Barok najważniejsze informacje

4.3  3    50 fiszek    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Ramy czasowe:
rozpocznij naukę
w Europie od połowy XVI wieku do początku XVIII wieku, w Polsce od lat 80. XVI wieku do lat 40 XVIII wieku
Skąd pochodzi nazwa barok?
rozpocznij naukę
od portugalskiego barocco – dziwny, tak nazywano perły o dziwnym kształcie
Owocem jakich wydarzeń historycznych jest barok?
rozpocznij naukę
wojen religijnych, które nastąpiły po wystąpieniu Lutra oraz skierowanej przeciwko protestantyzmowi kontrreformacji, a także rozwoju absolutyzmu we Francji
Czym jest kontrreformacja?
rozpocznij naukę
ruch społeczno-polityczny mający na celu walkę z reformacją i odbudowanie osłabionej przez pojawienie się protestantów pozycji Kościoła – zapoczątkowana na soborze trydenckim (1545-1563r.)
Najbardziej reprezentacyjne budowle baroku to:
rozpocznij naukę
Wersal, symbol potęgi Ludwika XIV; kościół Il Gesu w Rzymie
Człowiek epoki baroku jest:
rozpocznij naukę
zagubiony, rozdarty wewnętrznie, wątpi w doczesne wartości, szuka oparcia w Kościele
Wymień najważniejszych filozofów epoki baroku:
rozpocznij naukę
Kartezjusz; Blaise Pascal; Baruch Spinoza;
Jakimi zagadnieniami interesowali się filozofowie baroku?
rozpocznij naukę
miejsce człowieka we wszechświecie; stosunek człowieka do Boga; sens ludzkiego istnienia; postawy od dewocji do libertynizmu
Wymień najwybitniejszych uczonych epoki baroku:
rozpocznij naukę
Francis Bacon; Giordano Bruno; Galileusz; Isaac Newton; John Locke
Czym jest racjonalizm?
rozpocznij naukę
poglądem filozoficznym stworzony przez Kartezjusza – uznaje rozum za główne źródło poznania świata
Kto powiedział: „Człowiek jest tylko trzciną najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”?
rozpocznij naukę
Blaise Pascal
Kto powiedział: „Cogito ergo sum”?
rozpocznij naukę
Kartezjusz; Blaise Pascal; Baruch Spinoza;
Czym jest empiryzm?
rozpocznij naukę
kierunkiem w filozofii, przeciwstawiającym się racjonalizmowi, który zakłada że głównym źródłem poznania świata jest doświadczenie – jego prekursorem był Francis Bacon
Kto powiedział: „A jednak się kręci”?
rozpocznij naukę
Galileusz, zaraz potem jak odwołał swoje poglądy na temat heliocentrycznego układu wszechświata
Gdzie powstał barok jako kierunek w sztuce?
rozpocznij naukę
we Włoszech, w Rzymie
Cechy charakterystyczne baroku w architekturze:
rozpocznij naukę
wysoko rozwinięte zdobnictwo, dynamika, linia krzywa, falista
Cechy charakterystyczne malarstwa barokowego:
rozpocznij naukę
wykorzystanie gry światła i cienia w celu podkreślenia dynamiki; czyste, jaskrawe kolory, kontrast; skupienie się na wewnętrznych przeżyciach postaci; sięganie do alegorii i symboli
Cechy charakterystyczne rzeźby barokowej:
rozpocznij naukę
dynamika, patos, ruch, teatralne pozy i gesty, silne uczucia,
Przykładowe rzeźby barokowe:
rozpocznij naukę
Porwanie Sabinek – Giambologna; Apollo i Dafne, Ekstaza św. Teresy oraz Dawid – Lorenzo Bernini
Wybitni malarze baroku:
rozpocznij naukę
Caravaggio; El Greco; Rembrandt; Jan Vermeer van Delft; Peter Paul Rubens
Czym jest rokoko?
rozpocznij naukę
prądem, który powstał pod koniec baroku we Francji za panowania Ludwika XV; jego nazwa pochodzi od ozdobnej muszli; jest wysoce użytkowy, lekki, subtelny i dekoracyjny
Prądy literackie w baroku:
rozpocznij naukę
konceptyzm, gongoryzm, marinizm, manieryzm, wykwintność, klasycyzm francuski, sarmatyzm
Kim był Giambattista Marino?
rozpocznij naukę
twórcą marinizmu, nurtu w poezji baroku, charakteryzującego się bardzo kunsztownym stylem
Cechy baroku w literaturze:
rozpocznij naukę
przesadna dbałość o formę, głębia przeżyć i uczuć wewnętrznych, nastrój niepewności i niepokoju, mieszanie wątków religijnych z mitologicznymi
Tematyka literatury baroku:
rozpocznij naukę
metafizyczna, religijna, erotyczna, światowych rozkoszy, patriotyczno-historyczna, mitologiczna, obyczajowa i dydaktyczna, okolicznościowo-towarzyska
Gatunki literackie okresu baroku:
rozpocznij naukę
sonet, erotyki, madrygał, tragedia, komedia klasycystyczna, powieść, bajka, pamiętnik, poemat, fraszka, satyra, listy, sylwa
Znani twórcy sonetów barokowych:
rozpocznij naukę
Mikołaj Sęp Szarzyński, William Shakespeare, Jan Andrzej Morsztyn
Czym jest madrygał?
rozpocznij naukę
krótki, żartobliwy wiersz miłosny
Przykład tragedii barokowej:
rozpocznij naukę
„Cyd” - P. Corneille
Przykład komedii barokowej:
rozpocznij naukę
„Skąpiec”, „Świętoszek” - Molier
Twórca bajek barokowych:
rozpocznij naukę
J. de La Fontaine
Twórca powieści barokowych:
rozpocznij naukę
M. de Cervantes
Twórca pamiętników barokowych:
rozpocznij naukę
Jan Chryzostom Pasek
Czym są sylwa
rozpocznij naukę
księgi domowe albo rodzinne, w których notowano ważne wydarzenia z życia prywatnego i publicznego (od łac. silva rerum – las rzeczy)
Środki artystyczne w poezji barokowej:
rozpocznij naukę
anafora, antonimia, antyteza, apostrofa, hiperbola, gradacja, koncept, kontrast, oksymoron, paralelizm, paradoks, peryfraza, przerzutnia, pytanie retoryczne
Anafora
rozpocznij naukę
rozpoczynanie tym samym wyrazem lub grupą wyrazów kolejnych wersów, zwrotek lub zdań (powtarzanie)
Antynomia
rozpocznij naukę
sprzeczność między dwoma prawdziwymi i uzasadnionymi twierdzeniami np.: miłość-śmierć
Antyteza
rozpocznij naukę
zestawienie sprzecznych sądów w celu zaskoczenia odbiorcy
Apostrofa
rozpocznij naukę
bezpośredni, uroczysty zwrot do przedmiotu, pojęcia lub osoby
Hiperbola
rozpocznij naukę
wyolbrzymienie
Gradacja
rozpocznij naukę
stopniowanie, uszeregowanie obrazów lub epitetów według ich intensywności
Inwersja
rozpocznij naukę
odwrócenie porządku słów lub zdań
Koncept
rozpocznij naukę
niezwykły, zaskakujący, trafny pomysł, na którym oparty jest utwór
Kontrast
rozpocznij naukę
zestawienie uwydatniające różnice
Oksymoron
rozpocznij naukę
zestawienie wyrazów o wykluczających się wzajemnie znaczeniach
Paralelizm
rozpocznij naukę
równoległe odbywanie się czegoś, podobieństwo między częściami utworu
Paradoks
rozpocznij naukę
sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem myśl, zaskakująca i błyskotliwa
Peryfraza
rozpocznij naukę
omówienie, zastąpienie jednego określenia innym
Przerzutnia
rozpocznij naukę
przeniesienie końcowej części wersu do następnego
Pytanie retoryczne
rozpocznij naukę
pytanie bez odpowiedzi (nie wymagające odpowiedzi)

