Preterito Indefinido - czasowniki nieregularne

 0    26 fiszek    ansk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
hablar
HABLÉ, HABLASTE, HABLÓ, HABLAMOS, HABLASTEIS, HABLARON
rozpocznij naukę
odmiana końcówki AR - mówić
comer, vivir
COMI, COMISTE, COMIÓ, COMIMOS, COMISTEIS, COMIERON, VIVI, VIVISTE, VIVIÓ, VIVIMOS, VIVISTEIS, VIVIERON
rozpocznij naukę
odmiana końcówki er idę - Jeść, żyć
andar
anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron
rozpocznij naukę
iść / chodzić
conducir
conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron
rozpocznij naukę
prowadzić
dar
di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
rozpocznij naukę
dawać
decir
dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
rozpocznij naukę
powiedzieć
dormir
dormi, dormiste, durmio, dormimos, dormisteis, durmieron
rozpocznij naukę
spać
estar
estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
rozpocznij naukę
znajdować się, być
hacer
hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
rozpocznij naukę
robić
ir
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
rozpocznij naukę
chodzić
leer
lei, leiste, leyo, leimos, leisteis, leyeron
rozpocznij naukę
czytać
morir
mori, moriste, murio, morimos, moristeis, murieron
rozpocznij naukę
umrzeć / umierać
pedir
pedi, pediste, pidio, pedimos, pedisteis, pidieron
rozpocznij naukę
zapytać
poder
pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
rozpocznij naukę
móc
poner
puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
rozpocznij naukę
kłaść
producir
produje, produjiste, produjo, produjimos, produjisteis, produjeron
rozpocznij naukę
produkować / wytwarzać
proponer
propuse, propusiste, propuso, propusimos, propusisteis, propusieron
rozpocznij naukę
zaproponować
querer
quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
rozpocznij naukę
kochać
saber
supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
rozpocznij naukę
wiedzieć
ser
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
rozpocznij naukę
Czasownik "być", którego używamy kiedy mówimy o stałych cechach osób lub przedmiotów
sentir
senti, sentiste, sintio, sentimos, sentisteis, sintieron
rozpocznij naukę
czuć / odczuwać
traducir
traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron
rozpocznij naukę
przetłumaczyć / tłumaczyć
tener
tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
rozpocznij naukę
mieć
traer
traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
rozpocznij naukę
przynieść / przynosić
venir
vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
rozpocznij naukę
przychodzić
vestir
vesti, vestiste, vistio, vestimos, vestisteis, vistieron
rozpocznij naukę
sukienka

Preterito Indefinido - ucz się przyjemnie czasowników nieregularnych!

Czasowniki nieregularne w języku hiszpańskim bywają zmorą uczących się, zwłaszcza na początku nauki, zanim osiągniemy pewien poziom oswojenia z nimi. Nic w tym dziwnego, bowiem nieregualrność gramatyczna sprawia trudność nawet naturalnym użytkownikom języka i stąd najczęstsze błędy językowe, popełniane nawet w języku ojczystym. Fakt, iż dany czasownik przybiera określoną, nieregularną formę, wynika z długich procesów historyczno-językowych, z których poza językoznawcami, w zasadzie nikt już nie zdaje sobie sprawy. Nie ma więc powodu do stresu i poczucia klęski, lecz - po prostu - wszystkich nieregularności trzeba się solidnie nauczyć.

Preterito Indefinido - fiszka pomoże najlepiej

Fiszki do nauki nieregularnych gramatycznie form czasowników występujących w Preterito Indefinido zostały opracowane niezwykle przyjaźnie dla osób, dla których język hiszpański jest drugim lub kolejnym językiem. Fiszki uwzględniają zarówno poprawne formy bezokolicznikowe, jak i właściwą odmianę końcówek. Dodatkowo w fiszkach wybrane zostały najbardziej popularne i najczęściej używane czasowniki, dzięki czemu nie tylko uczymy się nieregularności poprawnych w gramatycznym, literackim i oficjalnym języku mówionym, ale i nabywamy kompetencji komunikacyjnych, których pozytywne skutki zauważymy w codziennej komunikacji językowej. Po prostu, dzięki wyborowi tego właśnie słownictwa: od razu lepiej dogadamy się po hiszpańsku, a przecież o taką satysfakcję językową chodzi nam najbardziej.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.