Paremie 37-65

 0    29 fiszek    kamilberych
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

powstrzymanie sie od działania także jest działaniem
rozpocznij naukę
et non facere, facere est

w interesie państwa leży, aby nikt nie używał źle swojej rzeczy
rozpocznij naukę
expedit rei publicae, ne quis re sua male utatur

czynność przedstawiciela jest czynnością strony
rozpocznij naukę
factum executoris factum partis

oszustwem jest ukrywać oszustwo
rozpocznij naukę
fraus est fraudem celare

chory umysłowo nie ma woli: nie jest zdolny do wyrażania woli
rozpocznij naukę
furiosi voluntas nulla est

kto nie wstydzi się swojego czynu podwaja swoja winę
rozpocznij naukę
geminat peccatum, quem delicti non pudet

uważa się, ze gatunek nie ginie
rozpocznij naukę
genus perire non censetur

im większa wina, tym surowsza kara
rozpocznij naukę
gravione culpa gravior poena

spadek jest wejściem w ogół praw zmarłego
rozpocznij naukę
hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quo defunctus habuerit

przy odszkodowaniach bierze sie pod uwagę nie tylko wyrządzona szkodę, lecz także utracony zysk
rozpocznij naukę
id quod interest, non solum ex damno dato constat, sed etiam ex lucro cessante

nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi
rozpocznij naukę
ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet

zobowiazanie do swiadczenia niemożliwego nie istnieje
rozpocznij naukę
impossibilium nulla obligatio est

przy zawieraniu umów uwzględnia się bardziej wolę stron niż ich słowa
rozpocznij naukę
in conventionibus contrahentium voluntas potius quam verba spectada sunt

w razie wątpliwości na korzysć pozwanego
rozpocznij naukę
in dubio pro reo

każdy spadkobierca nie dziedziczy
rozpocznij naukę
in poenam heres non succedit

w testamencie należy badać zamiar spadkodawcy
rozpocznij naukę
in testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur

niegodnemu odbiera sie spadek
rozpocznij naukę
indigno aufertur hereditas

bezprawie nie usprawiedliwia bezprawia
rozpocznij naukę
iniura non excusat iniuriam

sąd zna prawo
rozpocznij naukę
iura novit curia

nakazy prawa są następujace: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu co mu się należy
rozpocznij naukę
iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuendi

prawo jest sztuką (umiejętnością) stosowania tego co dobre i słuszne
rozpocznij naukę
ius est ars boni et aequi

prawo publiczne nie może być zmienione poprzez umowy osób prywatnych
rozpocznij naukę
ius publicum privatorum pactis mutari non potest

sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą oddania każdemu, co mu sie należy
rozpocznij naukę
iustitia est constans et perpetua voluntas ius suun ciuque tribuedni

tam gdzie ustawa nie rozróżnia, nie naszą rzeczą jest wprowadzić rozróżnienie
rozpocznij naukę
lege non distinguente nec nostrum est distinguere

ustawa powinna być zwięzła
rozpocznij naukę
legem brevem esse oportet

ustawy powinne być zrozumiałe dla wszystkich
rozpocznij naukę
leges ab omnibus intellegi debent

ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona
rozpocznij naukę
lex non obliga, nisi promulgata

ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
rozpocznij naukę
lex posterior derogat legi priori

ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz
rozpocznij naukę
lex prospicit, non respicit


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.