Czas na Barok!

W przedmiotach humanistycznych najważniejsze jest całościowe patrzenie na dane zagadnienie, dlatego przedstawiamy przekrój podstawowych informacji na temat baroku w sztuce, kulturze i historii. Zestaw porusza tematy, takie jak: barok – architektura, barok – cechy czy barok – ramy czasowe i zawiera najważniejsze daty, definicje oraz charakterystyczne cechy sztuki. Po nauce z fiszkami bogate nie będą tylko zdobienia bazyliki Watykańskiej, ale też Twoja wiedza o baroku.

Barok – powtórzenie

Przygotowując się do matury z języka polskiego, nawet na poziomie podstawowym, sama znajomość lektur czy tekstów literackich nie wystarczy. Konieczna jest także wiedza o epokach literackich. Podstawowe informacje o baroku z pewnością okażą się przydatne na tym ważnym egzaminie. W zestawie znajdziemy nie tylko najważniejsze informacje o baroku, takie jak ramy czasowe czy podstawowe pojęcia charakterystyczne dla epoki, ale też cechy baroku w architekturze i sztuce. Poznasz także najważniejszych filozofów baroku i ich najbardziej znane myśli.

Lekcje Fiszkoteki

Nasza lekcja to nie tylko barok w Polsce, ale przede wszystkim ogólne spojrzenie na tę epokę literacką. Zatem jeśli podoba Ci się ten sposób nauki, koniecznie zajrzyj do naszych pozostałych lekcji, może coś okaże się równie przydatne? Znajdziesz m.in.: Średniowiecze – podstawowe informacje o epoce, Odrodzenie – podstawowe informacje o epoce, Oświecenie – podstawowe informacje o epoce i wiele innych. Nie zapominaj, że na naszej stronie sam możesz tworzyć swoje Fiszki i własne lekcje. Jeśli masz ochotę pomóc innym, koniecznie z tego skorzystaj!

Komentarze:

... napisał: 2010-11-16 19:17:20
może być...

monia napisał: 2010-12-21 22:00:36
praca super ;););)jak najbardziej przydatna ;P;P;P

agnieszka napisał: 2011-02-05 16:30:40
pytanie retoryczne to takie na ktore odpowiedz jest oczywista :/ i jak najbardziej istnieje

martynka7410 napisał: 2012-05-28 08:51:47
Agnieszka, oczywiście, że nie.
Kiedy zadajesz sobie pytanie np.po nie udanym dniu: Co mnie dzisiaj jeszcze spotka?
Znasz odpowiedź? - nie.
A to było pytanie retoryczne.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.