
rozpocznij naukę
obrażać królów
libellous comment
rozpocznij naukę
zniesławiający komentarz
accepting bribes
rozpocznij naukę
przyjmowanie łapówek
arson
rozpocznij naukę
podpalenie
assault
rozpocznij naukę
napad
attempted murder
rozpocznij naukę
usiłowanie zabójstwa
blackmail
rozpocznij naukę
szantaż
bomb hoax
rozpocznij naukę
bomba mistyfikacja
bulgraly
rozpocznij naukę
włamanie
drugs
rozpocznij naukę
narkotyki
digital piracy
rozpocznij naukę
piractwo internetowe
drug trafficking
rozpocznij naukę
handel narkotykami
false advertising
rozpocznij naukę
fałszywa reklama
forgery
rozpocznij naukę
fałszerstwo
fraud
rozpocznij naukę
oszustwo
fund rising for terrorism
rozpocznij naukę
gromadzenie funduszy na terroryzm
hacking
rozpocznij naukę
hakowanie
handling stolen goods
rozpocznij naukę
paserstwo
hijacking
rozpocznij naukę
uprowadzenie (samolotu)
human trafficking
rozpocznij naukę
handel ludźmi
incitement of terrorism
rozpocznij naukę
podżeganie do terroryzmu
insider trading
rozpocznij naukę
wykorzystywanie informacji poufnych
kidnapping
rozpocznij naukę
porwanie kogoś
manslaughter
rozpocznij naukę
nieumyślne spowodowanie śmierci
money laundering
rozpocznij naukę
pranie brudnych pieniędzy
mugging
rozpocznij naukę
okradanie na ulicy
offering bribes
rozpocznij naukę
oferowanie łapówek
Ponzi schemes
rozpocznij naukę
piramida finansowa
rape
rozpocznij naukę
gwałt
resisting arrest
rozpocznij naukę
sprzeciwiać się aresztowaniu
slander
rozpocznij naukę
pomówienie, zniesławienie (ustne)
tax dodging
rozpocznij naukę
unikanie podatków
pimping
rozpocznij naukę
sutenerstwo
file-sharing software
rozpocznij naukę
oprogramowanie do udostępniania plików
presistent noise violations
rozpocznij naukę
ciągłe naruszenia hałasu
polygamy
rozpocznij naukę
poligamia
possession
rozpocznij naukę
własność, posiadanie
amount
rozpocznij naukę
ilość
public nudity
rozpocznij naukę
nagość publiczna
stirring up race hate
rozpocznij naukę
wzmagając nienawiść rasową
evidence
rozpocznij naukę
dowód
refusing
rozpocznij naukę
odmawiać
insulting
rozpocznij naukę
obraźliwy
squatting
rozpocznij naukę
przejmowac opuszczony budynek
stalking
rozpocznij naukę
prześladowanie
swearing in public
rozpocznij naukę
przeklinanie w miejscu publicznym
bins
rozpocznij naukę
kosze
tresspass
rozpocznij naukę
wchodzenie na kogoś teren
unauthorized
rozpocznij naukę
nieautoryzowane
underage
rozpocznij naukę
niepełnoletni
vagrancy
rozpocznij naukę
włóczęgostwo
advocating terrorism
rozpocznij naukę
popieranie terroryzmu
accomplice
rozpocznij naukę
wspólnik (przestępstwa)
display
rozpocznij naukę
wystawa sklepowa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.