konczyna górna (obręcz, kosc: ramienna,łokciowa, promieniowa, Dłoń)

 0    71 fiszek    patrycja178
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

clavicula

scapula

kość ramienna
rozpocznij naukę
humerus

kość promieniowa
rozpocznij naukę
Radius

kość łokciowa
rozpocznij naukę
Ulna

kości nadgrastka
rozpocznij naukę
ossa carpi

kości śródręcza
rozpocznij naukę
ossa metacarpi

kości palców ręki
rozpocznij naukę
Ossa digitorum manus

kości przedramienia
rozpocznij naukę
ossa antebrachii

kości ręki
rozpocznij naukę
ossa manus

grzebień guzka większego
rozpocznij naukę
crista tuberculi majoris

bruzda międzyguzkowa
rozpocznij naukę
sulcus intertubercularis

guzek większy k. ramiennej
rozpocznij naukę
tuberculum majus

głowa kości ramiennej
rozpocznij naukę
caput humeri

szyjka anatomiczna
rozpocznij naukę
collum anatomicum

guzek mniejszy
rozpocznij naukę
tuberculum minus

szyjka chirurgiczna
rozpocznij naukę
collum chirurgicum

grzebień guzka mniejszego
rozpocznij naukę
crista tuberculi minoris

dół łokciowy(z tyłu kości)
rozpocznij naukę
fossa olecrani

dół dziobiasty
rozpocznij naukę
fossa coronoidea

nadkłykieć przyśrodkowy
rozpocznij naukę
epicondylus medialis

bloczek kości ramiennej
rozpocznij naukę
trochlea humeri

główka kości ramiennej
rozpocznij naukę
capitulum humeri

nadkłykieć boczny
rozpocznij naukę
Epicondylus lateralis

dół promieniowy
rozpocznij naukę
fossa radialis

guzowatość naramienna
rozpocznij naukę
tuberositas deltoidea

kość łokciowa
rozpocznij naukę
os ulna

wcięcie bloczkowe
rozpocznij naukę
incisura trochlearis

wyrostek dziobiasty
rozpocznij naukę
processus coronoideus

guzowatość łokciowa
rozpocznij naukę
tuberositas ulnae

brzeg międzykostny
rozpocznij naukę
margo interosseus

głowa kości łokciowej
rozpocznij naukę
caput ulnae

obwód stawowy
rozpocznij naukę
circumferentia articularis

wyrostek rylcowaty przyśrodkowy
rozpocznij naukę
processus styloideus medialis

grzebień mięśnia odwracacza
rozpocznij naukę
crista musculi supinatoris

wcięcie promieniowe
rozpocznij naukę
incisura radialis

olecranon

kość promieniowa
rozpocznij naukę
Os radii

szyjka kości promieniowej
rozpocznij naukę
collum radii

obwód stawowy
rozpocznij naukę
circumferentia articularis

dołek głowy
rozpocznij naukę
fovea capitis

głowa kości promieniowej
rozpocznij naukę
caput radii

guzowatość promieniowa
rozpocznij naukę
tuberositas radii

brzeg międzykostny
rozpocznij naukę
margo interosseus

wcięcie łokciowe
rozpocznij naukę
incisura ulnaris

powierzchnia stawowa nadgarstkowa
rozpocznij naukę
facies articularis carpea

wyrostek rylcowaty boczny
rozpocznij naukę
Processus styloideus lateralis

kości ręki (strona dłoniowa
rozpocznij naukę
Ossa manus

kość haczykowata
rozpocznij naukę
Os hamatum

kość grochowata
rozpocznij naukę
Os pisiforme

kość trójgraniasta
rozpocznij naukę
os triquetrum

kość księżycowata
rozpocznij naukę
os lunatum

kość główkowata
rozpocznij naukę
Os capitatum

kość łódeczkowata
rozpocznij naukę
Os scaphoideum

kość czworoboczna większa
rozpocznij naukę
os trapezium

kość czworoboczna mniejsza
rozpocznij naukę
os trapezoideum

basis

corpus

pierwsza kość śródręcza
rozpocznij naukę
os metacarpale I

caput

głowa paliczka
rozpocznij naukę
caput phalangis

podstawa paliczka dalszego
rozpocznij naukę
basis phalangis

trzon paliczka
rozpocznij naukę
corpus phalangis

paliczek bliższy
rozpocznij naukę
phalanx proximalis

paliczek środkowy
rozpocznij naukę
phalanx media

paliczek dalszy
rozpocznij naukę
phalanx distalis

pollex

palec wskazujący
rozpocznij naukę
index

digitus medius

serdeczny(obrączkowy)
rozpocznij naukę
anularis

Minimus


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.