1

 0    40 fiszek    lacina01
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset
rozpocznij naukę
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można było jej podważyć

Regula est, quae rem quae est breviter enarrat
rozpocznij naukę
Regułą jest zwięzłe wyjaśnienie istoty rzeczy

Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fia
rozpocznij naukę
Reguły nie tworzą prawa lecz się z niego wywodzą.

regula est quae rem, quae est breviter enarrat, non ex regula ius sumatur, sed ex iure, quod est, regula fiat. per regulam igitur brevis rerum narratio traditur.a
rozpocznij naukę
reguła jest tym co krótko opowiada o jakiejś sprawie. z reguły nie wynika prawo, ale z prawa, które istnieje postaje reguła

Ratio decidendi
rozpocznij naukę
Reguła rozstrzygnięcia

prawo (historycznie najwcześniejsze określenie prawa)

prawo (znaczenie oderwane od religijnego porządku)


contra ius fasque
rozpocznij naukę
przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu

jest rzeczą godziwą

Per fas est nefas
rozpocznij naukę
wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi

ius est ars boni et aequi
rozpocznij naukę
prawo jest sztuką tego co dobre i sprawiedliwe

ius et fraus numquam cohabitant
rozpocznij naukę
prawo i podstęp nie mogą iść ze sobą w parze

summum ius summa iniuria
rozpocznij naukę
Najwyższe prawo jest najwyższą niesprawiedliwością (sens: najbardziej drobiazgowe rozumienie prawa może prowadzić do efektów sprzecznych od tego czego od prawa oczekujemy)

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
rozpocznij naukę
Sprawiedliwość jest trwałą i stałą wolą oddania tego co mu się należy

iuris praecepta sunt haec honeste vivere alterum non laedere suum cuique tribuere
rozpocznij naukę
Nakazy prawa są takie: żyć uczciwie, nie wyrządzać szkody innemu, oddać każdemu to co się jemu należy.

male iure nostro uti non debemus
rozpocznij naukę
Nie powinniśmy źle wykorzystywać prawa

non omne quod licet honestum est
rozpocznij naukę
nie wszystko co jest dozwolone jest godziwe

Ius civile
rozpocznij naukę
prawo rodzinne

Ius disponendi
rozpocznij naukę
Prawo do dyspozycji

In ius vocatio
rozpocznij naukę
sąd

Ius superius
rozpocznij naukę
orzeczenie

Ius naturale
rozpocznij naukę
prawo naturalne

Ius civile
rozpocznij naukę
prawo obywatelskie

Ius gentium
rozpocznij naukę
Prawo narodów

Ius commune
rozpocznij naukę
Prawo wspólne

prawo ziemi

Ius sanguinis
rozpocznij naukę
prawo krwi

ignorantia iuris nocet
rozpocznij naukę
nieznajomość prawa szkodzi

Ius civile vigilantibus scriptum est
rozpocznij naukę
prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych

Nec stultis solere succurri
rozpocznij naukę
Nie należy przyzwyczajać głupich, że będzie im się zawsze przychodziło z pomocą.

iura vigilantibus non dormientibus prosunt
rozpocznij naukę
prawa są dla czuwający a nie dla śpiących

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
rozpocznij naukę
powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, ius privatum est quod ad singulorum utilitatem
rozpocznij naukę
Prawo publiczne nie moze zostać zmienione poprzez prywatną umowę.

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
rozpocznij naukę
Prawo publiczne nie może zostać zmienione poprzez prywatną umowę.

Privatorum conventio iuri publico non derogat.
rozpocznij naukę
umowa prywatna nie uchyla prawa publicznego

Ius in personam
rozpocznij naukę
Prawo względem osoby

Ius in rem
rozpocznij naukę
Prawo względem rzeczy

Ius cogens
rozpocznij naukę
norma z chwilą powstania obowiązująca

Ius dispositivum
rozpocznij naukę
uprawnienie w chwili wprowadzania ma charakter ogólny. (nie odnosi się do określonej osoby)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.