Zwroty 60-132

 0    42 fiszki    kamilberych
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


in

pod nieobecnosć, podczas nieobecnosci
rozpocznij naukę
in absentia

w oderwaniu (od konkretnej sytuacji)
rozpocznij naukę
in abstracto

w danym przypadku
rozpocznij naukę
in concreto

nieprzerwanie
rozpocznij naukę
in continuo

w całości, wszyscy
rozpocznij naukę
in corpore

w razie wątpliwości
rozpocznij naukę
in dubio

w całości, dokładnie, w pełnym brzmieniu
rozpocznij naukę
in extenso

in fine

na gorącym uczynku
rozpocznij naukę
in flagranti

w celu obejscia ustawy
rozpocznij naukę
in fraudem legis

w imieniu, z polecenia
rozpocznij naukę
in nomine

co do całości
rozpocznij naukę
in solidum

być może w przyszłosci (dosłownie: "w nadzieji"
rozpocznij naukę
in spe

w zawieszeniu
rozpocznij naukę
in suspenso

in toto

zakaz równoczesnego piastowania kilku stanowisk publicznych
rozpocznij naukę
incompatibilitas

między stronami
rozpocznij naukę
inter partes

między nieobecnymi
rozpocznij naukę
inter absentes

między obecnymi
rozpocznij naukę
inter praesentes

tym samym, z samego faktu
rozpocznij naukę
ipso facto

mocy prawa, z mocy samego prawa
rozpocznij naukę
ipso iure

orzekanie - prawo do orzekania
rozpocznij naukę
iurisdictio, -onis

normy prawne obowiazujace bezwzględnie
rozpocznij naukę
ius cogens

normy prawne obowiązujace względnie
rozpocznij naukę
ius dispositivum

prawo prywatne
rozpocznij naukę
ius privatum

prawo publiczne
rozpocznij naukę
ius publicum

ius sanguinis

ius soli

prawo po łacińsku
ius, iuris

słuszna przyczyna
rozpocznij naukę
Iusta causa

sprawiedliwosć
rozpocznij naukę
sprawiedliwosć po łacińsku
iustitia, -ae

prawidłowo, według reguł sztuki
rozpocznij naukę
lege artis

ustawa ogólna
rozpocznij naukę
lex generalis

norma prawna pozbawiona jakiejkolwiek sankcji
rozpocznij naukę
lex imperfecta

norma prawna opatrzona tylko sankcja represyjną (karna)
rozpocznij naukę
lex minus quam perfecta

norma prawna opatrzona sankcja nieważnosci
rozpocznij naukę
lex perfecta

norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną) oraz sankcja nieważności
rozpocznij naukę
lex plus quam perfecta

ustawa specjalna, przepis szczególny
rozpocznij naukę
lex specialis

ustawa, przepis, prawo
rozpocznij naukę
lex, legi

sposób działania
rozpocznij naukę
modus operandi


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.