E Dla Początkujących Zwroty Konwersacyjne A1-B1

 0    600 fiszek    wieczor
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
yes
– Are you Tom? – Yes.
rozpocznij naukę
tak
– Czy ty jesteś Tom? – Tak.
no
– Is this Jenny? – No.
rozpocznij naukę
nie
– Czy to jest Jenny? – Nie.
hello
Hello! Good to see you!
rozpocznij naukę
cześć
Cześć! Dobrze cię widzieć!
good morning
Good morning. Mr Smith!
rozpocznij naukę
dzień dobry
Dzień dobry. panie Smith!
good evening
Good evening. Mrs Johnson!
rozpocznij naukę
dobry wieczór
Dobry wieczór. pani Johnson!
good night
Good night. sleep tight!
rozpocznij naukę
dobranoc
Dobranoc. śpij dobrze!
goodbye
Goodbye. see you tomorrow!
rozpocznij naukę
do widzenia
Do widzenia. do zobaczenia jutro!
see you
See you on Monday!
rozpocznij naukę
do zobaczenia
Do zobaczenia w poniedziałek!
welcome
Welcome to Warsaw!
rozpocznij naukę
witam(y)
Witamy w Warszawie!
please
Sit down. please!
rozpocznij naukę
proszę
Proszę usiąść!
here you are
This is your ticket. Here you are.
rozpocznij naukę
proszę bardzo (podając coś)
To pański bilet. Proszę bardzo.
thank you
– More tea? – No. thank you.
rozpocznij naukę
dziękuję
– Więcej herbaty? – Nie. dziękuję.
sorry
Sorry I'm late!
rozpocznij naukę
przepraszam
Przepraszam za spóźnienie!
excuse me?
Excuse me? What did you say?
rozpocznij naukę
proszę?
Proszę? Co powiedziałeś?
forgive me
I forgot. Forgive me. please.
rozpocznij naukę
wybacz mi
Zapomniałem. Wybacz mi. proszę.
no problem
– Sorry for being late! – No problem!
rozpocznij naukę
nie ma problemu
– Przepraszam za spóźnienie! – Nie ma problemu!
it's OK
– I'm so sorry! – It's OK.
rozpocznij naukę
w porządku
– Tak mi przykro! – (Już) w porządku.
never mind
You're late but never mind.
rozpocznij naukę
nie szkodzi
Jesteście spóźnieni. ale nie szkodzi.
you're welcome
– Thank you for your help. – You're welcome.
rozpocznij naukę
nie ma za co
– Dziękuję za pomoc. – Nie ma za co.
my pleasure
– Thank you for a nice evening. – My pleasure!
rozpocznij naukę
cała przyjemność po mojej stronie
Dziękuję za miły wieczór. – Cała przyjemność po mojej stronie!
with pleasure
I will help you with pleasure!
rozpocznij naukę
z przyjemnością
Pomogę ci z przyjemnością!
have a nice day
It was nice to see you! Have a nice day!
rozpocznij naukę
miłego dnia
Miło było cię widzieć! Miłego dnia!
the same to you
– Have a nice day! – The same to you!
rozpocznij naukę
wzajemnie
– Miłego dnia! – Nawzajem!
of course
– Could you please tell me your name! – Of course. I'm Julia.
rozpocznij naukę
oczywiście
– Podaj mi swoje imię. proszę. – Oczywiście. Jestem Julia.
maybe
– Will you come tomorrow? – Maybe. I'm not sure.
rozpocznij naukę
(być) może
– Przyjdziesz jutro? – Być może. Nie jestem pewien.
well
Well. it could be worse.
rozpocznij naukę
cóż
Cóż. mogło być gorzej.
for example
I have many hobbies. for example cooking.
rozpocznij naukę
na przykład
Mam wiele hobby. na przykład gotowanie.
especially
I like music. especially rock music.
rozpocznij naukę
szczególnie. zwłaszcza
Lubię muzykę. zwłaszcza rock.
I don't know
– Where is Jimmy? – I don't know.
rozpocznij naukę
nie wiem
– Gdzie jest Jimmy? – Nie wiem.
I don't understand
I don't understand what he's saying.
rozpocznij naukę
nie rozumiem
Nie rozumiem. co on mówi.
could you repeat that. please?
I didn't understand that. Could you repeat that. please?
rozpocznij naukę
proszę powtórzyć
Nie zrozumiałem. Proszę powtórzyć.
say it slowly. please!
You are speaking too fast. Say it slowly. please!
rozpocznij naukę
proszę powiedzieć to powoli!
Mówi pan za szybko. Proszę powiedzieć to powoli!
pardon?
Pardon? Say it again. please!
rozpocznij naukę
słucham?
Słucham? Powtórz to. proszę!
I see
Oh. now I see!
rozpocznij naukę
rozumiem
Aha. już rozumiem!
silence!
Silence! I can't hear anything!
rozpocznij naukę
cisza!
Cisza! Nic nie słyszę!
look!
Look! Here she is!
rozpocznij naukę
spójrz!
Spójrz! Oto i ona!
what...?
What is it?
rozpocznij naukę
co...?
Co to jest?
who...?
Who is this?
rozpocznij naukę
kto...?
Kto to jest?
when...?
When will you be ready?
rozpocznij naukę
kiedy...?
Kiedy będziesz gotowy?
where...?
Where is my bag?
rozpocznij naukę
gdzie...?
Gdzie jest moja torba?
why...?
Why are you crying?
rozpocznij naukę
dlaczego...?
Dlaczego płaczesz?
whose...?
Whose is this wallet?
rozpocznij naukę
czyj...?
Czyj to portfel?
which...?
Which car is yours?
rozpocznij naukę
który...?
Który samochód jest twój?
how...?
How do you feel?
rozpocznij naukę
jak...?
Jak się czujesz?
what does it mean?
I don't know this word. What does it mean?
rozpocznij naukę
co to znaczy?
Nie znam tego słowa. Co to znaczy?
can you...?
Can you help me?
rozpocznij naukę
czy możesz...?
Czy możesz mi pomóc?
can I...?
Can I open the window?
rozpocznij naukę
czy mogę...?
Czy mogę otworzyć okno?
how are you?
Hi. Daniel! How are you?
rozpocznij naukę
jak się masz?
Cześć. Daniel! Jak się masz?
how is it going?
– Hey. Ron! How is it going? – I'm doing well. thanks!
rozpocznij naukę
co słychać?
– Hej. Ron! Co słychać? – Mam się dobrze. dzięki!
are you OK?
– Are you ok? You look sad.
rozpocznij naukę
wszystko w porządku?
– Wszystko w porządku? Wyglądasz na smutną.
I'm fine
– How are you? – I'm fine. thanks. And you?
rozpocznij naukę
mam się dobrze
– Jak się masz? – Mam się dobrze. dzięki. A ty?
I feel
I feel good.
rozpocznij naukę
czuję (się)
Czuję się dobrze.
everything's fine
– Are you all right? – Yes. everything's fine.
rozpocznij naukę
wszystko dobrze
– Wszystko u ciebie w porządku? – Tak. wszystko dobrze.
not bad
– How are things? – Not bad. thank you.
rozpocznij naukę
nieźle
– Jak leci? – Nieźle. dziękuję.
so-so
– How are you doing? – So-so.
rozpocznij naukę
tak sobie
– Jak się masz? – Tak sobie.
not very well
– How is your mum (doing)? – Not very well.
rozpocznij naukę
nie najlepiej
– Jak się ma twoja mama? – Nie najlepiej.
it could be better
It could be better but never mind.
rozpocznij naukę
mogło(by) być lepiej
Mogłoby być lepiej. ale nie martw się.
great
You look great!
rozpocznij naukę
świetnie
Wyglądasz świetnie!
don't worry
Don't worry. everything will be all right!
rozpocznij naukę
nie martw się
Nie martw się. wszystko będzie dobrze!
what's new?
– What's new? – I changed my job.
rozpocznij naukę
co nowego?
– Co nowego? – Zmieniłem pracę.
nothing new
– It's cold today. – Nothing new!
rozpocznij naukę
nic nowego
– Jest dziś zimno. – Nic nowego!
the same old story
– He's lied to us again! – The same old story...
rozpocznij naukę
stara śpiewka
– Znów nas okłamał! – Stara śpiewka...
what's going on?
– What's going on? Why are you crying?
rozpocznij naukę
co się dzieje?
– Co się dzieje? Dlaczego płaczesz?
what happened?
– What happened? – He kicked me.
rozpocznij naukę
co się stało?
– Co się stało? – On mnie kopnął.
is something wrong?
– Is something wrong? – No. I'm just tired.
rozpocznij naukę
czy coś jest nie tak?
– Czy coś jest nie tak? – Nie. jestem po prostu zmęczony.
how is work going?
How is work going? Are you very busy?
rozpocznij naukę
jak w pracy?
Jak w pracy? Jesteś bardzo zajęty?
I'm busy
I can't talk now. I'm busy.
rozpocznij naukę
jestem zajęty
Nie mogę teraz rozmawiać. Jestem zajęty.
it's good to see you
– It's good to see you again! – You too!
rozpocznij naukę
dobrze cię widzieć
– Dobrze cię znowu widzieć! – Ciebie też!
fancy meeting you here
Fancy meeting you here. I didn't expect to see you here.
rozpocznij naukę
miło cię tu spotkać
Miło cię tu spotkać. Nie spodziewałem się ciebie tutaj.
it's been a long time
It's been a long time! You've changed!
rozpocznij naukę
dawno się nie widzieliśmy
Dawno się nie widzieliśmy! Zmieniłeś się!
what are you doing here?
– What are you doing here? – I was just passing by.
rozpocznij naukę
co tutaj robisz?
– Co tutaj robisz? – Jestem tu przelotem.
what have you been doing lately?
– What have you been doing lately? – I've been working on my new project.
rozpocznij naukę
co porabiałeś ostatnio?
– Co porabiałeś ostatnio? – Pracowałem nad nowym projektem.
did you know that ...?
Did you know that I'm seeing Chris?
rozpocznij naukę
czy wiedziałeś. że ...?
Czy wiedziałeś. że spotykam się z Chrisem?
have you heard from...?
– Have you heard from Max? – No. it's been a while since I last talked to him.
rozpocznij naukę
czy wiesz co u...?
– Czy wiesz. co u Maxa? – Nie. już długo z z nim nie rozmawiałem.
have you heard the latest (news)?
Have you heard the latest news? Mary's pregnant!
rozpocznij naukę
czy słyszałeś najnowszą wiadomość?
Słyszałeś ostatnie wieści? Mary jest w ciąży!
I'm sorry to hear that
– I failed my exam. – I'm sorry to hear that.
rozpocznij naukę
przykro mi to słyszeć
– Oblałem egzamin. – Przykro mi to słyszeć.
good news
I've got good news for you!
rozpocznij naukę
dobra wiadomość
Mam dla ciebie dobrą wiadomość!
good to know
It's good to know that everything's fine.
rozpocznij naukę
dobrze wiedzieć
Dobrze wiedzieć. że wszystko jest w porządku.
guess what?
Guess what? I'm moving house.
rozpocznij naukę
wiesz co?
Wiesz co? Przeprowadzam się.
really
I got a new job. – Really? Good for you!
rozpocznij naukę
naprawdę
– Dostałem nową pracę. – Naprawdę? Gratuluję!
exactly
– That's terrific. isn't it? – Exactly!
rozpocznij naukę
dokładnie
– To jest świetne. nieprawdaż? – Dokładnie!
sure!
– Will you come to Tim's party? – Sure!
rozpocznij naukę
jasne!
