Unit 1: Lesson 8

 0    49 fiszek    zingrid410
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
machine
rozpocznij naukę
기계
college, university
rozpocznij naukę
대학교
truck
rozpocznij naukę
트럭
(the color) black
rozpocznij naukę
검은색
(the color) white
rozpocznij naukę
흰색
beverage, drink
rozpocznij naukę
음료수
foreign country
rozpocznij naukę
외국
foreigner
rozpocznij naukę
외국인
high school
rozpocznij naukę
고등학교
library
rozpocznij naukę
도서관
place
rozpocznij naukę
same time
rozpocznij naukę
동시
night
rozpocznij naukę
last night
rozpocznij naukę
어젯밤
daytime
rozpocznij naukę
East
rozpocznij naukę
South
rozpocznij naukę
West
rozpocznij naukę
North
rozpocznij naukę
to play
rozpocznij naukę
놀다
to use
rozpocznij naukę
쓰다
to write
rozpocznij naukę
쓰다
to make a mistake
rozpocznij naukę
실수하다
to repair
rozpocznij naukę
수리하다
to catch, to grab, to grasp
rozpocznij naukę
잡다
to read
rozpocznij naukę
읽다
to pay for
rozpocznij naukę
내다
to get, to receive, to acquire
rozpocznij naukę
받다
to arrive
rozpocznij naukę
도착하다
to travel
rozpocznij naukę
여행하다
to be perfect
rozpocznij naukę
완벽하다
to be sick, to be sore
rozpocznij naukę
아프다
to be smart
rozpocznij naukę
똑똑하다
to be important
rozpocznij naukę
중요하다
to be young
rozpocznij naukę
젊다
to be old
rozpocznij naukę
늙다
to be bad
rozpocznij naukę
나쁘다
immediately
rozpocznij naukę
바로
immediately
rozpocznij naukę
즉시
quickly/fast
rozpocznij naukę
빨리
often
rozpocznij naukę
자주
sometimes
rozpocznij naukę
가끔
many/a lot of
rozpocznij naukę
많이
a moment ago
rozpocznij naukę
방금
suddenly
rozpocznij naukę
갑자기
every year
rozpocznij naukę
매년
again
rozpocznij naukę
다시
alone
rozpocznij naukę
혼자
not
rozpocznij naukę

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.