Lietvārdi angļu valodā 801 - 850 - English Nouns 801 - 850

 0    50 fiszek    Fiszkoteka
 
Pytanie Odpowiedź
zinātnieks
Alberts Einšteins bija lielisks zinātnieks.
rozpocznij naukę
scholar
Albert Einstein was a great scholar.
klimats
Kāds klimats ir Francijā?
rozpocznij naukę
climate
What's the climate in France?
emocija
Izpaust savas emocijas ir svarīgi.
rozpocznij naukę
emotion
It's important to express your emotions.
salīdzinājums
Tas bija labs salīdzinājums.
rozpocznij naukę
comparison
That was a good comparison.
kārta
Mums jāuzklāj pēdējā krāsas kārta.
rozpocznij naukę
layer
We have to apply the last layer of paint.
ieraksts
Ieraksts kompromitēja slavenu politiķi.
rozpocznij naukę
recording
The recording compromised a famous politician.
pretinieks
Tas ir mans galvenais titula pretinieks.
rozpocznij naukę
opponent
It's my main opponent for the title.
+43 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(w sumie 1 004 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.