1000 most important Italian nouns 651 - 700

 0    50 fiszek    1000iten
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
critic
rozpocznij naukę
il critico
height
rozpocznij naukę
l'altezza
structure
rozpocznij naukę
la struttura
comment
rozpocznij naukę
il commento
property
rozpocznij naukę
il possedimento
errore
rozpocznij naukę
l'errore
masculine
expression
rozpocznij naukę
l'espressione
actor
rozpocznij naukę
l'attore
strategy
rozpocznij naukę
la strategia
tea
rozpocznij naukę
il tè
settings
rozpocznij naukę
le impostazioni
passenger
rozpocznij naukę
il passeggero
drink
rozpocznij naukę
la bevanda
anche: la bibita
significance
rozpocznij naukę
il significato
weakness
rozpocznij naukę
la debolezza
metal
rozpocznij naukę
il metallo
union
rozpocznij naukę
l'unione
feminine
tradition
rozpocznij naukę
la tradizione
association
rozpocznij naukę
l'associazione
feminine
theft
rozpocznij naukę
il furto
sheet of paper
rozpocznij naukę
il foglio
sandwich
rozpocznij naukę
il panino
gym
rozpocznij naukę
la palestra
environment
rozpocznij naukę
l'ambiente
package
rozpocznij naukę
il pacchetto
influence
The human activity has an enormous influence on the environment.
rozpocznij naukę
l'influenza
feminine
L'attività umana ha un'influenza enorme sull'ambiente.
standard
rozpocznij naukę
lo standard
bone
rozpocznij naukę
l'osso
masculine, plural: le ossa
profit
rozpocznij naukę
il profitto
tool
rozpocznij naukę
l'attrezzo
anche: l'utensile
centre
We have to find a hostel in the centre of Bari.
rozpocznij naukę
il centro
Dobbiamo trovare un ostello nel centro di Bari.
surgery
rozpocznij naukę
l'intervento chirurgico
explanation
rozpocznij naukę
la spiegazione
lung
rozpocznij naukę
il polmone
therapy
rozpocznij naukę
la terapia
culture
rozpocznij naukę
la cultura
element
rozpocznij naukę
l'elemento
neighbour
rozpocznij naukę
il vicino di casa
dozen
rozpocznij naukę
la dozzina
stage
rozpocznij naukę
il palco
anche: il palcoscenico
argument
rozpocznij naukę
la discussione
anche: l'argomento
path
rozpocznij naukę
il sentiero
approach
I need to admit that I really like your approach to work.
rozpocznij naukę
l'approccio
Mi piace molto il vostro approccio al lavoro.
crisis
rozpocznij naukę
la crisi
method
rozpocznij naukę
il metodo
exception
rozpocznij naukę
l'eccezione
aspect
rozpocznij naukę
l'aspetto
snow
rozpocznij naukę
la neve
definition
rozpocznij naukę
la definizione
minority
rozpocznij naukę
la minoranza

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.