Patomorfologia SEMESTR II ćw 1 (ukł oddechowy)

 0    99 fiszek    erka22
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

krwotok z nosa

zapalenie błony śluzowej nosa

fibroma juvenile
rozpocznij naukę
włókniak młodzieńczy

zapalenie zatok

oedema laryngis
rozpocznij naukę
obrzęk krtani

laryngitis
rozpocznij naukę
zapalenie krtani

laryngitis diphteritica
rozpocznij naukę
błonicze zapalenie krtani

pachydermia laryngis
rozpocznij naukę
skórzastość krtani

tuberculosis laryngis
rozpocznij naukę
gruźlica krtani

polypus laryngis
rozpocznij naukę
polip krtani

papilloma planoepitheliale laryngis
rozpocznij naukę
brodawczak płaskonabłonkowy krtani

papillomatosis laryngis
rozpocznij naukę
brodawczakowaść krtani

carcinoma laryngis
rozpocznij naukę
rak krtani

carcinoma laryngis supraglotticum
rozpocznij naukę
rak krtani nadgłośniowy

carcinoma laryngis infraglotticum
rozpocznij naukę
rak krtani podgłosniowy

tracheobronchitis
rozpocznij naukę
zapalenie tchawicy i oskrzeli

bronchitis
rozpocznij naukę
zapalenie oskrzeli

bronchitis acuta
rozpocznij naukę
ostre zapalenie oskrzeli

bronchitis asthmatica
rozpocznij naukę
zapalenie oskrzeli w dychawicy oskrzelowej

asthma bronchiale
rozpocznij naukę
dychawica oskrzeli

bronchiectases
rozpocznij naukę
rozstrzenie oskrzeli

bronchiectases sacciformes
rozpocznij naukę
rozstrzenie oskrzeli workowate.

bronchiectases cylindriformes
rozpocznij naukę
rozstrzenie cylindryczne

emphysema pulmonum
rozpocznij naukę
rozedma płuc

emphysema pulmonum primaria/essentiale
rozpocznij naukę
rozedma płuc pierwotna /samoistna/

emphysema pulmonum senile
rozpocznij naukę
starcza rozedma płuc

emphysema pulmonum vicariens
rozpocznij naukę
zastępcza rozedma płuc

emphysema pulmonum interstitiale
rozpocznij naukę
śródmiąższowa rozedma płuc

emphysema pulmonum bullosum
rozpocznij naukę
rozedma pęcherzowa płuc

emphysema mediastinale
rozpocznij naukę
rozedma śródpiersiowa płuc

atelectasis pulmonum
rozpocznij naukę
niedodma płuc

atelectasis pulmonum ex obturatione
rozpocznij naukę
niedodma płuc z zatkania

atelectasis pulmonum e compresione
rozpocznij naukę
niedodma płuc z ucisku

atelectasis pulmonum e resorptione
rozpocznij naukę
niedodma płuc resorpcyjna

atelectasis pulmonum neonatorum (foetalis)
rozpocznij naukę
niedodma płuc noworodków (płodowa)

pneumoconiosis
rozpocznij naukę
pylica płuc

pneumoconioses non organicae
rozpocznij naukę
pylice nieorganiczne

anthracosis
rozpocznij naukę
pylica węglowa

pylica krzemowa

asbestosis
rozpocznij naukę
pylica azbestowa

berylliosis
rozpocznij naukę
pylica berylowa

pneumoconioses organicae
rozpocznij naukę
pylice organiczne

pylica bawełniana

pulmo agricolae (ang.: farmer’s lung)
rozpocznij naukę
płuco rolnika

pylica tytoniowa

alveolitis allergica
rozpocznij naukę
alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

embolia arteriae pulmonalis
rozpocznij naukę
zator tętnicy płucnej,

infarctus haemorrhgicus (ruber) pulmonis
rozpocznij naukę
zawał krwotoczny (czerwony) płuc

