when things go wrong

 0    87 fiszek    olgasydorchuk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
guess
rozpocznij naukę
догадываться
guess what?
rozpocznij naukę
Угадай, что?
you are gonna make some mistakes
rozpocznij naukę
ты сделаешь несколько ошибок
he hasn't done anything
rozpocznij naukę
он ничего не сделал
criticize
rozpocznij naukę
критиковать
you are gonna be criticized
rozpocznij naukę
тебя будут критиковать
when you come out into the arena called life
rozpocznij naukę
когда вы выходите на арену под названием жизнь
awkward
rozpocznij naukę
неловко
you will feel awkward
rozpocznij naukę
вы будете чувствовать себя неловко
stupid
rozpocznij naukę
глупый
inadequate
rozpocznij naukę
неадекватный
when you feel inadequate
rozpocznij naukę
когда вы чувствуете себя неадекватным
to stay up
rozpocznij naukę
не ложиться спать
quit
rozpocznij naukę
уволиться, бросить
to keep fighting
rozpocznij naukę
продолжать бороться
the hardest thing in the world is to believe in you
rozpocznij naukę
самое сложное в мире - верить в тебя
believe in you
rozpocznij naukę
верю в тебя
believe that you are special
rozpocznij naukę
верить что ты особенный
believe that you are different
rozpocznij naukę
верь что ты другой
believe that you must be someone
rozpocznij naukę
считаю, что ты должен быть кем-то
despite/ regardless
rozpocznij naukę
несмотря на / независимо
fear
rozpocznij naukę
страх
despite all your fears
rozpocznij naukę
несмотря на все ваши страхи
doubt
rozpocznij naukę
сомнение
all your doubts
rozpocznij naukę
все ваши сомнения
believe in yourself again
rozpocznij naukę
верь в себя снова
leap
rozpocznij naukę
прыжок
faith
rozpocznij naukę
вера
take the leap of faith
rozpocznij naukę
совершить прыжок веры
Trust
rozpocznij naukę
Доверять
trust yourself
rozpocznij naukę
доверяй себе
know in yourself that everything will be fine
rozpocznij naukę
знай в себе, что все будет хорошо
wherever
rozpocznij naukę
где бы
care
rozpocznij naukę
уход
I don't care
rozpocznij naukę
Мне все равно
how low you are
rozpocznij naukę
как низко ты
survive
rozpocznij naukę
уцелеть
I don't care what you survived
rozpocznij naukę
Мне все равно, что ты выжил
destructive
rozpocznij naukę
разрушительный
I don't care how destructive your life can be
rozpocznij naukę
Мне все равно, насколько разрушительной может быть ваша жизнь
force
rozpocznij naukę
сила
Allow
rozpocznij naukę
Позволять
stronger
rozpocznij naukę
сильнее
force that can allow you be stronger
rozpocznij naukę
сила, которая может позволить вам быть сильнее
and best of all that is here
rozpocznij naukę
и лучше всего, что здесь
ourselves
rozpocznij naukę
сами
when we find ourselves in a situation
rozpocznij naukę
когда мы оказываемся в ситуации
universe
rozpocznij naukę
вселенная
refuse
rozpocznij naukę
отказываться
deny
rozpocznij naukę
отрицать
who refuses to deny
rozpocznij naukę
кто отказывается отрицать
obligation
rozpocznij naukę
обязательство
because it is your obligation
rozpocznij naukę
потому что это ваше обязательство
destiny
rozpocznij naukę
судьба
you have to control your destiny
rozpocznij naukę
ты должен контролировать свою судьбу
available
rozpocznij naukę
доступный
it's available to you
rozpocznij naukę
это доступно для вас
To Face
rozpocznij naukę
предстать
disappointment
rozpocznij naukę
разочарование
Face disappointment
rozpocznij naukę
сталкиваться с разочарованием
sometimes doubt yourself
rozpocznij naukę
иногда сомневаюсь в себе
rejected
rozpocznij naukę
отвергнуто
be rejected again
rozpocznij naukę
быть отклоненным снова
bankrupt
rozpocznij naukę
банкрот
become bankrupt
rozpocznij naukę
обанкротиться
necessary
rozpocznij naukę
необходимо
if necessary again
rozpocznij naukę
при необходимости снова
surrender
rozpocznij naukę
отказываться сдаваться
and refuse to turn
rozpocznij naukę
и отказываются поворачиваться
until life surrenders
rozpocznij naukę
пока жизнь не сдастся
resist
rozpocznij naukę
оказывать сопротивление
nothing can resist a person
rozpocznij naukę
ничто не может устоять перед человеком
scared
rozpocznij naukę
испуганный
folk
rozpocznij naukę
люди
positive
rozpocznij naukę
положительный
dozens
rozpocznij naukę
множество
to give up
rozpocznij naukę
сдаваться
supposed
rozpocznij naukę
предполагаемый
spite
rozpocznij naukę
озлобленность
devastating
rozpocznij naukę
опустошая
appear
rozpocznij naukę
появляться
shambles
rozpocznij naukę
бойня
shambles it might be in
rozpocznij naukę
ругательства это может быть в
enable
rozpocznij naukę
включить
that can enable you
rozpocznij naukę
что может позволить вам
respond
rozpocznij naukę
отвечать
that refuses to be denied
rozpocznij naukę
что отказывается отрицать

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.