położenia i kierunki

 0    49 fiszek    kolczysty
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

verticali

horizontali

Medianus

sagittalis

frontalis

transversalis

przyśrodkowy
rozpocznij naukę
Medialis

intermedius

lateralis

anterior

średni, środkowy
rozpocznij naukę
medius

posterior

ventralis

dormalis

internus

externus

dexter

lewy przedsionek
rozpocznij naukę
sinister

longitudinalis

(do)czaszkowy
rozpocznij naukę
cranialis

caudalis

superior

inferior

powierzchniowy
rozpocznij naukę
superficial

profundus

proximalis

distalis

radialis

ulnaris

tibialis

fibularis

Palmaris

plantaris

ala

Alveolus

angulus

wierzchołek
rozpocznij naukę
apex


basis

kanalis

caput,

cartilago

cavitas

cingulum

collum

condylus

crista

discus

wyniosłość
rozpocznij naukę
eminentia


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.