– Czy przyjdziesz na imprezę Tima? – Jasne!
sounds great
That sounds great! Tell me more about it!
rozpocznij naukę
brzmi świetnie
To brzmi świetnie! Powiedz o tym coś więcej!
tell me more about
Tell me more about your plans!
rozpocznij naukę
powiedz mi więcej o
Powiedz mi więcej o swoich planach!
this is news to me
– I've heard they're a couple. – Oh. really? This is news to me.
rozpocznij naukę
pierwsze słyszę
– Słyszałem. że oni są parą. – Ach tak? Pierwsze słyszę.
what are you talking about?
What are you talking about? This is just a rumour.
rozpocznij naukę
o czym ty mówisz?
O czym ty mówisz? To tylko plotka.
tell a story
I have to tell you a great story!
rozpocznij naukę
opowiadać historię
Muszę ci opowiedzieć świetną historię!
that's why
Lizzy is mean. That's why I don't like her.
rozpocznij naukę
dlatego
Lizzy jest skąpa. Dlatego jej nie lubię.
say hello to...!
Say hello to Ann when you meet her!
rozpocznij naukę
pozdrów...!
Pozdrów Annę. jeśli ją spotkasz!
what time is it?
– Excuse me. what time is it? – Sorry. I don't have a watch.
rozpocznij naukę
która godzina?
– Przepraszam. która godzina? – Przykro mi. nie mam zegarka.
quarter to
It's a quarter to eleven.
rozpocznij naukę
za kwadrans
Jest za kwadrans jedenasta.
half past
It's half past four.
rozpocznij naukę
w pół do
Jest w pół do piątej.
at ... o'clock
The film starts at seven o'clock.
rozpocznij naukę
o (pełnej) godzinie...
Film zaczyna się o godzinie siódmej.
what day is it today?
What day is it today? Saturday or Sunday?
rozpocznij naukę
jaki dziś dzień?
Jaki dziś dzień? Sobota czy niedziela?
what's the weather like?
Have you already been outside today? What's the weather like?
rozpocznij naukę
jaka jest pogoda?
Czy byłeś dziś już na zewnątrz? Jaka jest pogoda?
it's raining
Oh no. it's raining again!
rozpocznij naukę
pada deszcz
O nie. znowu pada deszcz!
it looks like rain
Oh dear. it looks like rain and I don't have an umbrella!
rozpocznij naukę
wygląda na to. że będzie padać
Ojej. wygląda na to. że będzie padać. a ja nie mam parasolki!
the sun is shining
It's a beautiful day today! It's warm and the sun is shining.
rozpocznij naukę
świeci słońce
Dziś jest piękny dzień! Jest ciepło i świeci słońce.
speaking of
Speaking of Selma. how is she?
rozpocznij naukę
a propos
A propos Selmy. jak ona się ma?
anyway
Anyway. I'm glad we met.
rozpocznij naukę
w każdym razie
W każdym razie cieszę się. że się poznaliśmy.
actually
Actually. I don't know what to do.
rozpocznij naukę
właściwie
Właściwie to nie wiem. co mam zrobić.
apparently
Apparently. this is the oldest building in this town.
rozpocznij naukę
podobno
Podobno to jest najstarszy budynek w tej miejscowości.
I remember
– Do you remember Adam's sister? – I remember Adam. but I don't remember his sister.
rozpocznij naukę
pamiętam
– Pamiętasz siostrę Adama? – Pamiętam Adama. ale nie pamiętam jego siostry.
it rings a bell
– Do you know the band Twinlight? – It rings a bell.
rozpocznij naukę
brzmi znajomo
– Znasz zespół Twinlight? – Brzmi znajomo.
oh my God
Oh my God. this is terrible!
rozpocznij naukę
o mój Boże
O mój Boże. to straszne!
thank God
Nothing bad happened. thank God!
rozpocznij naukę
Bogu dzięki
Nic złego się nie stało. dzięki Bogu!
good luck
Good luck with the exam!
rozpocznij naukę
powodzenia
Powodzenia na egzaminie!
lucky you
– You know what? I won the lottery! – Lucky you!
rozpocznij naukę
ty to masz szczęście
– Wiesz co? Wygrałem w totka! – Ty to masz szczęście!
congratulations
Congratulations on your new arrival!
rozpocznij naukę
gratulacje
Gratulacje z okazji narodzin dziecka!
best wishes
Give John my best wishes!
rozpocznij naukę
najlepsze życzenia
Przekaż Johnowi moje najlepsze życzenia!
happy birthday
Today is your birthday. so happy birthday!
rozpocznij naukę
sto lat (z okazji urodzin)
Dziś sa twoje urodziny. a zatem – sto lat!
Happy Easter
I wish you and your family a Happy Easter!
rozpocznij naukę
Wesołego Alleluja
Życzę tobie i twojej rodzinie Wesołego Alleluja!
Happy New Year
Happy New Year! May it bring a lot of happiness!
rozpocznij naukę
Szczęśliwego Nowego Roku
Szczęśliwego Nowego Roku! Niech przyniesie ci dużo szczęścia!
Merry Christmas
Merry Christmas to you and your families!
rozpocznij naukę
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia wam i waszym rodzinom!
may all your wishes come true
Good luck in the upcoming year and may all your wishes come true!
rozpocznij naukę
spełnienia marzeń
Powodzenia w nadchodzącym roku i spełnienia marzeń!
I'm glad you like it
– Nice dress! – Thank you. I'm glad you like it.
rozpocznij naukę
cieszę się. że ci się podoba
– Ładna sukienka! – Dziękuję. Cieszę się. że ci się podoba.
I have to go now
I have to go now. See you soon!
rozpocznij naukę
muszę już iść
Muszę już iść. Do zobaczenia wkrótce!
let me know
Let me know as soon as possible!
rozpocznij naukę
daj mi znać
Daj mi znać najszybciej jak to możliwe!
I'm joking
Don't take it personally. I'm only joking.
rozpocznij naukę
żartuję
Nie bierz tego do siebie. Ja tylko żartuję.
are you kidding me?
Are you kidding me? This can't be true!
rozpocznij naukę
chyba sobie żartujesz!
Chyba sobie żartujesz! To nie może być prawda!
it's none of your business
– How much do you earn? – It's none of your business!
rozpocznij naukę
to nie twoja sprawa
– Ile zarabiasz? – To nie twoja sprawa!
do you like...?
Do you like going to the theatre?
rozpocznij naukę
czy lubisz...?
Czy lubisz chodzić do teatru?
would you like to...?
Would you like to go to the theatre with me?
rozpocznij naukę
czy chciałbyś...?
Czy chciałbyś pójść ze mną do teatru?
nice to meet you
– Nice to meet you! – The pleasure is mine!
rozpocznij naukę
miło cię poznać
– Miło cię poznać! – Cała przyjemność po mojej stronie!
who are you?
– Who are you? – I'm Sarah's sister.
rozpocznij naukę
kim jesteś?
– Kim jesteś? – Jestem siostrą Sary.
what's your name?
– What's your name? – My name's Oliver.
rozpocznij naukę
jak masz na imię?
– Jak masz na imię? – Nazywam się Oliver.
my name is...
– My name is Sylvia. And yours? – I'm Kate.
rozpocznij naukę
mam na imię...
– Mam na imię Sylvia. A ty? – Ja jestem Kate.
you must be...
You must be Jack. My aunt has told me a lot about you.
rozpocznij naukę
ty musisz być...
Ty musisz być Jack. Moja ciocia wiele o tobie mówiła.
I've heard a lot about you
– I've heard a lot about you. – I hope only good things.
rozpocznij naukę
wiele o tobie słyszałem
– Wiele o tobie słyszałem. – Mam nadzieję. że same dobre rzeczy.
how old are you?
– How old are you?
rozpocznij naukę
ile masz lat?
– Ile masz lat?
I'm ... (years old
I'm thirty–seven (years old).
rozpocznij naukę
mam ... lat
Mam trzydzieści siedem lat.
where are you from?
I'm from England. And where are you from?
rozpocznij naukę
skąd jesteś?
Ja jestem z Anglii. A ty skąd jesteś?
I'm from...
I'm from Poland. Olga is from Russia.
rozpocznij naukę
jestem z...
Jestem z Polski. Olga jest z Rosji.
which city are you from?
He is from London. And which city are you from?
rozpocznij naukę
z jakiego jesteś miasta?
On jest z Londynu. A ty z jakiego miasta jesteś?
which country are you from?
We are from Ireland. Which country are you from?
rozpocznij naukę
z jakiego jesteś kraju?
My jesteśmy z Irlandii. Ty z jakiego kraju jesteś?
what nationality are you?
– What nationality are you? – I'm Polish.
rozpocznij naukę
jakiej narodowości jesteś?
– Jakiej narodowości jesteś? – Jestem Polakiem.
what's the capital of...?
– What's the capital of Ireland? – Dublin is the capital of Ireland.
rozpocznij naukę
jakie miasto jest stolicą...?
– Jakie miasto jest stolicą Irlandii? – Dublin jest stolicą Irlandii.
where do you live?
Where do you live? In Krakow?
rozpocznij naukę
gdzie mieszkasz?
Gdzie mieszkasz? W Krakowie?
I live in...
I live in a big city.
rozpocznij naukę
mieszkam w...
Mieszkam w dużym mieście.
what's your address?
– What's your address? – 21 Targowa Street.
rozpocznij naukę
jaki jest twój adres?
– Jaki jest twój adres? – Ulica Targowa 21.
what's your phone number?
– What's your phone number? – I won't tell you.
rozpocznij naukę
jaki jest twój numer telefonu?
– Jaki jest twój numer telefonu? – Nie powiem ci.
can you give me your...?
Can you give me your address and phone number?
rozpocznij naukę
czy (po)dasz mi swój...?
Czy (po)dasz mi swój adres i numer telefonu?
where were you born?
I know you live in Liverpool. but where were you born?
rozpocznij naukę
gdzie się urodziłeś?
Wiem. że mieszkasz w Liverpoolu. ale gdzie się urodziłeś?
when were you born?
When were you born? Are you already eighteen?
rozpocznij naukę
kiedy się urodziłeś?
Kiedy się urodziłeś? Czy masz już osiemnaście lat?
I was born in...
I was born in Belfast. in 1985 (nineteen eighty–five).
rozpocznij naukę
urodziłem się w...
Urodziłem się w Belfaście w 1985 r.
do you speak...?
Do you speak English well?
rozpocznij naukę
czy mówisz po...?
Czy dobrze mówisz po angielsku?
just a little
I speak French just a little.
rozpocznij naukę
tylko trochę
Mówię tylko trochę po francusku.
my English isn't very good
My English isn't very good. Could you say that again. please?
rozpocznij naukę
mój angielski nie jest zbyt dobry
Mój angielski nie jest zbyt dobry. Mógłbyś powtórzyć. proszę?
what do you do for a living?
– What do you do for a living? – I'm a teacher.
rozpocznij naukę
czym się zajmujesz?
– Czym się zajmujesz? – Jestem nauczycielem.
what is your hobby?
– What is your hobby? – I'm a football fan.
rozpocznij naukę
jakie masz hobby?
– Jakie masz hobby? – Jestem fanem piłki nożnej.
what's your marital status?
– What's your marital status? – I'm single.
rozpocznij naukę
jaki jest twój stan cywilny?
– Jaki jest twój stan cywilny? – Jestem wolny.
do you have children?
– Do you have children? – Yes. a son and a daughter.
rozpocznij naukę
czy masz dzieci?
– Czy masz dzieci? – Tak. syna i córkę.
best friend
This is Dennis. my best friend.
rozpocznij naukę
najlepszy przyjaciel
To jest Dennis. mój najlepszy przyjaciel.
neighbour
I'm your new neighbour. My name's Michael.
rozpocznij naukę
sąsiad
Jestem twoim nowym sąsiadem. Nazywam się Michael.
roommate
Have you met my roommate?
rozpocznij naukę
współlokator
Czy poznałeś mojego współlokatora?
