ARLENA- 1 GiW, poznajemy się

 0    82 fiszki    joanna15F
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
you can call me
rozpocznij naukę
możesz do mnie mówić...
what's your name?
rozpocznij naukę
jak masz na imię?
what's up?
rozpocznij naukę
co tam?
how do you pronounce it?
rozpocznij naukę
jak to wymawiasz?
first name / given name
rozpocznij naukę
imię / imię
Who on earth is...?
rozpocznij naukę
Kim, do licha, jest ...?
spell
rozpocznij naukę
literować
sibilings
rozpocznij naukę
rodzeństwo
do I know you?
rozpocznij naukę
czy ja cię znam?
we've been working together for 4 years
rozpocznij naukę
współpracujemy od 4 lat
we've spoken
rozpocznij naukę
rozmawialiśmy (kiedyś)
let me think
rozpocznij naukę
pozwól mi pomyśleć
let me in
rozpocznij naukę
wpuść mnie
how wonderful to see you
rozpocznij naukę
jak wspaniale cię widzieć
how wonderful to meet you
rozpocznij naukę
jak miło cię poznać
thank you for asking
rozpocznij naukę
Dziękuję za pytanie
how are you?
rozpocznij naukę
jak się masz?
how are you doing?
rozpocznij naukę
jak się masz?
pretty good
rozpocznij naukę
całkiem dobre
I'm fine
rozpocznij naukę
wszystko w porządku
meeting new people
rozpocznij naukę
spotykanie nowych ludzi
a rather awkward situation
rozpocznij naukę
dość niezręczna sytuacja
talk about yourself
rozpocznij naukę
mówić o sobie
on their own
rozpocznij naukę
na własną rękę
make new friends
rozpocznij naukę
zdobywać nowych przyjaciół
not have anyone to talk too
rozpocznij naukę
też nie mam z kim rozmawiać
for starters, we should
rozpocznij naukę
na początek powinniśmy
introduce yourself
rozpocznij naukę
Przedstaw się
full name
rozpocznij naukę
pełne imię i nazwisko
middle name
rozpocznij naukę
drugie imię
last name / surname
rozpocznij naukę
nazwisko / nazwisko
state your name
rozpocznij naukę
podaj swoje imię
slowly and clearly
rozpocznij naukę
powoli i wyraźnie
hurriedly and carelessly
rozpocznij naukę
pośpiesznie i niedbale
obviously
rozpocznij naukę
oczywiście / w oczywisty sposób
obvious
rozpocznij naukę
oczywisty
is often mispronounced
rozpocznij naukę
jest często źle wypowiadane
I've been called
rozpocznij naukę
Zostałem nazwany
warped into
rozpocznij naukę
wypaczony w
what do you mean?
rozpocznij naukę
co masz na myśli?
what do you do?
rozpocznij naukę
co robisz? czym się zajmujesz
where did you get this tie
rozpocznij naukę
skąd masz ten krawat
how do you know the groom?
rozpocznij naukę
skąd znasz pana młodego?
conwersation starter
rozpocznij naukę
temat do konwersacji
keep it short
rozpocznij naukę
krótko mówiąc, mówić zwięźle
i live in
rozpocznij naukę
mieszkam w
i was born and raised in...
rozpocznij naukę
urodziłem się i wychowałem w...
i also lived in
rozpocznij naukę
ja też mieszkałem
I'm married.
rozpocznij naukę
Jestem żonaty.
introduce him
rozpocznij naukę
przedstaw go
you can call him... for short
rozpocznij naukę
możesz go nazywać... krótko
I have no doubt.
rozpocznij naukę
Nie mam wątpliwości.
i have a sore throat
rozpocznij naukę
boli mnie gardło
i have no kids
rozpocznij naukę
nie mam dzieci
a younger brother
rozpocznij naukę
młodszy brat
older sister
rozpocznij naukę
starsza siostra
still live in my hometown
rozpocznij naukę
wciąż mieszkam w moim rodzinnym mieście
an enthusiastic or uncritical follower
rozpocznij naukę
entuzjastyczny lub bezkrytyczny naśladowca
an enthusiastic reaction
rozpocznij naukę
entuzjastyczna reakcja
i don't mind it
rozpocznij naukę
nie przeszkadza mi to
react to
rozpocznij naukę
zareagować na
don't force it
rozpocznij naukę
nic na siłę
find a new friend
rozpocznij naukę
znajdź nowego przyjaciela
I work as an accountant.
rozpocznij naukę
Pracuję jako księgowy.
my maiden name is
rozpocznij naukę
moje panieńskie imię to
i'm an only child
rozpocznij naukę
jestem jedynakiem
i'm a mother of two
rozpocznij naukę
jestem matką dwojga dzieci
i'm interested in hip hop
rozpocznij naukę
interesuje mnie hip hop
fiancé
rozpocznij naukę
narzeczony
He is here on business
rozpocznij naukę
Jest tu w interesach
it was lovely to meet you
rozpocznij naukę
miło było cię poznać
how long have you been together?
rozpocznij naukę
jak długo jesteście razem?
do you fancy
rozpocznij naukę
masz ochotę na
do you come here often?
rozpocznij naukę
przychodzisz tutaj często?
what about you?
rozpocznij naukę
a ty?
what about
rozpocznij naukę
co powiesz na
what about moving in?
rozpocznij naukę
co z przeprowadzką?
what are you interested in?
rozpocznij naukę
Czym się interesujesz?
thank you for having me
rozpocznij naukę
dziękuje za gościnę
warped into
rozpocznij naukę
wypaczony w
slowly and clearly
rozpocznij naukę
powoli i wyraźnie
hurriedly and carelessly
rozpocznij naukę
pośpiesznie i beztrosko

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.