Odrodzenie – podstawowe informacje o epoce

2  2    34 fiszki    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Ramy czasowe odrodzenia:
rozpocznij naukę
we Włoszech: XIV – XVI wiek; w innych krajach Europy: XV – XVI wiek w Polsce: XV – XVII wiek
Nazwa epoki:
rozpocznij naukę
renesans – franc. renaissance – odrodzenie; wywodzi się od tego, że w tym okresie na nowo zainteresowano się osiągnięciami świata starozytnego
Uwarunkowania gospodarcze:
rozpocznij naukę
w Europie nastąpiło ożywienie gospodarcze, miasta wzbogaciły się i wzrosło ich znaczenie, mieszczanie stają się silną grupą społeczną, kupcy i bankierzy zajmują się mecenatem sztuki
Znaczenie odkryć geograficznych:
rozpocznij naukę
wzbogacenie się kupców i bankierów (mieszczaństwa); sprowadzanie egzotycznych towarów; wykształcenie się tożsamości narodowej
Jaki był człowiek epoki renesansu?
rozpocznij naukę
świecki, wszechstronnie rozwijający się, pełen radości życia, szukający wzorców w kulturze starożytnej
Myśl przewodnia renesansu:
rozpocznij naukę
carpe diem – chwytaj dzień, korzystaj z chwili, ciesz się życiem
Języki epoki renesansu:
rozpocznij naukę
łacina, greka i hebrajski
Czym był humanizm?
rozpocznij naukę
prąd umysłowy, który skupiał się głównie na człowieku i jego życiu – elementem humanizmu był antropocentryzm
Kto to powiedział: „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”?
rozpocznij naukę
Publiusz Terencjusz, komediopisarz rzymski z II wieku p.n.e.
Humaniści odwiedzający Polskę:
rozpocznij naukę
Kalimach – Filippo Buonaccorsi) oraz Konrad Celtes (Konrad Bickel)
Najwybitniejsi przedstawiciele renesansu:
rozpocznij naukę
Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Petrarka, Giovanni Boccaccio, Sandro Botticelli, Raffaelo Santi, Tycjan
Czym była reformacja?
rozpocznij naukę
ruchem religijnym, zmierzającym do zreformowania Kościoła, zapoczątkowany wystąpieniem Marcina Lutra; doprowadziła do rozłamu w Kościele i wojen religijnych
Na czym polegało i kiedy miało miejsce wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze?
rozpocznij naukę
31 października 1517 roku Marcin Luter przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez dotyczących tego, co uważał w praktykach kościelnych za niewłaściwe (np.: sprzedawanie odpustów)
Wymień religie protestanckie epoki odrodzenia:
rozpocznij naukę
luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, arianizm
Początek renesansu w Polsce:
rozpocznij naukę
1543 rok – debiut Mikołaja Reja, wydanie „O naprawie Rzeczypospolitej” Andrzeja Frycza Modrzewskiego i „O obrotach sfer niebieskich” Mikołaja Kopernika
Wielcy mecenasi w Polsce:
rozpocznij naukę
wojewoda krakowski Piotr Kmita – mecenas Jana Kochanowskiego; arcybiskup Andrzej Krzycki – mecenas Klemensa Janickiego; podkanclerz koronny Jan Zamoyski – mecenas Szymona Szymonowica
Neoplatonizm
rozpocznij naukę
filozofia odrodzenia, powrót do filozofii Platona, ucznia Sokratesa – Platon wierzył w istnienie form idealnych, których nie można poznać zmysłami i form materialnych, za istotę bytu uważał ideę, a nie widzialną materię
Sztuka renesansu:
rozpocznij naukę
wzoruje się na starożytnej – prostota, umiar, proporcje, harmonia formy, spokój, współistnienie motywów antycznych i chrzesciańskich
Co najchętniej budowano w odrodzeniu?
rozpocznij naukę
nie kościoły, jak w średniowieczu, a budynki świeckie – pałace magnackie i kamienice mieszczańskie
Charakterystyczne elementy polskich budowli:
rozpocznij naukę
attyki – ozdobne zwieńczenia ścian; krużganki – korytarze z otwartymi na dziedziniec arkadami
Co zbudowano w Polsce w odrodzeniu?
rozpocznij naukę
Zygmunt Stary dokonał przebudowy Wawelu – dodano dziedziniec arkadowy i kaplicę Zygmuntowską
Antropocentryzm
rozpocznij naukę
w przeciwieństwie do teocentryzmu średniowiecza, zakładał że człowiek jest centrum wszechświata
Harmonia
rozpocznij naukę
jak głosił wcześniej Arystoteles, nie ma piękna bez ładu – zadaniem artysty jest poszukiwanie harmonii w naturze i życiu, najważniejsza jest równowaga i proporcja
Synkretyzm
rozpocznij naukę
łączenie różnych, często sprzecznych poglądów filozoficznych, religijnych i społeczenych
Utopia
rozpocznij naukę
teoria zakładająca stworzenie idealnego społeczeństwa, niemożliwa do zrealizowania, jej propagatorem był Tomasz Morus (pisarz angielski)
Machiawelizm
rozpocznij naukę
koncepcja polityczna dotycząca sprawowania władzy, zakładająca że władca musi być jednocześnie silny i sprytny, propagował ją Machiavelli (twórca „Księcia”)
Predestynacja
rozpocznij naukę
element kalwinizmu, zakłada że Bóg z góry określa przeznaczenie człowieka i skazuje go na zbawienie lub potępienie, a uczynki ludzkie nie mają znaczenia
Gatunki literackie epoki odrodzenia:
rozpocznij naukę
fraszka, epigramat, tren, sielanka, dramat humanistyczny, dramat szekspirowski
Fraszka
rozpocznij naukę
drobny utwór poetycki o żartobliwym charakterze (Jan Kochanowski)
Epigramat
rozpocznij naukę
zwięzły, dowcipny utwór poetycki w formie aforyzmu, kończącego się zaskakującą pointą
Tren
rozpocznij naukę
smutny utwór liryczny, poświęcony osobie zmarłej, opłakujący ją, chwalący jej zalety i zasługi (Jan Kochanowski – cykl 19 trenów poświęconych zmarłej córce Urszulce)
Sielanka
rozpocznij naukę
utwór liryczny opiewający życie wiejskie i jego przyjemności (Jan Kochanowski, Mikołaj Rej)
Dramat humanistyczny
rozpocznij naukę
renesansowy typ dramatu oparty na regułach antycznych – zasada trzech jedności, podział na epizody i stasimony, zasada decorum i tematyka mitologiczna („Odprawa posłów greckich” - Jan Kochanowski)
Dramat szekspirowski
rozpocznij naukę
dramat o luźnej kompozycji – odrzucający reguły antyczne, wprowadzający epikę i lirykę do utworu, załamanie decorum poprzez mieszanie komedii z tragedią, ukazywanie silnych i wyrazistych postaci uwikłane w dramatyczne okoliczności