I'm new here
I'm new here and I don't know many people.
rozpocznij naukę
jestem tu nowy
Jestem tu nowy i nie znam wielu ludzi.
I'd like to introduce...
Hello. everybody! I'd like to introduce myself.
rozpocznij naukę
chciałbym przedstawić...
Cześć. wszystkim! Chciałbym się przedstawić.
are you enjoying yourself?
– So. are you enjoying yourself? – Yes. a lot!
rozpocznij naukę
czy dobrze się bawisz?
– A więc. czy dobrze się bawisz? – Tak. bardzo!
are you alone here?
– Are you alone here? – No. with a friend. but she went to the toilet.
rozpocznij naukę
czy jesteś tu sam?
– Jesteś tu sama? – Nie. z przyjaciółką. ale poszła do toalety.
may I join (you)?
– May I join you? – Of course! Take a seat!
rozpocznij naukę
czy mogę się przysiąść (do ciebie)?
– Czy mogę się do ciebie przysiąść? – Oczywiście? Siadaj!
I think (that)
I think that he isn't happy.
rozpocznij naukę
myślę. że
Myślę. że on nie jest szczęśliwy.
I don't think so
– What do you think? Is she from Spain? – I don't think so.
rozpocznij naukę
nie sądzę
– Jak myślisz? Czy ona jest z Hiszpanii? – Nie sądzę.
I hope
I hope you're fine.
rozpocznij naukę
mam nadzieję
Mam nadzieję. że wszystko u ciebie OK.
I like
I like your family.
rozpocznij naukę
lubię
Lubię twoją rodzinę.
I dislike
I dislike jazz music.
rozpocznij naukę
nie lubię
Nie lubię muzyki jazzowej.
I love
I love this movie!
rozpocznij naukę
kocham
Kocham ten film!
I hate
I hate stupid people!
rozpocznij naukę
nienawidzę
Nienawidzę głupich ludzi!
I can't stand
I can't stand traffic jams.
rozpocznij naukę
nie znoszę
Nie znoszę korków.
I prefer
I prefer tea to coffee.
rozpocznij naukę
wolę
Wolę herbatę od kawy.
I enjoy
I enjoy reading detective novels.
rozpocznij naukę
uwielbiam
Uwielbiam czytać kryminały.
I agree
I agree with you.
rozpocznij naukę
zgadzam się
Zgadzam się z tobą.
I believe
I believe in life on other planets.
rozpocznij naukę
wierzę
Wierzę w życie na innych planetach.
I mean
That's not what I mean.
rozpocznij naukę
mam na myśli
Nie to mam na myśli.
I find
I find this article interesting.
rozpocznij naukę
uważam
Uważam. że ten artykuł jest ciekawy.
I'm sure
– Are you sure about this? – Yes. I'm sure.
rozpocznij naukę
jestem pewien
– Czy jesteś tego pewien? – Tak. jestem pewien.
I'm for
I'm for going to the cinema.
rozpocznij naukę
jestem za
Jestem za pójściem do kina.
I'm against
I'm against the death penalty.
rozpocznij naukę
jestem przeciw
Jestem przeciwna karze śmierci.
I'm fond of
I'm fond of extreme sports.
rozpocznij naukę
przepadam za
Przepadam za sportami ekstremalnymi.
I'm interested in
I'm not interested in politics.
rozpocznij naukę
interesuję się
Nie interesuję się polityką.
I'm afraid
I'm afraid. we can't do this.
rozpocznij naukę
obawiam się
Obawiam się. że nie możemy tego zrobić.
you're right
You're right. this is a great song!
rozpocznij naukę
masz rację
Masz rację. to świetna piosenka!
you're wrong
– Her name is Lisa. – You're wrong. This is Sheila.
rozpocznij naukę
mylisz się
– Ona ma na imię Lisa. – Mylisz się. To jest Sheila.
good idea
I think this is a good idea!
rozpocznij naukę
dobry pomysł
Uważam. że to dobry pomysł!
wonderful
This view is simply wonderful!
rozpocznij naukę
wspaniały
Ten widok jest po prostu wspaniały!
pleasant
This is a very pleasant place.
rozpocznij naukę
przyjemny
To bardzo przyjemne miejsce.
terrible
I'm reading a terrible book at the moment.
rozpocznij naukę
okropny
Czytam obecnie okropną książkę.
what a bore!
The film was too long. What a bore!
rozpocznij naukę
co za koszmar!
Ten film trwał za długo. Co za koszmar!
interesting
Wasn't the lecture interesting?
rozpocznij naukę
interesujący
Czyż ten wykład nie był interesujący?
favourite
– What's your favourite colour? – Blue.
rozpocznij naukę
ulubiony
– Jaki jest twój ulubiony kolor? – Niebieski.
it's true
I believe it's true.
rozpocznij naukę
to prawda
Wierzę. że to prawda.
appeals to me
Your plan appeals to me.
rozpocznij naukę
podoba mi się
Podoba mi się twój plan.
it makes sense
Now I understand! It makes sense!
rozpocznij naukę
to ma sens
Teraz rozumiem! To ma sens!
it's pointless (to do sth)
It's pointless to explain the same thing to him over and over again.
rozpocznij naukę
nie ma sensu (czegoś robić)
Nie ma sensu tłumaczyć mu tej samej rzeczy raz za razem.
hard to say
– Which actor do you like the most? – Hard to say.
rozpocznij naukę
trudno powiedzieć
– Którego aktora lubisz najbardziej? – Trudno powiedzieć.
difficult question
– Are you happy? – That's a difficult question.
rozpocznij naukę
trudne pytanie
– Czy jesteś szczęśliwy? – To trudne pytanie.
point of view
I agree with your point of view.
rozpocznij naukę
punkt widzenia
Zgadzam się z twoim punktem widzenia.
in my opinion
In my opinion. this is a bad idea.
rozpocznij naukę
moim zdaniem
Moim zdaniem to zły pomysł.
the thing is (that)...
The thing is (that). we have no other choice.
rozpocznij naukę
rzecz w tym. że...
Rzecz w tym. że nie mamy innego wyboru.
as far as I know
As far as I know. they're coming tomorrow.
rozpocznij naukę
o ile wiem
O ile wiem. jutro przyjeżdżają.
if you ask me
If you ask me. this jacket is too expensive.
rozpocznij naukę
jeśli chcesz znać moje zdanie
Jeśli chcesz znać moje zdanie. ta kurtka jest za droga.
to be honest
To be honest. I think it's total rubbish.
rozpocznij naukę
szczerze mówiąc
Szczerze mówiąc myślę. że to kompletne bzdury.
to tell (you) the truth
To tell you the truth. I've never been a good student.
rozpocznij naukę
prawdę mówiąc
Prawdę mówiąc. nigdy nie byłem dobrym uczniem.
as a matter of fact
As a matter of fact. I think he's lying.
rozpocznij naukę
w gruncie rzeczy
W gruncie rzeczy myślę. że on kłamie.
what a...?
What a wonderful day!
rozpocznij naukę
co za ...!
Co za wspaniały dzień!
what a pity!
– I can't come to your party. – What a pity!
rozpocznij naukę
jaka szkoda!
– Nie mogę przyjść na twoje przyjęcie. – Jaka szkoda!
you can
You can always ask your parents for help.
rozpocznij naukę
możesz
Zawsze możesz poprosić rodziców o pomoc.
you could
I think you could try to be nicer to her.
rozpocznij naukę
mógłbyś
Myślę. że mógłbyś spróbować być milszy dla niej.
you should
You should buy a new car. This one is too old.
rozpocznij naukę
powinieneś
Powinieneś kupić nowy samochód. Ten jest za stary.
you shouldn't
In my opinion. you shouldn't eat so many sweets.
rozpocznij naukę
nie powinieneś
Moim zdaniem. nie powinieneś jeść tyle słodyczy.
you have to
I guess you have to go to the doctor.
rozpocznij naukę
musisz
Chyba musisz iść do lekarza.
you don't have to
You don't have to do this. I will do it.
rozpocznij naukę
nie musisz
Nie musisz tego robić. Ja to zrobię.
you mustn't
I'm sorry. you mustn't park here.
rozpocznij naukę
nie wolno
Przykro mi. ale nie wolno tutaj parkować.
I suggest
I suggest that you should study harder.
rozpocznij naukę
sugeruję
Sugeruję. że powinieneś się pilniej uczyć.
I recommend
I recommend this restaurant to you.
rozpocznij naukę
polecam
Polecam ci tę restaurację.
I advise you
I advise you to tell him the truth.
rozpocznij naukę
radzę ci
Radzę ci powiedzieć mu prawdę.
I don't mind
– Do you prefer coffee or tea? – I don't mind.
rozpocznij naukę
wszystko mi jedno
– Wolisz kawę czy herbatę? – Wszystko mi jedno.
I don't care
I don't care about it at all.
rozpocznij naukę
nie obchodzi mnie (to)
Zupełnie mnie to nie obchodzi.
it doesn't matter
It doesn't matter where you are from.
rozpocznij naukę
nie ma to znaczenia
Nie ma znaczenia. skąd jesteś.
hello?
– Hello? – Hi. Cindy. It's me. Agnes.
rozpocznij naukę
słucham? (halo)
– Słucham? – Cześć. Cindy. To ja. Agnes.
who is speaking?
– Hello. who is speaking? – My name is Tim. I'm Ben's friend. Is Ben in?
rozpocznij naukę
kto mówi?
– Słucham. kto mówi? – Mam na imię Tim. Jestem przyjacielem Bena. Czy Ben jest w domu?
(it's) ... speaking
Hello. it's Martin speaking. What's up?
rozpocznij naukę
mówi...
Cześć. mówi Martin. Co słychać?
can I speak to ...?
It's Marta calling. Can I speak to Ernest?
rozpocznij naukę
czy mogę rozmawiać z ...?
Mówi Marta. Czy mogę rozmawiać z Ernestem?
I'd like to speak to...
I'd like to speak to Peter. Is he at home?
rozpocznij naukę
chciałbym rozmawiać z...
Chciałbym rozmawiać z Peterem. Czy jest w domu?
who would you like to speak to?
– Who would you like to speak to? – I'd like to talk to you.
rozpocznij naukę
z kim chciałbyś rozmawiać?
– Z kim chciałbyś rozmawiać? – Chciałbym porozmawiać z tobą.
I'm calling to ask about...
I'm calling to ask about the ticket prices.
rozpocznij naukę
dzwonię. by zapytać o...
Dzwonię. by zapytać o ceny biletów.
have I reached ...?
Have I reached the sales department?
rozpocznij naukę
czy dodzwoniłem się do ...?
Czy dodzwoniłem się do działu sprzedaży?
is ... available?
– Is Mr Jones available? – I'm afraid he has already left.
rozpocznij naukę
czy ... jest dostępny?
– Czy pan Jones jest dostępny? – Obawiam się. że już wyszedł.
is this a good time to call?
Is this a good time to call or should I call later?
rozpocznij naukę
czy to odpowiedni moment na rozmowę?
Czy to odpowiedni moment na rozmowę. czy powinienem zadzwonić później?
please. try again later
Mrs Nowak is currently unavailable. Please try again later.
rozpocznij naukę
proszę spróbować później
Pani Nowak jest chwilowo niedostępna. Proszę spróbować później.
one moment
One moment. I'll check it.
rozpocznij naukę
chwileczkę
Chwileczkę. sprawdzę to.
hang on
Hang on! I think Mrs Jackson has just come into the office.
rozpocznij naukę
proszę zaczekać
Proszę zaczekać! Wydaje mi się. że pani Jackson właśnie weszła do biura.
don't hang up
Wait a second and don't hang up!
rozpocznij naukę
proszę się nie rozłączać
Proszę chwilę zaczekać i się nie rozłączać!
the line is busy
The line is currently busy. Please try again later.
rozpocznij naukę
linia jest zajęta
W tej chwili linia jest zajęta. Proszę spróbować ponownie później.
are you free to talk?
