Czasowniki - 动词

 0    29 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
Jestem Polką.
rozpocznij naukę
chińskie czasowniki nie odmieniają się - wszystkie osoby mają tę samą formę
波兰人。
mieć
On ma jednego brata.
rozpocznij naukę
他有一个弟弟。
chcieć
Chcę napić się wody.
rozpocznij naukę
想 także oznacza "chcieć"
我要喝水。
musieć
Musisz zjeść zupę.
rozpocznij naukę
po chińsku zupę się "pije" konieczne jest zatem użycie czasownika "pić" - 喝
你得喝汤。
móc
Możesz przyjść jutro?
rozpocznij naukę
可以 także oznacza "móc"
你明天能来吗?
dawać
Daj mi proszę szklankę wody.
rozpocznij naukę
请给我一杯水。
iść, pójść
Chcesz iść do kina?
rozpocznij naukę
你想去电影院吗?
lubić
Lubię jeść czekoladę.
rozpocznij naukę
喜欢
爱 także oznacza "lubić", ale głównie w kontekście osób
我喜欢吃巧克力。
robić
Ona odrabia pracę domową.
rozpocznij naukę
她在做作业。
wiedzieć
On wszystko wie.
rozpocznij naukę
知道
他什么都知道。
szukać
Szukam pracy.
rozpocznij naukę
我在找工作。
jeść
On nie je owoców.
rozpocznij naukę
他不吃水果。
pić
Rano piję kawę.
rozpocznij naukę
早上我喝咖啡。
spać
Chce mi się spać.
rozpocznij naukę
睡觉
我要睡觉。
zwiedzać, pojechać do
Ona chce zwiedzić Paryż.
rozpocznij naukę
参观
她想参观巴黎。
dostawać
Wczoraj dostałam list.
rozpocznij naukę
收到
封 to klasyfikator używany do określenia korespondencji
我昨天收到了一封信。
używać
Jak używa się pałeczek?
rozpocznij naukę
筷子怎么用?
widzieć
Dzisiaj popołudniu idę do kina.
rozpocznij naukę
见 także oznacza "widzieć", ale głównie w kontekście widzenia kogoś
我今天下午去看电影。
przyjść
Przyjdź szybko!
rozpocznij naukę
快来吧!
rozmawiać
Z kim rozmawiasz?
rozpocznij naukę
说话
你跟谁说话?
mówić
Powiedział, że mnie nie kocha.
rozpocznij naukę
他说他不爱我。
sprzedawać
Ona sprzedaje książki.
rozpocznij naukę
书 oznacza zarówno jedną książkę, jak i więcej książek
她卖书。
kupować
On kupuje jabłka w supermarkecie.
rozpocznij naukę
他在超市买苹果。
płacić
Już zapłaciłam.
rozpocznij naukę
我已经付了。
pożyczać od kogoś
Mogę pożyczyć tę książkę?
rozpocznij naukę
我能借这本书吗?
tańczyć
Ona lubi tańczyć.
rozpocznij naukę
跳舞
她喜欢跳舞。
zamykać
Zamknij drzwi, proszę.
rozpocznij naukę
请关上门。
otwierać
Wejdź, drzwi są otwarte.
rozpocznij naukę
konstrukcja 是...的 służy podkreśleniu pewnej informacji, w tym przypadku tego, że drzwi są otwarte
进来,门是开的。
patrzeć
Codziennie ogląda telewizję.
rozpocznij naukę
他每天看电视。

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.