kość miedniczna os coxae

 0    55 fiszek    patrycja178
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

guzowatość biodrowa
rozpocznij naukę
tuberositas iliaca

kolec biodrowy tylny górny
rozpocznij naukę
spina iliaca posterior superior

powierzchnia uchowata
rozpocznij naukę
facies auricularis

kolec biodrowy tylny dolny
rozpocznij naukę
spina iliaca posterior inferior

wcięcie kulszowe wieksze
rozpocznij naukę
incisura ischiadica major

trzon kości kulszowej
rozpocznij naukę
corpus ossis ischii

kolec kulszowy
rozpocznij naukę
spina ischiadica

wcięcie kulszowe większe
rozpocznij naukę
incisura ischiadica minor

gałąź kości kulszowej
rozpocznij naukę
ramus ossis ischi

kośc kulszowa
rozpocznij naukę
os ischii

otwór zasłonowy
rozpocznij naukę
foramen obturatum

gałąź dolna kości łonowej
rozpocznij naukę
ramus inferior ossis pubis

powierzchnia spojeniowa
rozpocznij naukę
facies symphysialis

kość łonowa
rozpocznij naukę
os pubis

gałąź górna kości łonowej
rozpocznij naukę
ramus superior ossis pubis

grzebień kości łonowej
rozpocznij naukę
pecten ossis pubis

trzon kości łonowej
rozpocznij naukę
corpus ossis pubis

wyniosłość biodrowa
rozpocznij naukę
eminentia iliopubica

trzon kości biodrowej
rozpocznij naukę
corpus ossis ilii

kresa łukowata
rozpocznij naukę
linea arcuata

kolec biodrowy przedni dolny
rozpocznij naukę
spina iliaca anterior inferior

kolec biodrowy przedni górny
rozpocznij naukę
spina iliaca anterior superior

grzebień biodrowy
rozpocznij naukę
crista iliaca

talerz kości biodrowej
rozpocznij naukę
ala ossis ilii

kość biodrowa
rozpocznij naukę
os ilium

dół biodrowy
rozpocznij naukę
fossa iliaca

worga zew. grzebienia biodrowego
rozpocznij naukę
labium externum cristae iliacae

kresa pośrednia z boku
rozpocznij naukę
linea intermedia

warga wewn. grzebienia biodrowego
rozpocznij naukę
labium internum cristae iliacae

powierzchnia pośladkowa
rozpocznij naukę
facies glutaea

kolec biodrowy przedni dolny
rozpocznij naukę
spina iliaca anterior inferior

trzon kości biodrowej
rozpocznij naukę
corpus ossis ilii

dół panewki
rozpocznij naukę
fossa acetabuli

gałąź górna kości łonowej
rozpocznij naukę
ramus superior ossis pubis

wcięcie panewki
rozpocznij naukę
insicura acetabuli

otwór zasłonowy
rozpocznij naukę
foramen obturatum

guzek łonowy
rozpocznij naukę
tuberculum pubicum

kość łonowa
rozpocznij naukę
os pubis

gałąź dolna kości łonowej
rozpocznij naukę
ramus inferior ossis pubis

gałąź kości kulszowej
rozpocznij naukę
ramus ossis ischii

kość kulszowa
rozpocznij naukę
os ischii

guz kulszowy
rozpocznij naukę
tuber ischiadicum

acetabulum

trzon kości kulszowej
rozpocznij naukę
corpus ossis ischii

wcięcie kulszowe mniejsze
rozpocznij naukę
incisura ischiadica minor

kolec kulszowy
rozpocznij naukę
spina ischiadica

powierzchnia księżycowata
rozpocznij naukę
facies lunata

kresa pośladkowa dolna
rozpocznij naukę
linea glutaea inferior

wcięcie kulszowe większe
rozpocznij naukę
incisura ischiadica major

kolec biodrowy tylny dolny
rozpocznij naukę
spina iliaca posterior inferior

kolec biodrowy tylny górny
rozpocznij naukę
spina iliaca posterior superior

kresa pośladkowa tylna
rozpocznij naukę
linea glutaea posterior

kość biodrowa
rozpocznij naukę
os ilium

talerz kości biodrowej
rozpocznij naukę
ala ossis ilii

kresa pośladkowa przednia
rozpocznij naukę
linea glutaea anterior


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.