Are you free to talk or is this a bad time?
rozpocznij naukę
możesz rozmawiać?
Możesz rozmawiać. czy to zły moment?
I'll connect you with...
Hang on. I'll connect you with the CEO.
rozpocznij naukę
połączę pana z...
Proszę zaczekać. połączę pana z dyrektor naczelnym.
can you connect me with ...?
Can you connect me with the headmaster?
rozpocznij naukę
czy możesz mnie połączyć z...?
Czy możesz mnie połączyć z dyrektorem szkoły?
can I leave a message?
– Can I leave a message? – Certainly. I will pass it on as soon as possible.
rozpocznij naukę
czy mogę zostawić wiadomość?
– Czy mogę zostawić wiadomość? – Oczywiście. Przekażę ja najszybciej jak to możliwe.
can I take a message?
I'm sorry. Mr Black isn't available at the moment. Can I take a message?
rozpocznij naukę
czy mam coś przekazać?
Przykro mi. ale pan Black jest w tej chwili niedostępny. Czy mam coś przekazać?
would you like to leave a message?
Linda has just left. Would you like to leave a message?
rozpocznij naukę
czy chciałbyś zostawić wiadomość?
Linda właśnie wyszła. Czy chciałbyś zostawić wiadomość?
I'd like to have a word with...
– I'd like to have a word with Mark. – He's not available. but I'll tell him (that) you called.
rozpocznij naukę
chciałbym zamienić słowo z...
– Chciałbym zamienić słowo z Markiem. – Jest niedostępny. ale powiem mu. że dzwoniłeś.
what did you say?
What did you say? I didn't hear you.
rozpocznij naukę
co powiedziałeś?
Co powiedziałeś? Nie usłyszałem cię.
I can't hear you well
I can't hear you well. Could you repeat that. please?
rozpocznij naukę
słabo cię słyszę
Słabo cię słyszę. Czy mógłbyś powtórzyć?
I can hardly hear you
I can hardly hear you. It's very loud here.
rozpocznij naukę
prawie cię nie słyszę
Prawie cię nie słyszę. Tu jest bardzo głośno.
could you speak up?
Could you speak up? I can't hear a word!
rozpocznij naukę
czy mógłbyś mówić głośniej?
Mógłbyś mówić głośniej? Nie słyszę ani słowa!
could you speak slower?
Could you speak slower? I don't know English very well.
rozpocznij naukę
czy mógłbyś mówić wolniej?
Czy mógłbyś mówić wolniej? Nie znam zbyt dobrze angielskiego.
can you spell that?
It's hard for me to understand. Can you spell that. please?
rozpocznij naukę
czy możesz to przeliterować?
Nie bardzo rozumiem. Czy możesz to przeliterować?
I have got it all down
I have got it all down. Let me repeat that just to make sure.
rozpocznij naukę
wszystko zanotowałem
Wszystko zanotowałem. Pozwól. że to powtórzę. aby się upewnić.
I hope I'm not bothering you
– I hope I'm not bothering you. – No. it's ok. I'm free to talk.
rozpocznij naukę
mam nadzieję. że nie przeszkadzam
– Mam nadzieję. że nie przeszkadzam. – Nie. w porządku. Mogę rozmawiać.
good to hear from you
Good to hear from you! How are you?
rozpocznij naukę
miło cię słyszeć
Miło cię słyszeć! Co u ciebie?
on behalf of
I'm calling on behalf of Mr Kowalski.
rozpocznij naukę
w imieniu
Dzwonię w imieniu pana Kowalskiego.
wrong number
I'm afraid you have the wrong number.
rozpocznij naukę
zły numer
Obawiam się. że masz zły numer.
extension
What is Joel's extension?
rozpocznij naukę
wewnętrzny (numer)
Jaki jest wewnętrzny do Joela?
thanks for calling
Thanks for calling and see you at the party!
rozpocznij naukę
dziękuję za telefon
Dziękuję za telefon i do zobaczenia na przyjęciu!
call me
Call me tomorrow. please!
rozpocznij naukę
zadzwoń do mnie
Zadzwoń do mnie jutro. proszę!
contact me
Contact me as soon as you come home!
rozpocznij naukę
skontaktuj się ze mną
Skontaktuj się ze mną. gdy tylko wrócisz do domu!
I'll call you
I'll call you in the evening!
rozpocznij naukę
zadzwonię do ciebie
Zadzwonię do ciebie wieczorem!
I'll call (you) back
I'll call you back later. ok?
rozpocznij naukę
oddzwonię (do ciebie)
Oddzwonię do ciebie później. dobrze?
I'll talk to you again soon
Sorry. I have to fly! I'll talk to you again soon!
rozpocznij naukę
porozmawiamy wkrótce
Przepraszam. muszę lecieć! Porozmawiamy wkrótce!
I couldn't reach you on the phone
I called several times. but I couldn't reach you on the phone.
rozpocznij naukę
nie mogłem się z tobą skontaktować telefonicznie
Dzwoniłem wielokrotnie. ale nie mogłem się z tobą skontaktować telefonicznie.
can you return my call?
I can't reach you. so I'm leaving a message. Can you return my call?
rozpocznij naukę
czy możesz do mnie oddzwonić?
Nie mogę cię zastać. więc zostawiam wiadomość. Czy możesz do mnie oddzwonić?
can you pick up?
Can you pick up? I'm busy at the moment.
rozpocznij naukę
możesz odebrać?
Możesz odebrać? Ja jestem w tej chwili zajęty.
dear...
Dear uncle David. how are you?
rozpocznij naukę
drogi...
Drogi wujku Dawidzie. jak się masz?
hello everybody!
Hello everybody! Who wants to go to the cinema on Saturday?
rozpocznij naukę
cześć wszystkim!
Cześć wszystkim! Kto chce iść do kina w sobotę?
to all students
To all students: the retake is next Monday.
rozpocznij naukę
do wszystkich studentów
Do wszystkich studentów: egzamin poprawkowy jest w przyszły poniedziałek.
thank you for your letter
Thank you for your letter. I'm glad you're doing well.
rozpocznij naukę
dziękuję za list
Dziękuję za list. Cieszę się. że u Ciebie wszystko w porządku.
thank you for the quick reply
Thank you for the quick reply and the detailed information.
rozpocznij naukę
dziękuję za szybką odpowiedź
Dziękuję za szybką odpowiedź i szczegółowe informacje.
did you get my letter?
I haven't heard from you in a while. Did you get my letter?
rozpocznij naukę
czy dostałeś mój list?
Od jakiegoś czasu nie mam od Ciebie wieści. Czy dostałeś mój list?
I'm writing (to you) to...
I'm writing to tell you about my holidays.
rozpocznij naukę
piszę (do ciebie). by...
Piszę. by opowiedzieć Ci o moich wakacjach.
in order to (do sth)
I am writing to you in order to apologise for my mistake.
rozpocznij naukę
żeby (coś zrobić)
Piszę do Pani. żeby przeprosić za swój błąd.
in connection with
I am writing to you in connection with your article.
rozpocznij naukę
w związku z
Piszę (do Pana) w związku z artykułem. który Pan napisał.
in response to
I am writing to you in response to your advertisement.
rozpocznij naukę
w odpowiedzi na
Piszę do Pana w odpowiedzi na ogłoszenie.
I would like to ask if...
I would like to ask if this is possible.
rozpocznij naukę
chciałbym zapytać. czy...
Chciałbym zapytać. czy to jest możliwe.
I would like to invite you to...
I would like to invite you to my birthday party.
rozpocznij naukę
chciałbym zaprosić cię na...
Chciałbym zaprosić Cię na moją imprezę urodzinową.
the ... starts at...
The party starts at 8 p.m.
rozpocznij naukę
... zaczyna się o...
Impreza zaczyna się o 20:00.
the ... takes place at...
Our wedding takes place at St. John's Church.
rozpocznij naukę
... odbędzie się w...
Nasz ślub odbędzie się w kościele św. Jana.
you can bring a friend
If you want. you can bring a friend.
rozpocznij naukę
możesz przyjść ze znajomym
Jeśli chcesz. możesz przyjść ze znajomym.
I'm organising
I'm organising a surprise party for my friend.
rozpocznij naukę
organizuję
Organizuję imprezę niespodziankową dla mojego przyjaciela.
I'm planning
I'm planning a trip to Morocco. Who wants to join me?
rozpocznij naukę
planuję
Planuję podróż do Maroka. Kto chce się przyłączyć?
I'm looking for
I'm looking for a flatmate.
rozpocznij naukę
szukam
Szukam współlokatora.
I lost
I lost my phone at your club on Friday.
rozpocznij naukę
zgubiłem
Zgubiłem w piątek telefon w waszym klubie.
I found
I found a black bag. Contact me at 606 223 456.
rozpocznij naukę
znalazłem
Znalazłem czarną torbę. Proszę o kontakt pod numerem 606 223 456.
would you please send me...?
Would you please send me the pictures from our trip?
rozpocznij naukę
czy mógłbyś mi przesłać...?
Czy mógłbyś mi przesłać zdjęcia z naszego wyjazdu?
I would be grateful
I would be grateful for a quick reply.
rozpocznij naukę
byłbym wdzięczny
Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź.
we wish to inform you that...
We wish to inform you that the event won't take place.
rozpocznij naukę
informujemy. że
Informujemy. że wydarzenie się nie odbędzie.
I'm sorry to inform you that
I'm sorry to inform you that it is not possible.
rozpocznij naukę
z przykrością informuję. że...
Z przykrością informuję. że nie jest to możliwe.
many thanks for...
Many thanks for the invitation.
rozpocznij naukę
bardzo dziękuję za...
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
please write back
Please write back as soon as you can.
rozpocznij naukę
odpisz proszę
Odpisz proszę. najszybciej jak możesz.
with anticipation
I'm waiting for your answer with anticipation.
rozpocznij naukę
z niecierpliwością
Z niecierpliwością czekam na Twoją odpowiedź.
as soon as possible
Please write back as soon as possible.
rozpocznij naukę
możliwie szybko
Proszę odpisz możliwie szybko.
it is urgent
Please let me know ASAP! It is urgent.
rozpocznij naukę
to pilne
Proszę daj mi znać możliwie szybko. To pilne!
I look forward to hearing from you
I look forward to hearing from you between 8 a.m. and 4 p.m.
rozpocznij naukę
bardzo proszę o odpowiedź
Bardzo proszę o odpowiedź w godzinach od 8:00 do 16:00.
I look forward to seeing you
It was nice to hear from you. I look forward to seeing you!
rozpocznij naukę
czekam na spotkanie z tobą
Miło było usłyszeć. co u ciebie. Czekam na spotkanie z tobą!
I can't wait to see you
I can't wait to see you! I hope to see you soon.
rozpocznij naukę
nie mogę się doczekać spotkania z Tobą
Nie mogę się doczekać spotkania z Tobą! Mam nadzieję. że wkrótce się zobaczymy.
thank you in advance
Thank you in advance for your help.
rozpocznij naukę
z góry dziękuję
Z góry dziękuję za pomoc.
for more information
For more information. please visit our website.
rozpocznij naukę
w celu uzyskania dalszych informacji
W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.
