Patomorfologia SEMESTR II ćw 1 (ukł oddechowy)

 0    99 fiszek    erka22
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
epistaxis
rozpocznij naukę
krwotok z nosa
rhinitis
rozpocznij naukę
zapalenie błony śluzowej nosa
fibroma juvenile
rozpocznij naukę
włókniak młodzieńczy
sinusitis
rozpocznij naukę
zapalenie zatok
oedema laryngis
rozpocznij naukę
obrzęk krtani
laryngitis
rozpocznij naukę
zapalenie krtani
laryngitis diphteritica
rozpocznij naukę
błonicze zapalenie krtani
pachydermia laryngis
rozpocznij naukę
skórzastość krtani
tuberculosis laryngis
rozpocznij naukę
gruźlica krtani
polypus laryngis
rozpocznij naukę
polip krtani
papilloma planoepitheliale laryngis
rozpocznij naukę
brodawczak płaskonabłonkowy krtani
papillomatosis laryngis
rozpocznij naukę
brodawczakowaść krtani
carcinoma laryngis
rozpocznij naukę
rak krtani
carcinoma laryngis supraglotticum
rozpocznij naukę
rak krtani nadgłośniowy
carcinoma laryngis infraglotticum
rozpocznij naukę
rak krtani podgłosniowy
tracheobronchitis
rozpocznij naukę
zapalenie tchawicy i oskrzeli
bronchitis
rozpocznij naukę
zapalenie oskrzeli
bronchitis acuta
rozpocznij naukę
ostre zapalenie oskrzeli
bronchitis asthmatica
rozpocznij naukę
zapalenie oskrzeli w dychawicy oskrzelowej
asthma bronchiale
rozpocznij naukę
dychawica oskrzeli
bronchiectases
rozpocznij naukę
rozstrzenie oskrzeli
bronchiectases sacciformes
rozpocznij naukę
rozstrzenie oskrzeli workowate.
bronchiectases cylindriformes
rozpocznij naukę
rozstrzenie cylindryczne
emphysema pulmonum
rozpocznij naukę
rozedma płuc
emphysema pulmonum primaria/essentiale
rozpocznij naukę
rozedma płuc pierwotna /samoistna/
emphysema pulmonum senile
rozpocznij naukę
starcza rozedma płuc
emphysema pulmonum vicariens
rozpocznij naukę
zastępcza rozedma płuc
emphysema pulmonum interstitiale
rozpocznij naukę
śródmiąższowa rozedma płuc
emphysema pulmonum bullosum
rozpocznij naukę
rozedma pęcherzowa płuc
emphysema mediastinale
rozpocznij naukę
rozedma śródpiersiowa płuc
atelectasis pulmonum
rozpocznij naukę
niedodma płuc
atelectasis pulmonum ex obturatione
rozpocznij naukę
niedodma płuc z zatkania
atelectasis pulmonum e compresione
rozpocznij naukę
niedodma płuc z ucisku
atelectasis pulmonum e resorptione
rozpocznij naukę
niedodma płuc resorpcyjna
atelectasis pulmonum neonatorum (foetalis)
rozpocznij naukę
niedodma płuc noworodków (płodowa)
pneumoconiosis
rozpocznij naukę
pylica płuc
pneumoconioses non organicae
rozpocznij naukę
pylice nieorganiczne
anthracosis
rozpocznij naukę
pylica węglowa
silicosis
rozpocznij naukę
pylica krzemowa
asbestosis
rozpocznij naukę
pylica azbestowa
berylliosis
rozpocznij naukę
pylica berylowa
pneumoconioses organicae
rozpocznij naukę
pylice organiczne
bysinosis
rozpocznij naukę
pylica bawełniana
pulmo agricolae (ang.: farmer’s lung)
rozpocznij naukę
płuco rolnika
tabacosis
rozpocznij naukę
pylica tytoniowa
alveolitis allergica
rozpocznij naukę
alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
embolia arteriae pulmonalis
rozpocznij naukę
zator tętnicy płucnej,
infarctus haemorrhgicus (ruber) pulmonis
rozpocznij naukę
zawał krwotoczny (czerwony) płuc
oedema pulmonum
rozpocznij naukę
obrzęk płuc
oedema pulmonum venostaticum
rozpocznij naukę
zastoinowy obrzęk płuc
oedema pulmonum inflammatorium
