Preterito Indefinido - czasowniki nieregularne

 0    26 fiszek    ansk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

hablar
HABLÉ, HABLASTE, HABLÓ, HABLAMOS, HABLASTEIS, HABLARON
rozpocznij naukę
odmiana końcówki AR - mówić

comer, vivir
COMI, COMISTE, COMIÓ, COMIMOS, COMISTEIS, COMIERON, VIVI, VIVISTE, VIVIÓ, VIVIMOS, VIVISTEIS, VIVIERON
rozpocznij naukę
odmiana końcówki er idę - Jeść, żyć

andar
anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron
rozpocznij naukę
iść / chodzić

conducir
conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron
rozpocznij naukę
prowadzić

dar
di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
rozpocznij naukę
dawać

decir
dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
rozpocznij naukę
powiedzieć

dormir
dormi, dormiste, durmio, dormimos, dormisteis, durmieron
rozpocznij naukę
spać

estar
estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
rozpocznij naukę
znajdować się, być

hacer
hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
rozpocznij naukę
robić

ir
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
rozpocznij naukę
chodzić

leer
lei, leiste, leyo, leimos, leisteis, leyeron
rozpocznij naukę
czytać

morir
mori, moriste, murio, morimos, moristeis, murieron
rozpocznij naukę
umrzeć / umierać

pedir
pedi, pediste, pidio, pedimos, pedisteis, pidieron
rozpocznij naukę
zapytać

poder
pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
rozpocznij naukę
móc

poner
puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
rozpocznij naukę
kłaść

producir
produje, produjiste, produjo, produjimos, produjisteis, produjeron
rozpocznij naukę
produkować / wytwarzać

proponer
propuse, propusiste, propuso, propusimos, propusisteis, propusieron
rozpocznij naukę
zaproponować

querer
quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
rozpocznij naukę
kochać

saber
supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
rozpocznij naukę
wiedzieć

ser
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
rozpocznij naukę
Czasownik "być", którego używamy kiedy mówimy o stałych cechach osób lub przedmiotów

sentir
senti, sentiste, sintio, sentimos, sentisteis, sintieron
rozpocznij naukę
czuć / odczuwać

traducir
traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron
rozpocznij naukę
przetłumaczyć / tłumaczyć

tener
tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
rozpocznij naukę
mieć

traer
traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
rozpocznij naukę
przynieść / przynosić

venir
vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
rozpocznij naukę
przychodzić

vestir
vesti, vestiste, vistio, vestimos, vestisteis, vistieron
rozpocznij naukę
sukienka

Preterito Indefinido - ucz się przyjemnie czasowników nieregularnych!

Czasowniki nieregularne w języku hiszpańskim bywają zmorą uczących się, zwłaszcza na początku nauki, zanim osiągniemy pewien poziom oswojenia z nimi. Nic w tym dziwnego, bowiem nieregualrność gramatyczna sprawia trudność nawet naturalnym użytkownikom języka i stąd najczęstsze błędy językowe, popełniane nawet w języku ojczystym. Fakt, iż dany czasownik przybiera określoną, nieregularną formę, wynika z długich procesów historyczno-językowych, z których poza językoznawcami, w zasadzie nikt już nie zdaje sobie sprawy. Nie ma więc powodu do stresu i poczucia klęski, lecz - po prostu - wszystkich nieregularności trzeba się solidnie nauczyć.

Preterito Indefinido - fiszka pomoże najlepiej

Fiszki do nauki nieregularnych gramatycznie form czasowników występujących w Preterito Indefinido zostały opracowane niezwykle przyjaźnie dla osób, dla których język hiszpański jest drugim lub kolejnym językiem. Fiszki uwzględniają zarówno poprawne formy bezokolicznikowe, jak i właściwą odmianę końcówek. Dodatkowo w fiszkach wybrane zostały najbardziej popularne i najczęściej używane czasowniki, dzięki czemu nie tylko uczymy się nieregularności poprawnych w gramatycznym, literackim i oficjalnym języku mówionym, ale i nabywamy kompetencji komunikacyjnych, których pozytywne skutki zauważymy w codziennej komunikacji językowej. Po prostu, dzięki wyborowi tego właśnie słownictwa: od razu lepiej dogadamy się po hiszpańsku, a przecież o taką satysfakcję językową chodzi nam najbardziej.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.