I must stop now
I must stop now and go back to work.
rozpocznij naukę
muszę teraz kończyć
Muszę teraz kończyć i wracać do pracy.
(yours) sincerely
I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely. Elisabeth Jean
rozpocznij naukę
z poważaniem
Z radością oczekuję na Państwa odpowiedź. Z poważaniem – Elisabeth Jean
(best) regards
Write back soon! Best regards!
rozpocznij naukę
pozdrowienia
Odpisz szybko! Pozdrowienia!
hugs
Say hello to your family for me! Hugs. Tomek
rozpocznij naukę
uściski
Pozdrów ode mnie swoją rodzinę! Uściski. Tomek.
hugs and kisses
I'm sending you hugs and kisses.
rozpocznij naukę
uściski i buziaki
Przesyłam Ci uściski i buziaki.
I'm sending my love
I'm sending my love to your family.
rozpocznij naukę
przesyłam gorące pozdrowienia
Przesyłam gorące pozdrowienia dla Twojej rodziny.
give my regards to...
Give my regards to all our mutual friends.
rozpocznij naukę
przekaż pozdrowienia dla...
Przekaż pozdrowienia wszystkim naszym wspólnym przyjaciołom.
(with) love
I can't wait! With love. Polly
rozpocznij naukę
kochający
Nie mogę się doczekać! Kochająca – Polly
I miss you
I miss you a lot. Write back soon!
rozpocznij naukę
tęsknię za tobą
Bardzo tęsknię za Tobą. Odpisz szybko!
I think of you
I think of you every day.
rozpocznij naukę
myślę o tobie
Myślę o Tobie codziennie.
(let's) keep in touch
I'll write to you as soon as I know more. Keep in touch!
rozpocznij naukę
bądźmy w kontakcie
Napiszę do Ciebie. gdy tylko dowiem się więcej. Bądźmy w kontakcie!
you can't miss it
I hope to see you there. You can't miss it!
rozpocznij naukę
nie możesz tego przegapić
Mam nadzieję. że się tam zobaczymy. Nie możesz tego przegapić!
text me
Text me as soon as you get there.
rozpocznij naukę
wyślij mi SMS
Wyślij mi SMS. gdy tylko dotrzesz na miejsce.
e–mail me
E–mail me at jan. kowalski@gmail.com.
rozpocznij naukę
wyślij mi mail
Wyślij mi mail na jan. kowalski@gmail.com.
come on time
Please come on time to the meeting.
rozpocznij naukę
przyjdź na czas
Proszę. przyjdź na czas na spotkanie.
RSVP
RSVP before the 10th of September.
rozpocznij naukę
proszę o odpowiedź
Proszę o odpowiedź do 10 września.
please confirm
Please confirm your attendance.
rozpocznij naukę
proszę potwierdzić
Proszę potwierdzić obecność.
please remember (to do sth)
Please remember to bring warm clothes.
rozpocznij naukę
proszę pamiętać (o zrobieniu czegoś)
Proszę pamiętać o zabraniu ciepłych ubrań.
I'll be back in...
I'll be back in ten minutes.
rozpocznij naukę
będę z powrotem za...
Będę z powrotem za dziesięć minut.
I can't make it
I'm sorry. I can't make it to your show.
rozpocznij naukę
nie wyrobię się
Przykro mi. nie wyrobię się na twoje przedstawienie.
the ... is cancelled
We're very sorry. but the concert is cancelled.
rozpocznij naukę
... jest odwołany
Bardzo nam przykro. ale koncert jest odwołany.
attention!
Attention! Slippery floor!
rozpocznij naukę
uwaga!
Uwaga! Śliska podłoga!
yesterday
Yesterday was Sunday.
rozpocznij naukę
wczoraj
Wczoraj była niedziela.
tomorrow
Tomorrow is the first of January.
rozpocznij naukę
dzisiaj
Jutro jest pierwszy stycznia.
every day
In summer I jog every day.
rozpocznij naukę
codziennie
Latem codziennie uprawiam jogging.
always
I always drink coffee with milk.
rozpocznij naukę
zawsze
Zawsze piję kawę z mlekiem.
never
He never eats alone.
rozpocznij naukę
nigdy
On nigdy nie je sam.
usually
She usually wears jeans.
rozpocznij naukę
zwykle
Ona zwykle nosi dżinsy.
sometimes
My child cries sometimes.
rozpocznij naukę
czasem
Moje dziecko czasem płacze.
often
They often visit their parents.
rozpocznij naukę
często
Oni często odwiedzają swoich rodziców.
seldom
We seldom go to a restaurant.
rozpocznij naukę
rzadko
Rzadko chodzimy do restauracji.
in the morning
In the morning we eat breakfast.
rozpocznij naukę
rano
Rano jemy śniadanie.
in the afternoon
What do you usually do in the afternoon?
rozpocznij naukę
po południu
Co zwykle robisz po południu?
in the evening
In the evening I'm usually very tired.
rozpocznij naukę
wieczorem
Wieczorem zazwyczaj jestem bardzo zmęczony.
at noon
At noon I eat lunch.
rozpocznij naukę
w południe
W południe jem lunch.
at night
People usually sleep at night.
rozpocznij naukę
w nocy
Ludzie zwykle śpią w nocy.
tonight
Tonight we're going to the cinema.
rozpocznij naukę
dziś wieczorem
Dziś wieczorem idziemy do kina.
at the weekend
We saw her at the weekend.
rozpocznij naukę
w weekend
Widzieliśmy ją w weekend.
during the day
What were you doing during the day?
rozpocznij naukę
w ciągu dnia
Co robiłeś w ciągu dnia?
I'm tired
I'm tired. I haven't slept well.
rozpocznij naukę
jestem zmęczony
Jestem zmęczony. Nie spałem dobrze.
I'm hungry
I'm hungry. I haven't eaten anything all day.
rozpocznij naukę
jestem głodny
Jestem głodny. Cały dzień nic nie jadłem.
I'm thirsty
I'm thirsty. Can I have a glass of water. please?
rozpocznij naukę
jestem spragniony
Chce mi się pić. Czy mogę prosić o szklankę wody?
enjoy your meal
Enjoy your meal! I hope you will like it.
rozpocznij naukę
smacznego
Smacznego! Mam nadzieję. że będzie wam smakować.
it's delicious
– Do you like the cake? – Yes. it's delicious!
rozpocznij naukę
jest pyszne
– Czy smakuje ci ciasto? – Tak. jest pyszne!
help yourself
My mum made this cake. Help yourself!
rozpocznij naukę
częstuj się
Moja mama zrobiła to ciasto. Częstuj się!
behave yourself
Behave yourself! the mother shouted.
rozpocznij naukę
zachowuj się
Zachowuj się! – krzyknęła matka.
what's on?
What's on tonight? – I have no idea.
rozpocznij naukę
co jest w telewizji?
– Co jest dziś wieczorem w telewizji? – Nie mam pojęcia.
to watch the news
I always watch the news in the evening.
rozpocznij naukę
oglądać wiadomości
Zawsze oglądam wiadomości wieczorem.
to listen to
I often listen to pop music.
rozpocznij naukę
słuchać
Często słucham muzyki pop.
to wake up
Normally. he wakes up at seven.
rozpocznij naukę
budzić się
On zwykle budzi się o siódmej.
to get up
She usually gets up at a quarter to eight.
rozpocznij naukę
wstawać
Ona zwykle wstaje za kwadrans ósma.
to get dressed
Get dressed quickly! We're late!
rozpocznij naukę
ubierać się
Ubierz się szybko! Jesteśmy spóźnieni.
to have a shower
Can I have a shower now?
rozpocznij naukę
brać prysznic
Czy mogę teraz wziąć prysznic?
to wash one's hands
Wash your hands before you sit down at the table!
rozpocznij naukę
myć ręce
Umyjcie ręce zanim usiądziecie do stołu!
to brush one's teeth
Kids. have you brushed your teeth?
rozpocznij naukę
myć zęby
Dzieci. czy umyłyście zęby?
to have breakfast
When it's warm. we have breakfast in the garden.
rozpocznij naukę
jeść śniadanie
Gdy jest ciepło. jemy śniadanie w ogrodzie.
to have dinner
Maybe we could have dinner together?
rozpocznij naukę
jeść obiad
Może moglibyśmy zjeść razem obiad?
to have supper
We had supper at a nice restaurant.
rozpocznij naukę
jeść kolację
Zjedliśmy kolację w przyjemnej restauracji.
to eat out
Do you often eat out?
rozpocznij naukę
jeść poza domem
Czy często jesz poza domem?
to go to work
I go to work five days a week.
rozpocznij naukę
chodzić do pracy
Chodzę do pracy pięć dni w tygodniu.
to come home
When will you come home?
rozpocznij naukę
wracać do domu
Kiedy wrócisz do domu?
to do the laundry
We should do the laundry at the weekend.
rozpocznij naukę
robić pranie
W weekend powinniśmy zrobić pranie.
to do the dishes
Can you do the laundry? I prefer to do the dishes.
rozpocznij naukę
zmywać naczynia
Możesz wstawić pranie? Ja wolę zmyć naczynia.
to go shopping
When do you want to go shopping?
rozpocznij naukę
iść na zakupy
Kiedy chcesz iść na zakupy?
to go to sleep
It's late. We should go to sleep.
rozpocznij naukę
iść spać
Jest późno. Powinniśmy iść spać.
to go for a walk
Yesterday. we went for a long walk.
rozpocznij naukę
iść na spacer
Wczoraj poszliśmy na długi spacer
to do sports
Do you do any sports?
rozpocznij naukę
uprawiać sport
Czy uprawiasz jakiś sport?
to ride a bike
If it's warm. I ride a bike.
rozpocznij naukę
jeździć na rowerze
Gdy jest ciepło. jeżdżę na rowerze.
to drive (a car)
She can't drive.
rozpocznij naukę
prowadzić (samochód)
Ona nie umie prowadzić.
to walk the dog
He walks the dog three times a day.
rozpocznij naukę
wyprowadzać psa
On wyprowadza psa trzy razy dziennie.
to play (a game)
– Do you want to play a game? Maybe chess? – No. I prefer playing ball games.
rozpocznij naukę
grać (w grę)
Chcesz zagrać? Może w szachy? – Nie. wolę gry w piłkę.
to play an instrument
My sister can sing well and she also plays an instrument. Vanessa plays the piano.
rozpocznij naukę
grać na instrumencie
Moja siostra ładnie śpiewa i gra również na instrumencie. Vanessa gra na pianinie.
to go to the cinema
Who wants to go to the cinema with me?
rozpocznij naukę
iść do kina
Kto chce iść ze mną do kina?
to go to the theatre
Jill and I went to the theatre.
rozpocznij naukę
iść do teatru
Jill i ja poszliśmy do teatru.
to read books
On rainy days. I often read books.
rozpocznij naukę
czytać książki
W deszczowe dni często czytam książki.
to visit sb
I'd love to visit you!
rozpocznij naukę
odwiedzać kogoś
Z wielką chęcią cię odwiedzę!
to miss sth
I missed the bus!
rozpocznij naukę
spóźniać się na coś
Spóźniłem się na autobus!
to be going to do sth
Tomorrow I am going to visit my aunt.
rozpocznij naukę
zamierzać coś zrobić
Jutro zamierzam odwiedzić moją ciotkę.
to be late
Why are you always late? I don't like it!
rozpocznij naukę
spóźniać się
Czemu zawsze się spóźniasz? Nie podoba mi się to!
to be ready
Are you ready to go?
rozpocznij naukę
być gotowym
Czy jesteś gotowy do wyjścia?
I have finished
– Have you done everything? – Yes. I have finished!
rozpocznij naukę
skończyłem
– Czy wszystko zrobiłeś? – Tak. skończyłem!
do you fancy (doing sth)?
