Asking for help and helping - Прося о помощи и помогая

 0    52 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
I'll just go over that to confirm.
rozpocznij naukę
Я просто пересмотрю, чтобы уточнить.
What I want to know is if you have a lot of subcontractors.
rozpocznij naukę
Что я хочу знать, это если у тебя много субподрядчиков.
Could you explain what this word means?
rozpocznij naukę
Не мог бы ты объяснить, что означает это слово?
You've done me a great favour.
rozpocznij naukę
Ты оказал мне большую услугу.
Your options include enrolling to a course, listening to music or watching TV in English.
rozpocznij naukę
Ты можешь записаться на курс, послушать музыку или посмотреть телевизор на английском языке.
What would you like to know?
rozpocznij naukę
Что бы ты хотел узнать?
Could you give me an example?
rozpocznij naukę
Не мог бы ты привести мне пример?
+45 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Small talk in Russian"
(w sumie 796 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.