Co to jest renesans?

Epoka renesansu, czyli odrodzenie to bardzo ważny okres w historii Europy. Obejmuje przede wszystkim XVI wiek. To właśnie wtedy rozwinęło się pojęcie humanizmu czy dokonano wielkich odkryć geograficznych. Do najwybitniejszych przedstawicieli renesansu zalicza się m.in. Leonarda da Vinci czy Michała Anioła. Jeśli chodzi o renesans w Polsce, to za początek renesansu uznaje się rok 1543, kiedy to np. wydano po raz pierwszy dzieło Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich". Jak poznać inne, ważne informacje o tym okresie? Przede wszystkim kontynuując naukę z Fiszkoteką!

Renesans z Fiszkoteką

Podręczniki od historii pełne są wiedzy historycznej, jednak przy ich pomocy trudno się uczyć. O wiele łatwiej skorzystać z interaktywnych fiszek, dostępnych na komputerze, tablecie czy smartfonie. Fiszkoteka zawiera zbiór fiszek Odrodzenie – podstawowe informacje, gdzie znajdziesz najważniejsze informacje na temat renesansu – nie brakuje tu nawet bardzo szczegółowych wiadomości o tej fascynującej epoce. Z nami poznasz takie zagadnienia, jak: renesans – architektura, renesans – ramy czasowe czy czym był renesans karoliński. Fiszki będą idealnym rozwiązaniem dla uczniów, którzy muszą szybko i efektywnie opanować materiał, by móc zaliczyć sprawdzian czy zdać maturę.

Dalsza nauka

Nie wiesz, jaka była myśl przewodnia renesansu, skąd wzięła się nazwa epoki, a może pragniesz dowiedzieć się, czym była reformacja? Odpowiedzi na te pytania i wiele więcej znajdziesz na stronie Fiszkoteki! Z pomocą przyjdzie lekcja wiedzy o renesansie z wydawnictwem STENTOR: Renesans – wyd. STENTOR. Z nami możesz również zdobyć wiedzę o innych ważnych epokach: Oświecenie – podstawowe informacje czy Barok – najważniejsze informacje. Nie zwlekaj, naprawdę warto!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.