Do you fancy going to the park?
rozpocznij naukę
czy masz ochotę na...?
Czy masz ochotę pójść do parku?
what about (doing sth)?
What about a cup of coffee?
rozpocznij naukę
co powiesz na ...?
Co powiesz na filiżankę kawy?
why don't we (do sth)
Why don't we go to the opera this evening?
rozpocznij naukę
a może byśmy
A może byśmy poszli do opery dziś wieczorem?
let's go
I'm ready! Let's go for a walk!
rozpocznij naukę
chodźmy
Jestem gotowy! Chodźmy na spacer!
come on
Come on! Dinner is ready!
rozpocznij naukę
chodź
Chodź! Obiad jest gotowy!
hurry up
Hurry up! I don't want to miss the bus.
rozpocznij naukę
pośpiesz się
Pośpiesz się! Nie chcę się spóźnić na autobus.
take your time
Take your time! We have the whole day.
rozpocznij naukę
nie śpiesz się
Nie śpiesz się! Mamy cały dzień.
what's your e–mail address?
– What's your e-mail address? – It's jim. henderson@gmail.com.
rozpocznij naukę
jaki jest twój adres mailowy?
– Jaki jest twój adres mailowy? – jim. henderson@gmail.com.
please find enclosed
Please find enclosed my covering letter.
rozpocznij naukę
w załączniku zamieszczam
W załączniku zamieszczam mój list motywacyjny.
forward the message
Please forward the message to all our clients.
rozpocznij naukę
prześlij dalej wiadomość
Proszę. prześlij dalej wiadomość do wszystkich naszych klientów.
in the attachment
You will find the photos in the attachment.
rozpocznij naukę
w załączniku
Zdjęcia znajdziesz w załączniku.
to surf the internet
I surf the internet two hours daily.
rozpocznij naukę
surfować po internecie
Surfuję po internecie dwie godziny dziennie.
to visit a website
For more details. visit our website.
rozpocznij naukę
odwiedzać stronę internetową
W celu uzyskania szczegółów. proszę odwiedzić naszą stronę internetową.
to download sth
Do you download music or films?
rozpocznij naukę
ściągać coś
Czy ściągasz muzykę lub filmy?
to upload sth
I would like to upload more photos.
rozpocznij naukę
wgrywać coś
Chciałbym wgrać więcej zdjęć.
technical problems
We're having technical problems with our webpage.
rozpocznij naukę
problemy techniczne
Mamy problemy techniczne z naszą stroną internetową.
(it) doesn't work
The application doesn't work.
rozpocznij naukę
(to) nie działa
Aplikacja nie działa.
there is something wrong
There is something wrong with the mouse. It doesn't work.
rozpocznij naukę
coś jest nie tak
Coś jest nie tak z myszką. Nie działa.
to chat
Are you there? Can we chat?
rozpocznij naukę
czatować
Jesteś tam? Czy możemy poczatować?
to talk on Skype
Do you have Skype? Can we talk on Skype?
rozpocznij naukę
rozmawiać przez Skype
Czy możemy porozmawiać przez Skype?
to be on Facebook
Let's stay in touch! Are you on Facebook?
rozpocznij naukę
być na Facebooku
Pozostańmy w kontakcie! Czy jesteś na Facebooku?
to add sb to sth
Will you add me to your friends list?
rozpocznij naukę
dodawać kogoś do czegoś
Dodasz mnie do swoich znajomych?
to send sb a friend request
I sent her a friend request. but she ignored it.
rozpocznij naukę
wysłać komuś zaproszenie do grona znajomych
Wysłałem jej zaproszenie do grona znajomych. ale zignorowała je.
to follow sb
I am following her on Twitter.
rozpocznij naukę
śledzić czyjąś aktywność
Śledzę jej aktywność na Twitterze.
to post a comment
I posted a comment under his picture.
rozpocznij naukę
dodawać komentarz
Dodałem komentarz pod jego obrazkiem.
to post a tweet
Andy posted a tweet after the conference.
rozpocznij naukę
tweetować
Andy zatweetował po konferencji.
to get a notification
I got a notification again!
rozpocznij naukę
dostać powiadomienie
Znowu dostałem powiadomienie!
to share sth
You can share photos from Instagram to Facebook.
rozpocznij naukę
udostępniać coś
Możesz udostępniać zdjęcia z Instagrama na Facebooku.
to sit in front of the screen
Don't sit in front of the screen for too long!
rozpocznij naukę
siedzieć przed monitorem
Nie siedź za długo przed ekranem!
to have internet access
Do you have internet access at home?
rozpocznij naukę
mieć dostęp do internetu
Czy masz dostęp do internetu w domu?
do you have WiFi?
Excuse me. do you have WiFi here?
rozpocznij naukę
czy macie WiFi?
Przepraszam. czy macie tu WiFi?
what's the password?
What's the password for your router?
rozpocznij naukę
jakie jest hasło?
Jakie jest hasło do twojego routera?
can I use...?
Can I use your laptop? Mine is broken.
rozpocznij naukę
czy mogę użyć...?
Czy mogę użyć twojego laptopa? Mój się zepsuł.
to delete
Hugh deleted all the data by accident.
rozpocznij naukę
kasować
Hugh przez przypadek skasował wszystkie dane.
to save
Save the file on the desktop!
rozpocznij naukę
zapisywać
Zapisz plik na pulpicie!
to make a backup copy
Don't forget to make a backup copy!
rozpocznij naukę
robić kopię zapasową
Nie zapomnij zrobić kopii zapasowej!
to google
If you don't know something. you can always google it.
rozpocznij naukę
guglować
Jeśli czegoś nie wiesz. zawsze możesz to wyguglować.
to install
Do you know how to install this program?
rozpocznij naukę
instalować
Czy wiesz jak zainstalować ten program?
to open
Open this folder!
rozpocznij naukę
otwierać
Otwórz ten folder!
to freeze
The computer froze when I installed the program.
rozpocznij naukę
zawiesić się
Komputer się zawiesił. gdy zainstalowałem program.
to restart
If your computer froze. you must restart it.
rozpocznij naukę
restartować
Jeśli twój komputer się zawiesił. musisz go zrestartować.
to turn on
Where do you turn on this computer?
rozpocznij naukę
włączać
Gdzie się włącza ten komputer?
to turn off
Turn off the laptop when you have finished working!
rozpocznij naukę
wyłączać
Wyłącz laptop. gdy skończysz pracować!
to put in(to)
Put the CD into the drive!
rozpocznij naukę
wkładać
Włóż płytę do napędu!
to take out (of)
Take the CD out of the drive!
rozpocznij naukę
wyjmować
Wyjmij płytę z napędu!
to burn sth onto a CD
I can burn these photos onto a CD. if you want.
rozpocznij naukę
zgrać coś na płytę CD
Mogę te zdjęcia zgrać na płytę. jeśli chcesz.
LOL (laughing out loud)
Good joke! LOL
rozpocznij naukę
LOL (śmieję się na głos)
Dobry kawał! LOL (śmieję się na głos)
ROTFL (rolling on the floor laughing)
This is so funny! ROTFL
rozpocznij naukę
ROTFL (tarzam się po podłodze ze śmiechu)
To takie zabawne! ROTFL (tarzam się po podłodze ze śmiechu)
YOLO (you only live once)
You should try this! YOLO
rozpocznij naukę
YOLO (żyje się tylko raz)
Powinieneś tego spróbować! YOLO (żyję się tylko raz)
to study
I study English at a language school.
rozpocznij naukę
uczyć się
Uczę się angielskiego w szkole językowej.
to be a student
I am a student at Warsaw University.
rozpocznij naukę
być studentem
Jestem studentem Uniwersytetu Warszawskiego.
present
– Woodrow Wilson? – Present!
rozpocznij naukę
obecny
– Woodrow Wilson? – Obecny!
absent
Why was Joe absent from the lesson?
rozpocznij naukę
nieobecny
Dlaczego Joe był nieobecny na lekcji?
to be at the class
I was not at the class because I was ill.
rozpocznij naukę
być na lekcji
Nie byłem na lekcji. bo chorowałem.
to go to school
We went to secondary school together.
rozpocznij naukę
chodzić do szkoły
Chodziliśmy razem do szkoły średniej.
to do a course
I am doing a French course.
rozpocznij naukę
chodzić na kurs
Chodzę na kurs francuskiego.
to teach sb sth
Mr Grand teaches us biology.
rozpocznij naukę
uczyć kogoś czegoś
Pan Grand uczy nas biologii.
to do homework
– Have you done your homework? – Not yet.
rozpocznij naukę
odrabiać lekcje
– Czy odrobiłeś lekcje? – Jeszcze nie.
to copy homework
Can I copy your homework? I forgot to do it.
rozpocznij naukę
spisywać pracę domową
Czy mogę spisać od ciebie pracę domową? Zapomniałem odrobić.
to take extra lessons
She takes extra lessons in German.
rozpocznij naukę
brać dodatkowe lekcje
Ona bierze dodatkowe lekcje z niemieckiego.
to fail an exam
Have you ever failed an exam?
rozpocznij naukę
oblać egzamin
Czy kiedykolwiek oblałeś egzamin?
to resit an exam
I never had to resit an exam.
rozpocznij naukę
powtarzać egzamin
Nigdy nie musiałem powtarzać egzaminu.
to cheat during the exam
You mustn't cheat during the exam!
rozpocznij naukę
ściągać na egzaminie
Nie wolno ściągać na egzaminie!
to do sth well
You did this well!
rozpocznij naukę
robić coś dobrze
Dobrze to zrobiłeś!
to have a talent for
I think you have a talent for singing.
rozpocznij naukę
mieć talent do
Uważam. że masz talent do śpiewania.
good job
Good job! You're talented.
rozpocznij naukę
dobra robota
Dobra robota! Jesteś zdolny.
keep up the good work
That's a great painting! Keep up the good work!
rozpocznij naukę
tak trzymaj
To świetny obraz! Tak trzymaj!
don't give up
Don't give up! You'll make it!
rozpocznij naukę
nie poddawaj się
Nie poddawaj się! Dasz radę!
to be good at
I am good at mathematics.
rozpocznij naukę
być dobrym z
Jestem dobry z matematyki.
to be bad at
He is bad at history.
rozpocznij naukę
być kiepskim z
On jest kiepski z historii.
to get good marks
Susan always gets good marks in chemistry.
rozpocznij naukę
dostawać dobre oceny
Susan zawsze dostaje dobre oceny z chemii.
top of the class
Luke is the best. He's top of the class.
rozpocznij naukę
prymus
Luke jest najlepszy. Jest prymusem.
to make a mistake
I'm afraid you made the same mistake again.
rozpocznij naukę
popełnić błąd
Obawiam się. że znowu popełniłeś ten sam błąd.
I'm doing my best
– I liked your essay a lot. – I'm glad to hear that. I'm doing my best.
rozpocznij naukę
staram się jak mogę
– Bardzo podobało mi się twoje wypracowanie. – Miło mi to słyszeć. Staram się jak mogę.
practice makes perfect
Don't give up! Practice makes perfect.
rozpocznij naukę
praktyka czyni mistrza
Nie poddawaj się! Praktyka czyni mistrza.
to concentrate on
Stop talking! I can't concentrate on the task.
rozpocznij naukę
skupiać się na
Przestańcie rozmawiać! Nie mogę skupić się na zadaniu.
to make progress
Maybe I'm not the best. but I am making progress.
rozpocznij naukę
robić postępy
Może nie jestem najlepszy. ale robię postępy.
to have a good memory
Frank remembers all the dates. He has a good memory.
rozpocznij naukę
mieć dobrą pamięć
Frank zapamiętuje wszystkie daty. Ma dobrą pamięć.
to learn by heart
We have to learn this poem by heart.
rozpocznij naukę
uczyć się na pamięć
Musimy nauczyć się tego wiersza na pamięć.
to ask sb sth
Can I ask you something?
rozpocznij naukę
pytać kogoś o coś
Czy mogę cię o coś zapytać?
to answer
Who can answer this question?
rozpocznij naukę
odpowiadać
Kto może odpowiedzieć na to pytanie?
to explain sth to sb
Could you explain this to me?
rozpocznij naukę
tłumaczyć komuś coś
Czy mógłbyś mi to wytłumaczyć?
on page number...
