Tłumaczenie zdań PP vs PtS

 0    36 fiszek    limonkoo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
The boss has signed all the documents and is reading his favourite paper now
rozpocznij naukę
Szef podpisał wszystkie dokumenty i teraz czyta swoją ulubioną gazetę
The boss signed all the documents at 6 p.m
rozpocznij naukę
Szef podpisał wszystkie dokumenty o godzinie 18.00
Don't worry! I have told Mum we will be late tonight
rozpocznij naukę
Nie martw się! Powiedziałem mamie, że dziś wieczorem się spóźnimy
The police have arrested the man. Now we are safe
rozpocznij naukę
Policja aresztowała tego mężczyznę. Teraz jesteśmy bezpieczni
A lot of things have happened recently
rozpocznij naukę
Dużo rzeczy się ostatnio wydarzyło
My friend moved to Warsaw in October. He has lived there since then
rozpocznij naukę
Mój przyjaciel w październiku przeprowadził się do Warszawy. Mieszka tam od tamtej pory
My friend has moved to Warsaw. He is finding life there quite exciting
rozpocznij naukę
Mój przyjaciel przeprowadził się do Warszawy. On uważa że, życie w tam jest dość ekscytujące
He has been to Moscow many times
rozpocznij naukę
On był w Moskwie wiele razy
My friend moved to Warsaw in October. He likes it there
rozpocznij naukę
Mój przyjaciel w październiku przeprowadził się do Warszawy. Podoba mu się tam
My father has known my mother for twenty years. They met twenty years ago
rozpocznij naukę
Mój tata zna moją mamę od 20 lat. Spotkali się 20 lat temu
Have you ever seen a real Aborigine?
rozpocznij naukę
Czy kiedykolwiek widziałeś prawdziwego Aborygenta?
She has just come back, but is too tired to talk to you
rozpocznij naukę
Ona właśnie wróciła, ale jest zbyt zmęczona, by z tobą rozmawiać
She came back before lunch
rozpocznij naukę
Ona wróciła przed obiadem
I know all about your school problems because I met your teacher yesterday, and he told me about them
rozpocznij naukę
Wiem wszystko o twoich problemach w szkole, ponieważ wczoraj spotkałem twojego nauczyciela, i on mi o nich powiedział
Yes, I know about your school problems. Peter told me last night
rozpocznij naukę
Tak, wiem o twoich problemach w szkole. Piotr mi powiedział wczoraj wieczorem
How long have you known Betty?
rozpocznij naukę
Jak długo znasz Betty?
When did you meet Betty?
rozpocznij naukę
Kiedy spotkałeś Betty?
There are no apples on the trees. We have picked all of them because the winter is coming
rozpocznij naukę
Na drzewach nie ma żadnych jabłek. Zerwaliśmy je wszystkie, ponieważ nadchodzi zima
I have been married since 1999
rozpocznij naukę
Jestem żonaty/zamężna od 1999 roku
I have been married for sixteen years
rozpocznij naukę
Jestem żonaty/mężata od/przez 16 lat
How about you? How long have you been married?
rozpocznij naukę
A ty? Jak długo jesteś żonaty/mężata?
We have been students since the beginning of October
rozpocznij naukę
Jesteśmy studentami od początku października
We have been students for two months
rozpocznij naukę
Jesteśmy studentami od dwóch miesięcy
He has only had a new laptop for two days. He doesn’t know everything about it yet
rozpocznij naukę
On ma nowego laptopa dopiero od dwóch dni. Jeszcze nie wie o nim wszystkiego
Since when have you had the new laptop?
rozpocznij naukę
Od kiedy masz nowy laptop?
I have liked Bob for ages
rozpocznij naukę
Od wieków lubię Boba
How long have you known him?
rozpocznij naukę
Jak długo go znasz?
I have liked Bob since I met him
rozpocznij naukę
Lubie Boba, odkąd go spotkałem
She has had a cold for a few days
rozpocznij naukę
Ona jest przeziębiona od kilku dni
She has had a cold since her birthday party
rozpocznij naukę
Ona jest przeziębiona od jej przyjęcia urodzinowego
She has had a cold since she had her birthday party
rozpocznij naukę
Ona jest przeziębiona, od kiedy miała przyjęcie urodzinowe
I have had the same computer since I got it for my birthday five years ago
rozpocznij naukę
Mam ten sam komputer, od kiedy dostałem go na urodziny 5 lat temu
I have had the same computer since my birthday
rozpocznij naukę
Mam ten sam komputer od moich urodzin
She has known her neighbour since he moved in June
rozpocznij naukę
Ona zna swojego sąsiada, od kiedy wyprowadził się w czerwcu
She has known her neighbour since June
rozpocznij naukę
Ona zna swojego sąsiada od czerwca
We have been friends for a long time
rozpocznij naukę
Jesteśmy przyjaciółmi od dawna

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.