zwroty, które mogą się przydać

 0    22 fiszki    janeczkah1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
to byłoby możliwe
rozpocznij naukę
it would be possible
it would have been possible
rozważyłabym tą ofertę
rozpocznij naukę
I would have considered this offer
I would consider this offer
Oto moja wersja
rozpocznij naukę
Here is my version
rozmawiałeś z moją siostrą
rozpocznij naukę
you have spoken with my sister
you talked to my sister
w jakim on jest wieku?
rozpocznij naukę
what is his age?
how old is he?
zmusiłam ich do nauki
rozpocznij naukę
I have forced them to study
Rozmawiałeś z nim?
rozpocznij naukę
have you spoken to him?
chciałam to zrobić
rozpocznij naukę
I have wanted to do it
przyszłam żeby z tobą porozmawiać
rozpocznij naukę
I have come to speak with you
I'm here to talk to you
jestem jedynym świadkiem tego wypadku
rozpocznij naukę
I am the sole witness of this accident
To nie jest moja sprawa
rozpocznij naukę
That is not my case
It is not my business
były takie przypadki poprzednio
rozpocznij naukę
there were such cases before
There have previously been such cases
on na to zasłużył
rozpocznij naukę
he deserved it
he had earned it
nigdy przedtem nie czułam się tak zmęczona
rozpocznij naukę
I've never felt so tired before
I had never befor felt so tired
wszyscy są za twoim pomysłem
rozpocznij naukę
everyone in favor of your idea
Spróbuj tego sam
rozpocznij naukę
Try it yourself
to jest częste podczas zimy
rozpocznij naukę
this is common during winter
rozmawiamy przy kolacji
rozpocznij naukę
we are talking over dinner
we właściwym czasie
rozpocznij naukę
in due course
chcę aby ona zrozumiała sytuację
rozpocznij naukę
I want her to understand the situation
on zawsze bral winę na siebie
rozpocznij naukę
he always took the blame
pamiętam że widziałam ją w zeszłym roku
rozpocznij naukę
I remember seeing her last year

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.