Unit 31

 0    52 fiszki    elzbietafleszar
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
potęga, władza
10 do potęgi 3 równa się 1000. Nie masz władzy, aby odwołać grę.
rozpocznij naukę
power
10 to the power of 3 is 1000. It's not in your power to cancel the game.
minister
Minister edukacji wygłosił przemowę.
rozpocznij naukę
minister
The minister of education gave his speech.
Premier
Musimy wysłać tę petycję do naszego premiera.
rozpocznij naukę
Prime Minister
We need to send this petition to our Prime Minister.
coraz bardziej, coraz więcej
Pracujesz coraz więcej każdego dnia.
rozpocznij naukę
more and more
You work more and more each day.
coraz droższe
Paliwo staje się coraz droższe i droższe.
rozpocznij naukę
more and more expensive,
Fuel is becoming more and more expensive.
coraz głośniejszy
rozpocznij naukę
louder and louder
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
rozpocznij naukę
consider
We'll have to consider all pros and cons.
wybór / opcja
Jesteś pewien, że to jest najlepsza opcja?
rozpocznij naukę
option
Are you sure this is the best option?
edukacja, wykształcenie
Z takim wykształceniem ona na pewno znajdzie ciekawą pracę.
rozpocznij naukę
education
With her education she's bound to find an interesting job.
czuć
3 formy
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
rozpocznij naukę
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.
straszny
On powiedział mi wiele okropnych rzeczy.
rozpocznij naukę
awful
He told me many awful things.
złapał(a), złapany
Ona złapała piłkę.
rozpocznij naukę
caught
She caught the ball.
łapać, złapać, złapać
3 formy
Złap moją dłoń.
rozpocznij naukę
catch, caught, caught
Catch my hand.
wciąż, nadal, jeszcze
Było wciąż ciemno, kiedy się obudziłem.
rozpocznij naukę
still
It was still dark when I woke up.
wyzdrowieć
Nadal dochodzę do siebie po przeziębieniu.
rozpocznij naukę
recover
I'm still recovering from a cold.
cieknący nos
Mam cieknący nos.
rozpocznij naukę
runny nose
I've got a runny nose.
ból gardła
Nie pij zimnego piwa jeśli boli cię gardło.
rozpocznij naukę
sore throat
Don't drink cold beer if you have a sore throat.
ból głowy
Boli mnie głowa.
rozpocznij naukę
headache
I've got a headache.
kaszel
rozpocznij naukę
a cough
grypa
na 2 sposoby
rozpocznij naukę
1. flu, 2. influenza
gorszy
Taniej nie znaczy gorzej.
rozpocznij naukę
worse
Cheaper doesn't mean worse.
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
rozpocznij naukę
again
I’d like to see you again.
Chyba tak
Chyba tak
rozpocznij naukę
guess so
I guess so.
odgadnąć
rozpocznij naukę
guess
choćby, nawet jeśli
Nawet jeśli on byłby chory, ona by się nie przejęła.
rozpocznij naukę
even if
Even if he was ill, she wouldn't care.
zwolnienie lekarskie
Być na zwolnieniu lekarskim.
rozpocznij naukę
sick leave
Be on sick leave.
wtedy, potem
Pozwól mi tylko to skończyć, wtedy pójdziemy.
rozpocznij naukę
then
Just let me finish this, then we'll go.
zrobić sobie przerwę
Robert zazwyczaj robi sobie przerwę w pracy w południe.
rozpocznij naukę
take a break
Robert usually takes a break from work at noon.
szkoda
Szkoda, że nie możemy być przyjaciółmi.
rozpocznij naukę
it's a pity
It's a pity we can't be friends.
mamy wszystko gotowe
rozpocznij naukę
we are all set
wszyscy jesteśmy
Wszyscy jesteśmy bardzo zajęci.
rozpocznij naukę
we are all
We are all so busy.
wszyscy jesteśmy
Wszyscy jesteśmy bardzo zajęci.
rozpocznij naukę
we are all
We are all so busy.
kłopot
Mam kłopoty.
rozpocznij naukę
trouble
I'm in trouble.
źle, bardzo (np. strasznie potrzebować)
Bardzo potrzebujesz mojej pomocy.
rozpocznij naukę
badly
You need my help badly.
doceniać
Naprawdę to doceniam.
rozpocznij naukę
appreciate
I really appreciate it.
zmienić zdanie
Zacznijmy, zanim zmienię zdanie
rozpocznij naukę
to change mind
Let's start before I change my mind.
wykształcony
rozpocznij naukę
educated
niewykształcony
rozpocznij naukę
uneducated
uniwersytet
Na jakim uniwersytecie studiujesz?
rozpocznij naukę
university
What university do you go to?
prywatny
Prywatne lekcje są droższe.
rozpocznij naukę
private
Private lessons are more expensive.
publiczny, powszechny
rozpocznij naukę
public
transport
rozpocznij naukę
transport
środki transportu
Jaki jest twój ulubiony środek transportu?
rozpocznij naukę
means of transport
What is your favourite means of transport?
skracać
rozpocznij naukę
shorten
osłabiać
rozpocznij naukę
weaken
poszerzać
rozpocznij naukę
widen
podstawowy
Znam kilka podstawowych zwrotów po francusku.
rozpocznij naukę
basic
I know a couple basic phrases in French.
podstawa
rozpocznij naukę
basis
fundamentalnie, zasadniczo
rozpocznij naukę
basically
taki
Masz taki piękny głos.
rozpocznij naukę
such
You have such a beautiful voice.
jak na przykład, taki jak
rozpocznij naukę
such as
dobrze wykształcony
rozpocznij naukę
well educated

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.