rozpocznij naukę
zapalny obrzęk płuc
oedema pulmonum toxicum
rozpocznij naukę
toksyczny obrzęk płuc
oedema pulmonum neurogenes
rozpocznij naukę
obrzęk pochodzenia neurogennego
shock lung
rozpocznij naukę
płuco wstrząsowe
blocus alveolo-capillaris
rozpocznij naukę
blok pęcherzykowo-włośniczkowy
membranae hyalineae
rozpocznij naukę
błony szkliste
Pneumonia
rozpocznij naukę
zapalenie pluc
pneumonia lobaris seu crouposa seu pleuropneumonia
rozpocznij naukę
płatowe lub krupowe zapalenie płuc
pneumonia lobularis seu bronchopneumonia
rozpocznij naukę
zapalenie płacikowe płuc lub odoskrzelowe zapalenie płuc
bronchopneumonia hypostatica
rozpocznij naukę
opadowe zapalenie płuc
bronchopneumonia aspiratoria
rozpocznij naukę
zachłystowe zapalenie płuc
bronchopneumonia lipoidica
rozpocznij naukę
lipidowe zapalenie płuc
abscessus pulmonis
rozpocznij naukę
ropień płuca
gangraena pulmonis
rozpocznij naukę
zgorzel płuc
pneumonia interstitialis seu pneumonitis
rozpocznij naukę
zapalenie płuc śródmiąższowe
pneumonia virusalis
rozpocznij naukę
wirusowe zapalenie płuc
pneumonia pneumocystica /plasmocellularis
rozpocznij naukę
zapalenie pneumocystozowe płuc /plazmatycznokomórkowe/
fibrosis pulmonum
rozpocznij naukę
zwłóknienie płuc
fibrosis pulmonum post pneumoniam seu camificatio pulmonum
rozpocznij naukę
zwłóknienie pozapalne lub zmięsowacenie płuc
collagenoses pulmonales
rozpocznij naukę
kolagenozy płucne
syndroma Hamman-Rich
rozpocznij naukę
zespół Hammana-Richa
fibrosis pulmonum post chemiotherapiam
rozpocznij naukę
włóknienie po chemioterapii
fibrosis pulmonum post irradiationem
rozpocznij naukę
włóknienie popromienne
fibrosis pulmonum post tuberculosim
rozpocznij naukę
włóknienie pogruźlicze
sarcoidosis pulmonum
rozpocznij naukę
sarkoidoza płuc
fibrosis pulmonis cystica (faveoformis) (ang.: honeycomb lung)
rozpocznij naukę
włoknienie płuca torbielowate (płuco typu plastra miodu)
tuberculosis pulmomum
rozpocznij naukę
gruźlica płuc
pneumonia alba
rozpocznij naukę
białe zapalenia płuc
gumma pulmonis
rozpocznij naukę
kilak płuca
mycosis pulmonum
rozpocznij naukę
grzybica płuc
mycoma
rozpocznij naukę
grzybiczak
aspergillosis pulmonum
rozpocznij naukę
grzybica kropidlakowa płuc
actinomycosis pulmonum
rozpocznij naukę
promienica płuc
candidiasis pulmonum
rozpocznij naukę
bielnica płuc
tumor Pancoast /infiltratio apicis pulmonis
rozpocznij naukę
guz Pancoasta /guz szczytu płuca/
pneumothorax
rozpocznij naukę
odma opłucnowa
pneumothorax spontaneus
rozpocznij naukę
samoistna odma opłucnej
hydrothorax
rozpocznij naukę
puchlina opłucnej
pleuritis
rozpocznij naukę
zapalenie opłucnej
pleuritis primaria
rozpocznij naukę
zapalenie opłucnej pierwotne
pleuritis secundaria
rozpocznij naukę
zapalenie opłucnej wtórne
synechiae cavi pleurae
rozpocznij naukę
zrosty jamy opłucnej
synechiae taeniaeformes
rozpocznij naukę
zrosty taśmowate
synechiae planiformes
rozpocznij naukę
zrosty płaszczyznowe
mesothelioma pleurae
rozpocznij naukę
międzybłoniak opłucnej
mesothelioma pleuare diffusum
rozpocznij naukę
międzybłoniak opłucnej rozlany
mesothelioma pleuare circumscriptum
rozpocznij naukę
międzybłoniak opłucnej ograniczony
tumores mediastini
rozpocznij naukę
guzy śródpiersia
thymoma
rozpocznij naukę
grasiczak

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.