Let's read the text on page number 73!
rozpocznij naukę
na stronie numer...
Przeczytajmy tekst na stronie numer 73!
to do exercises
Now please do the exercises on page 12.
rozpocznij naukę
rozwiązywać ćwiczenia
Proszę rozwiązać teraz ćwiczenia na stronie 12.
to read aloud
Fiona. please read the first paragraph aloud.
rozpocznij naukę
czytać na głos
Fiono. proszę przeczytaj na głos pierwszy akapit.
to count
Can you count from one to one hundred?
rozpocznij naukę
liczyć
Czy umiesz liczyć od jednego do stu?
to take a test
Yesterday we took a difficult English test.
rozpocznij naukę
pisać test
Wczoraj pisaliśmy trudny test z języka angielskiego.
to make a guess
I didn't know the answer. so I made a guess.
rozpocznij naukę
zgadywać
Nie znałem odpowiedzi. więc zgadywałem.
to take notes
Did you take notes during the lecture?
rozpocznij naukę
robić notatki
Czy robiłeś notatki podczas wykładu?
to catch up
Ken was absent many times and now he has to catch up.
rozpocznij naukę
nadganiać
Ken był wiele razy nieobecny i teraz musi nadganiać.
to repeat a year
She is older than her classmates because she had to repeat a year.
rozpocznij naukę
powtarzać rok
Ona jest starsza od swoich kolegów z klasy. bo musiała powtarzać rok.
to play truant
They didn't come to the lesson. because they played truant.
rozpocznij naukę
wagarować
Oni nie przyszli na lekcję. bo wagarowali.
to have a break
I've been studying all day. I need to have a break.
rozpocznij naukę
zrobić sobie przerwę
Cały dzień się uczyłem. Muszę zrobić sobie przerwę.
to borrow sth (from sb)
Can I borrow your pen?
rozpocznij naukę
pożyczać coś (od kogoś)
Czy mogę pożyczyć twój długopis?
to take part in
Many students took part in the workshop.
rozpocznij naukę
brać udział w
Wielu studentów wzięło udział w warsztatach.
to live in a dorm
Harry lives in a dorm with his best friend.
rozpocznij naukę
mieszkać w akademiku
Harry mieszka w akademiku ze swoim najlepszym przyjacielem.
schoolmate
This is Max. He's my schoolmate.
rozpocznij naukę
kolega ze szkoły
Oto Max. Jest moim kolegą ze szkoły.
favourite subject
What is your favourite subject?
rozpocznij naukę
ulubiony przedmiot
Jaki jest twój ulubiony przedmiot?
easy
These exercises were easy.
rozpocznij naukę
łatwy
Te zadania były łatwe.
can I go to the toilet?
– Can I go to the toilet? – Yes. you can.
rozpocznij naukę
czy mogę wyjść do toalety?
– Czy mogę wyjść do toalety? – Tak. możesz.
have you ever been to...?
Have you ever been to the USA?
rozpocznij naukę
czy byłeś kiedyś w...?
Czy byłeś kiedyś w USA?
in the east
Similar problems are emerging in the east of the country as well.
rozpocznij naukę
na wschodzie
Podobne problemy mają miejsce także na wschodzie kraju.
in the west
What's going on in the West?
rozpocznij naukę
na zachodzie
Co się dzieje na Zachodzie?
in the north
I have never been in the north of France.
rozpocznij naukę
na północy
Nigdy nie byłem na północy Francji.
in the south
It's warmer in the south.
rozpocznij naukę
na południu
Na południu jest cieplej.
where can I buy a ticket?
Where can I buy a ticket for the underground?
rozpocznij naukę
gdzie mogę kupić bilet?
Gdzie mogę kupić bilet na metro?
I'd like to buy a ticket to...
I'd like to buy a single ticket to Bristol.
rozpocznij naukę
poproszę bilet do...
Poproszę pojedynczy bilet do Bristolu.
first class
This is the first class. but you have a second class ticket. sir.
rozpocznij naukę
pierwsza klasa
To jest pierwsza klasa. a pan ma bilet drugiej klasy. proszę pana.
to travel
I have never travelled first class.
rozpocznij naukę
podróżować
Nigdy nie podróżowałem pierwszą klasą.
to go on a trip
I'd like to go on a trip around the island.
rozpocznij naukę
jechać na wycieczkę
Chciałbym pojechać na wycieczkę dookoła wyspy.
to go on holiday
– Where did you go on holiday last year? – We went to the Baltic Sea.
rozpocznij naukę
jechać na wakacje
– Dokąd pojechaliście na wakacje w zeszłym roku? – Pojechaliśmy nad Bałtyk.
to travel around
This summer we travelled around China.
rozpocznij naukę
odbyć podróż po
W tym roku odbyliśmy podróż po Chinach.
to do sightseeing
I wanted to do some sightseeing. but the weather was too bad.
rozpocznij naukę
zwiedzać
Chciałem trochę pozwiedzać. ale pogoda była zbyt kiepska.
to go to the sea
Every year we go to the sea.
rozpocznij naukę
jechać nad morze
Co roku jeździmy nad morze.
to go to the mountains
Would you like to go to the mountains this year?
rozpocznij naukę
jechać w góry
Czy w tym roku chciałbyś pojechać w góry?
to go to the lakes
If you want to go to the lakes. I recommend Masuria.
rozpocznij naukę
jechać nad jezioro
Jeśli chcesz jechać nad jezioro. polecam Mazury.
to go camping
In summer we often go camping.
rozpocznij naukę
jechać pod namiot
Latem często jeździmy pod namiot.
to go by car
I prefer to go by car than by bus.
rozpocznij naukę
jechać samochodem
Wolę jechać samochodem niż autobusem.
to get on
You have to get on the bus in Bagatela Street.
rozpocznij naukę
wsiadać
Musisz wsiąść do autobusu na ulicy Bagatela.
to get off
Where should I get off?
rozpocznij naukę
wysiadać
Gdzie powinienem wysiąść?
to take a plane
– Did you go by train? – No. I took a plane.
rozpocznij naukę
polecieć samolotem
– Pojechałeś pociągiem? – Nie. poleciałem samolotem.
to book a flight
I booked a cheap flight to Thailand.
rozpocznij naukę
bukować lot
Zabukowałem tani lot do Tajlandii.
have a nice flight
Here is your boarding pass. Have a nice flight!
rozpocznij naukę
przyjemnego lotu
Oto pani karta pokładowa. Przyjemnego lotu!
have a nice stay
Welcome to New York! Have a nice stay!
rozpocznij naukę
miłego pobytu
Witamy w Nowym Jorku! Miłego pobytu!
have a good trip
Have a good trip! Text me when you get home.
rozpocznij naukę
miłej podróży
Miłej podróży! Napisz mi SMS. jak dotrzesz do domu.
on business
Are you a tourist or did you come here on business?
rozpocznij naukę
w interesach
Czy jest pan turystą. czy przyjechał pan w interesach?
is this seat free?
– Is this seat free? – No. it's taken.
rozpocznij naukę
czy to miejsce jest wolne?
– Czy to miejsce jest wolne? – Nie. jest zajęte.
fasten your seat belts
Fasten your seat belts! The plane is ready for take–off.
rozpocznij naukę
proszę zapiąć pasy
Proszę zapiać pasy! Samolot jest gotowy do startu.
window seat
Could I have a window seat?
rozpocznij naukę
miejsce przy oknie
Czy mógłbym prosić o miejsce przy oknie?
smoking or non–smoking?
– Smoking or non–smoking compartment? – Non–smoking. please.
rozpocznij naukę
dla palących czy niepalących?
– Przedział dla palących czy niepalących? – Dla niepalących. poproszę.
does the... stop at...?
Does the train stop at Paddington Station?
rozpocznij naukę
czy ... zatrzymuje się na...?
Czy pociąg zatrzymuje się na stacji Paddington?
when does ... leave?
When does the train to Denver leave?
rozpocznij naukę
kiedy odjeżdża...?
Kiedy odjeżdża pociąg do Denver?
which platform does ... leave from?
Which platform does the train to Brighton leave from?
rozpocznij naukę
z którego peronu odjeżdża...?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Brighton?
to be delayed
The flight is delayed for half an hour.
rozpocznij naukę
mieć opóźnienie
Lot ma półgodzinne opóźnienie.
please proceed
Please proceed through the security check.
rozpocznij naukę
proszę przejść
Proszę przejść przez kontrolę bezpieczeństwa.
your passport. please!
Your passport. please! – Here you are.
rozpocznij naukę
poproszę paszport!
– Poproszę paszport! – Proszę bardzo.
how many pieces of luggage...?
– How many pieces of luggage have you got? – One suitcase and one piece of hand luggage.
rozpocznij naukę
ile sztuk bagażu...?
– Ile sztuk bagażu pan posiada? – Jedną walizkę i jeden bagaż podręczny.
you have excess luggage
You have excess luggage. You have to pay extra.
rozpocznij naukę
bagaż jest za ciężki
Bagaż jest za ciężki. Musi pan dopłacić.
anything do declare?
– Do you have anything to declare? – No. I don't.
rozpocznij naukę
coś do oclenia?
– Czy ma pan coś do oclenia? – Nie.
to be on the way
We are on the way to Glasgow.
rozpocznij naukę
być w drodze
Jesteśmy w drodze do Glasgow.
to rent a room
We rented a room in a private house.
rozpocznij naukę
wynająć pokój
Wynajęliśmy pokój w prywatnym domu.
does the price include...?
Does the price include breakfast?
rozpocznij naukę
czy cena zawiera...?
Czy cena zawiera śniadanie?
to check in
Please check in at the reception desk as soon as you arrive.
rozpocznij naukę
zameldować się
Proszę zameldować się w recepcji. gdy tylko państwo dotrą.
to exchange sth into sth
Where can I exchange zlotys into pounds?
rozpocznij naukę
wymieniać coś na coś
Gdzie mogę wymienić złotówki na funty?
where is the nearest...?
Where is the nearest bus stop?
rozpocznij naukę
gdzie jest najbliższy...?
Gdzie jest najbliższy przystanek autobusowy?
where can I find...?
Where can I find a cash machine?
rozpocznij naukę
gdzie znajdę...?
Gdzie znajdę bankomat?
how do I get to...?
How do I get to the city centre from here?
rozpocznij naukę
jak dotrzeć do...?
Jak dotrzeć stąd do centrum miasta?
I need to go to...
I need to go to the central railway station.
rozpocznij naukę
muszę dotrzeć do...
Muszę dotrzeć do dworca głównego.
could you show me the way to...?
Could you show me the way to the centre? I don't know how to get there.
rozpocznij naukę
czy mógłbyś wskazać mi drogę do...?
Czy mógłbyś wskazać mi drogę do centrum? Nie wiem jak tam dotrzeć.
