2

 0    34 fiszki    adamsiniak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
tak czy siak 1.(S) anyway, (S) anyhow, (S) at any rate, in any case, at all events
rozpocznij naukę
어쨌든
Semestry 1. term, terminology, (formal) phraseology
rozpocznij naukę
용어
niektóre 1. somebody, someone
rozpocznij naukę
혹자
Rozróżnić divide, sort
rozpocznij naukę
구분하다
dzwon 1.(생물의 분류 단위) species 2.(종류) sort, kind, type
rozpocznij naukę
1. adult entertainment establishment
rozpocznij naukę
유흥업소
Klasyfikacja 1.[명사] classification, categorization, [동사] classify, group, sort (sth into sth), categorize
rozpocznij naukę
분류
pracownik rozrywki
rozpocznij naukę
유흥종사자
zatrudniać 1.[명사] employment, (formal) engagement, [동사] employ, hire, take on, (formal) engage; (변호사 등의 전문가를) (formal) retain
rozpocznij naukę
고용
niemożliwy 1. ADJECTIVE wrong 2ADJECTIVE impossible
rozpocznij naukę
불가하다
1.(술) alcoholic beverages, alcohol; (도수가 강한) liquor
rozpocznij naukę
주류
aspect
rozpocznij naukę
1. a happy (family, home) circle; harmony(원만함). 2.단란하다 happy, harmonious, [서술적] sit in a happy circle.
rozpocznij naukę
단란
nałożyć 1.(세금·벌금 등을) [동사] impose, levy, put[impose] a levy (on) 2.(임무·책임 등을)
rozpocznij naukę
부과
podatek
rozpocznij naukę
세금
Posługiwać się 1. take advantage of, (쓸모 있게 사용하다) [명사] use, [동사] use, (formal) utilize, make (good) use of 2.(목적을 위한 수단으로 삼다) [동사] use, take advantage of; (상황 등을) exploit, capitalize on, play on
rozpocznij naukę
이용
1.[명사] recognition, perception, (formal) cognition, [동사] recognize, perceive, be aware (of), (formal) discern, (formal) cognize
rozpocznij naukę
인지
akt 1. act, action, (literary) deed
rozpocznij naukę
행위
obecne prawo 1. current[existing] law, law in force
rozpocznij naukę
현행법
Ustawa o higienie żywności 1. Food Sanitation Act[Law], food hygiene regulation
rozpocznij naukę
식품위생법
Reguła 1.(규칙) [명사] rule, regulation, code, [동사] provide (that), stipulate (that), (formal) prescribe; (법률·계약 등이 주어) require (that) 2.(내용·성격 등을 밝혀 정함)
rozpocznij naukę
규정
kara 1. punishment; (법률상의) penalty, punish
rozpocznij naukę
처벌
artykuł 1.(법률·규정 등의 항목) article, clause, provision
rozpocznij naukę
조항
dwuznaczny 1. ambiguous, vague (about), (formal) equivocal, uncertain, obscure, imprecise
rozpocznij naukę
모호하다
prawdziwy 1. reality, truth
rozpocznij naukę
실제
represje 1.(불법행위를) [명사] crackdown (on), (informal) bust, [동사] crack[clamp] down (on), curb, (informal) bust 2.(주의시키다)
rozpocznij naukę
단속
konsument
rozpocznij naukę
소비자
delude, deceive, mislead
rozpocznij naukę
현혹하다
prosty1. directly 2. frankly 3. pointblank
rozpocznij naukę
단도직입적으로
znak 1.[동사] write, mark
rozpocznij naukę
표기
mieszany 1.[동사] use sth mixed[mingled] with sth
rozpocznij naukę
혼용
recognize, perceive
rozpocznij naukę
인지하다
1. curiosity
rozpocznij naukę
궁금증
Rozstrzygać solve, settle, resolve, fix
rozpocznij naukę
해결하다

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.