L'italiano - Mass media

 0    76 fiszek    nika4321
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

nic innego do roboty
rozpocznij naukę
nient'altro da fare

la statistica

przeciętny telewidz
rozpocznij naukę
il telespettatore medio

cztery godziny dziennie
rozpocznij naukę
quattro ore al giorno

wyrządzać szkody
rozpocznij naukę
causare danni

przestawać mówić
rozpocznij naukę
smettere di parlare

podporządkowywać
rozpocznij naukę
subordinare

dzielić radości i smutki
rozpocznij naukę
condividere le gioie ei dolori

wymieniać opinie
rozpocznij naukę
scambiare opinioni

wlepiać oczy
rozpocznij naukę
guardare fisso

ekran telewizyjny
rozpocznij naukę
lo schermo televisivo

więzi rodzinne
rozpocznij naukę
I legami familiari

declino

włączyć machinalnie
rozpocznij naukę
accendere macchinalmente

program telewizyjny
rozpocznij naukę
il programma televisivo

towarzyszyć
rozpocznij naukę
fare compagnia

wysilać się
rozpocznij naukę
sforzarsi

dawać coś w zamian
rozpocznij naukę
dare qualcosa in cambio

nie mieć uczuć
rozpocznij naukę
non avere sentimenti

esigere

zmuszać do myślenia
rozpocznij naukę
costringere a pensare

uzależnienie
rozpocznij naukę
la dipendenza

osamotnienie
rozpocznij naukę
l'isolamento

bardzo zły wpływ
rozpocznij naukę
la pessima influenza

sciocco

bez jakiejkolwiek wartosci
rozpocznij naukę
senza alcun valore

brutale

film kryminalny
rozpocznij naukę
il film giallo

okrucieństwo
rozpocznij naukę
la crudeltà

la violenza

dyskryminacja rasowa
rozpocznij naukę
la discriminazione razziale

incoraggiare

patrzeć na świat przez pryzmat
rozpocznij naukę
guardare il mondo attraverso il prisma

obrazy stworzone przez telewizję
rozpocznij naukę
le immagini create dalla televisione

marnować czas
rozpocznij naukę
sprecare il tempo

czynić niewrażliwym
rozpocznij naukę
rendere insensibile

brutalność świata
rozpocznij naukę
brutalità del mondo

znajdować się pod wpływem
rozpocznij naukę
trovarsi sotto l'effetto

lichy, bezwartościowy
rozpocznij naukę
scadente

aggressivo

interrompere

allettare

niskiej jakości
rozpocznij naukę
di bassa qualità

forzare

nieprzerwanie
rozpocznij naukę
in continuazione

interrotto

irytująca reklama
rozpocznij naukę
l'irritante pubblicità

finanziare

stawać się biernym
rozpocznij naukę
diventare passivo

przechodzi ochota
rozpocznij naukę
passa la voglia

lo sforzo

włączony telewizor
rozpocznij naukę
il televisore acceso

la droga

scordare

il divertimento

wyłączać mózg
rozpocznij naukę
spegnere il cervello

przeskakiwać z kanału na kanał
rozpocznij naukę
fare uno zapping

przenosić się
rozpocznij naukę
spostarsi

wymyślony świat
rozpocznij naukę
il mondo inventato

la finzione

la ricchezza

la bellezza

zastraszający
rozpocznij naukę
spaventoso

zadowalać się
rozpocznij naukę
accontentarsi

bierna rozrywka
rozpocznij naukę
il divertimento passivo

dowiadywać się
rozpocznij naukę
venire a sapere

la nazione

scomparire

tradycje narodowe
rozpocznij naukę
le tradizioni nazionali

l'usanza

różnica kulturowa
rozpocznij naukę
la differenza culturale

odbierać zdolność
rozpocznij naukę
togliere le capacità

decydować samodzielnie
rozpocznij naukę
decidere da solo

wypowiadać własną opinię
rozpocznij naukę
esprimere la propria opinione

własny pogląd
rozpocznij naukę
il proprio guidizio

chorobliwy nałóg
rozpocznij naukę
il vizio morbosa


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.