I'm lost
I'm lost and I don't have a map. Could you help me?
rozpocznij naukę
zgubiłem się
Zgubiłem się i nie mam mapy. Czy możesz mi pomóc?
go straight
Go straight on for about two hundred metres.
rozpocznij naukę
idź prosto
Idź prosto przez około dwieście metrów.
turn left
Turn left at the traffic lights.
rozpocznij naukę
skręć w lewo
Skręć w lewo na światłach.
turn right
Turn right into the main street.
rozpocznij naukę
skręć w prawo
Skręć w prawo w główną ulicę.
on the right
On the right you'll see a big. yellow house.
rozpocznij naukę
po prawej
Po prawej zobaczysz duży. żółty dom.
on the left
In India you drive on the left side of the road.
rozpocznij naukę
po lewej
W Indiach jeździ się po lewej stronie ulicy.
go towards
Go towards that tall building.
rozpocznij naukę
idź w kierunku
Idź w kierunku tamtego wysokiego budynku.
go past
Go past this shopping centre and turn right.
rozpocznij naukę
miń
Miń to centrum handlowe i skręć w prawo.
to go on foot
You don't have to take the bus. you can also go on foot.
rozpocznij naukę
iść na piechotę
Nie musisz jechać autobusem. możesz też iść na piechotę.
to cross the street
Cross the street at the nearest traffic lights and go straight on.
rozpocznij naukę
przechodzić przez ulicę
Przejdź przez ulicę na najbliższych światłach i idź prosto.
watch for...
Watch for the red tube sign!
rozpocznij naukę
rozglądaj się za...
Rozglądaj się za czerwonym znakiem metra!
follow the...
If you get lost. follow the signs.
rozpocznij naukę
podążaj za...
Jeśli się zgubisz. podążaj za znakami.
over there
The post office is over there.
rozpocznij naukę
tam
Poczta jest tam.
round the corner
The nearest kiosk is just round the corner.
rozpocznij naukę
za rogiem
Najbliższy kiosk jest zaraz za rogiem.
how far is...?
How far is it from here?
rozpocznij naukę
jak daleko jest...?
Jak daleko stąd to jest?
how can I help you?
– How can I help you? – I'm looking for the Museum of Modern Art.
rozpocznij naukę
w czym mogę pomóc?
– W czym mogę pomóc? – Szukam Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
how much is...?
– How much is this T–shirt? – It's ten dollars.
rozpocznij naukę
ile kosztuje...?
– Ile kosztuje ta koszulka? – Dziesięć dolarów.
too expensive
That's too expensive for me.
rozpocznij naukę
za drogo
To dla mnie za drogo.
to pay in cash
I’d like to pay in cash.
rozpocznij naukę
płacić gotówką
Chciałbym zapłacić gotówką.
to pay by credit card
Can I pay by credit card?
rozpocznij naukę
płacić kartą kredytową
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
to get a discount
When you buy two products. you get a discount.
rozpocznij naukę
dostawać zniżkę
Gdy kupujesz dwa produkty. dostajesz zniżkę.
to buy sth in the sales
I bought these shoes in the sales.
rozpocznij naukę
kupić coś na wyprzedaży
Kupiłem te buty na wyprzedaży.
window shopping
We spent the whole morning window shopping.
rozpocznij naukę
oglądanie wystaw sklepowych
Spędziliśmy cały poranek na oglądaniu wystaw sklepowych.
can you recommend me...?
Can you recommend me a good night club?
rozpocznij naukę
czy możesz mi polecić...?
Czy możesz mi polecić dobry klub nocny?
you should see...
You should see Buckingham Palace! It's amazing!
rozpocznij naukę
powinieneś zobaczyć...
Powinieneś zobaczyć pałac Buckingham! Jest wspaniały!
to take a taxi
I'll take a taxi and I'll be there in fifteen minutes!
rozpocznij naukę
brać taksówkę
Wezmę taksówkę i będę tam za piętnaście minut!
to give sb a lift
Dad. could you give me a lift to school?
rozpocznij naukę
podwozić kogoś
Tato. mógłbyś podwieźć mnie do szkoły?
to be in a traffic jam
I am in a traffic jam. so I'll be late.
rozpocznij naukę
stać w korku
Stoję w korku. więc się spóźnię.
to show sb around
Let me show you around.
rozpocznij naukę
oprowadzać kogoś
Pozwól. że cię oprowadzę.
to rent a flat
I rent a flat with my schoolmate.
rozpocznij naukę
wynajmować mieszkanie
Wynajmuję mieszkanie razem z kolegą ze szkoły.
on the first floor
Our flat is on the first floor.
rozpocznij naukę
na pierwszym piętrze
Nasze mieszkanie jest na pierwszym piętrze.
in the suburbs
We got lost in the suburbs of Warsaw.
rozpocznij naukę
na przedmieściach
Zgubiliśmy się na przedmieściach Warszawy.
to call the police
I saw someone trying to steal our car so I called the police.
rozpocznij naukę
wzywać policję
Zobaczyłem kogoś próbującego ukraść nasz samochód. więc wezwałem policję.
to call the ambulance
Mark had a heart attack! Call the ambulance!
rozpocznij naukę
wzywać karetkę
Mark miał zawał serca! Wezwij karetkę!
to go to the doctor
If you feel bad. you should go to the doctor.
rozpocznij naukę
iść do lekarza
Jeśli źle się czujesz. powinieneś iść do lekarza.
to go to hospital
Sue fell ill with cancer and had to go to hospital.
rozpocznij naukę
iść do szpitala
Sue zachorowała na raka i musiała iść do szpitala.
to be ill (with sth)
Joel is ill with the flu.
rozpocznij naukę
być chorym (na coś)
Joel jest chory na grypę.
to feel ill
I feel ill. I think I should see a doctor.
rozpocznij naukę
czuć się źle
Źle się czuję. Myślę. że powinienem iść do lekarza.
to feel sick
When I go by ship. I always feel sick.
rozpocznij naukę
mieć mdłości
Gdy płynę statkiem. zawsze mam mdłości.
to feel well
I don't feel well.
rozpocznij naukę
czuć się dobrze
Nie czuję się dobrze.
my ... hurts
Doctor. my stomach hurts.
rozpocznij naukę
boli mnie...
Doktorze. boli mnie żołądek.
I have a sore throat
I have a sore throat. Can you recommend a good syrup?
rozpocznij naukę
boli mnie gardło
Boli mnie gardło. Możesz polecić jakiś dobry syrop?
to have a runny nose
I need a handkerchief. I have a runny nose.
rozpocznij naukę
mieć katar
Potrzebuję chusteczki higienicznej. Mam katar.
to have a cough
He has a cough and a runny nose.
rozpocznij naukę
mieć kaszel
On ma kaszel i katar.
to have (the) flu
She has the flu so she has to stay in bed.
rozpocznij naukę
mieć grypę
Ona ma grypę. więc musi zostać w łóżku.
to have a fever
– I think I'm ill. – Have you got a fever?
rozpocznij naukę
mieć gorączkę
– Chyba jestem chory. – Czy masz gorączkę?
to take sb's temperature
Have you taken the child's temperature?
rozpocznij naukę
mierzyć temperaturę
Czy zmierzyła pani dziecku temperaturę?
I'm hot
I'm hot. Maybe I've got a fever.
rozpocznij naukę
gorąco mi
Gorąco mi. Być może mam gorączkę.
to catch a cold
I'm afraid I've caught a cold.
rozpocznij naukę
przeziębić się
Obawiam się. że się przeziębiłem.
to stay in bed
I had to stay in bed for a few days.
rozpocznij naukę
zostawać w łóżku
Musiałem zostać w łóżku przez kilka dni.
to break sth
Tilly broke her leg.
rozpocznij naukę
złamać (sobie) coś
Tilly złamała nogę.
to fall down
I fell down and broke my arm.
rozpocznij naukę
przewracać się
Przewróciłem się i złamałem rękę.
to be addicted to sth
My younger brother is addicted to computer games.
rozpocznij naukę
być uzależnionym od czegoś
Mój młodszy brat jest uzależniony od gier komputerowych.
to be allergic to sth
George is allergic to pollen.
rozpocznij naukę
mieć alergię na coś
George ma alergię na pyłki.
to do sb good
A vacation will do you good.
rozpocznij naukę
dobrze komuś robić
Wakacje dobrze ci zrobią.
to take medicine
Please take this medicine twice a day.
rozpocznij naukę
brać lekarstwo
Proszę brać to lekarstwo dwa razy dziennie.
to take a painkiller
– I've got a terrible headache. – You should take a painkiller.
rozpocznij naukę
brać tabletkę przeciwbólową
– Okropnie boli mnie głowa. – Powinieneś wziąć tabletkę przeciwbólową.
to write sb a prescription
I'll write you a prescription for an antibiotic.
rozpocznij naukę
wypisywać komuś receptę
Wypiszę pani receptę na antybiotyk.
to have a rest
Now we can have a rest at last!
rozpocznij naukę
odpoczywać
Teraz nareszcie możemy odpocząć!
to breathe in
Put up your arms and breath in deeply through your nose!
rozpocznij naukę
robić wdech
Proszę unieść ręce i zrobić głęboki wdech nosem!
to be pregnant
– I am pregnant. – Congratulations!
rozpocznij naukę
być w ciąży
– Jestem w ciąży. – Gratulacje!
to be fit
Selma likes doing sport. She is fit and has a great figure.
rozpocznij naukę
być w dobrej formie
Selma lubi uprawiać sport. Jest w dobrej formie i ma świetną figurę.
to be on sick leave
Paul was on sick leave for two weeks.
rozpocznij naukę
być na zwolnieniu lekarskim
Paul był na zwolnieniu lekarskim przez dwa tygodnie.
to be on a diet
I can't eat sweets. I am on a diet.
rozpocznij naukę
być na diecie
Nie mogę jeść słodyczy. Jestem na diecie.
to be a vegetarian
My cousin doesn't eat meat. He is a vegetarian.
rozpocznij naukę
być wegetarianinem
Mój kuzyn nie je mięsa. Jest wegetarianinem.
to keep a healthy diet
I try to keep a healthy diet. I eat a lot of fruit and vegetables.
rozpocznij naukę
zdrowo się odżywiać
Staram się zdrowo odżywiać. Jem dużo warzyw i owoców.
to lead a healthy lifestyle
Tina leads a healthy lifestyle. She exercises a lot and eats healthy food.
rozpocznij naukę
prowadzić zdrowy tryb życia
Tina prowadzi zdrowy tryb życia. Dużo ćwiczy i zdrowo się odżywia.
what's wrong (with you)?
– What's wrong? – I've got a terrible toothache.
rozpocznij naukę
co ci dolega?
– Co ci dolega? – Okropnie boli mnie ząb.
be careful!
Be careful! This is dangerous!
rozpocznij naukę
bądź ostrożny!
Bądź ostrożny! To jest niebezpieczne!
take care!
Have a safe trip! Take care!
rozpocznij naukę
uważaj na siebie
Bezpiecznej podróży! Uważaj na siebie!
bless you!
Bless you! I hope you won't fall ill.
rozpocznij naukę
na zdrowie
Na zdrowie! Mam nadzieję. że się nie rozchorujesz.
get well soon!
– I can't come. I'm sick. – That's a pity! Get well soon!
rozpocznij naukę
szybkiego powrotu do zdrowia!
– Nie mogę przyjść. Jestem chory. – Jaka szkoda! Szybkiego powrotu do zdrowia!
help!
Help! Somebody help me!
rozpocznij naukę
pomocy!
Pomocy! Niech mi ktoś pomoże!
it's getting better (and better)
The patient hasn't fully recovered yet. but he's getting better and better.
rozpocznij naukę
jest coraz lepiej
Pacjent jeszcze nie wyzdrowiał całkowicie. ale jest coraz lepiej.
safe and sound
He arrived at the destination safe and sound.
rozpocznij naukę
cały i zdrowy
Dotarł do celu cały i zdrowy.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.