oedema pulmonum
rozpocznij naukę
obrzęk płuc

oedema pulmonum venostaticum
rozpocznij naukę
zastoinowy obrzęk płuc

oedema pulmonum inflammatorium
rozpocznij naukę
zapalny obrzęk płuc

oedema pulmonum toxicum
rozpocznij naukę
toksyczny obrzęk płuc

oedema pulmonum neurogenes
rozpocznij naukę
obrzęk pochodzenia neurogennego

shock lung
rozpocznij naukę
płuco wstrząsowe

blocus alveolo-capillaris
rozpocznij naukę
blok pęcherzykowo-włośniczkowy

membranae hyalineae
rozpocznij naukę
błony szkliste

zapalenie pluc

pneumonia lobaris seu crouposa seu pleuropneumonia
rozpocznij naukę
płatowe lub krupowe zapalenie płuc

pneumonia lobularis seu bronchopneumonia
rozpocznij naukę
zapalenie płacikowe płuc lub odoskrzelowe zapalenie płuc

bronchopneumonia hypostatica
rozpocznij naukę
opadowe zapalenie płuc

bronchopneumonia aspiratoria
rozpocznij naukę
zachłystowe zapalenie płuc

bronchopneumonia lipoidica
rozpocznij naukę
lipidowe zapalenie płuc

abscessus pulmonis
rozpocznij naukę
ropień płuca

gangraena pulmonis
rozpocznij naukę
zgorzel płuc

pneumonia interstitialis seu pneumonitis
rozpocznij naukę
zapalenie płuc śródmiąższowe

pneumonia virusalis
rozpocznij naukę
wirusowe zapalenie płuc

pneumonia pneumocystica /plasmocellularis
rozpocznij naukę
zapalenie pneumocystozowe płuc /plazmatycznokomórkowe/

fibrosis pulmonum
rozpocznij naukę
zwłóknienie płuc

fibrosis pulmonum post pneumoniam seu camificatio pulmonum
rozpocznij naukę
zwłóknienie pozapalne lub zmięsowacenie płuc

collagenoses pulmonales
rozpocznij naukę
kolagenozy płucne

syndroma Hamman-Rich
rozpocznij naukę
zespół Hammana-Richa

fibrosis pulmonum post chemiotherapiam
rozpocznij naukę
włóknienie po chemioterapii

fibrosis pulmonum post irradiationem
rozpocznij naukę
włóknienie popromienne

fibrosis pulmonum post tuberculosim
rozpocznij naukę
włóknienie pogruźlicze

sarcoidosis pulmonum
rozpocznij naukę
sarkoidoza płuc

fibrosis pulmonis cystica (faveoformis) (ang.: honeycomb lung)
rozpocznij naukę
włoknienie płuca torbielowate (płuco typu plastra miodu)

tuberculosis pulmomum
rozpocznij naukę
gruźlica płuc

pneumonia alba
rozpocznij naukę
białe zapalenia płuc

gumma pulmonis
rozpocznij naukę
kilak płuca

mycosis pulmonum
rozpocznij naukę
grzybica płuc

grzybiczak

aspergillosis pulmonum
rozpocznij naukę
grzybica kropidlakowa płuc

actinomycosis pulmonum
rozpocznij naukę
promienica płuc

candidiasis pulmonum
rozpocznij naukę
bielnica płuc

tumor Pancoast /infiltratio apicis pulmonis
rozpocznij naukę
guz Pancoasta /guz szczytu płuca/

pneumothorax
rozpocznij naukę
odma opłucnowa

pneumothorax spontaneus
rozpocznij naukę
samoistna odma opłucnej

hydrothorax
rozpocznij naukę
puchlina opłucnej

zapalenie opłucnej

pleuritis primaria
rozpocznij naukę
zapalenie opłucnej pierwotne

pleuritis secundaria
rozpocznij naukę
zapalenie opłucnej wtórne

synechiae cavi pleurae
rozpocznij naukę
zrosty jamy opłucnej

synechiae taeniaeformes
rozpocznij naukę
zrosty taśmowate

synechiae planiformes
rozpocznij naukę
zrosty płaszczyznowe

mesothelioma pleurae
rozpocznij naukę
międzybłoniak opłucnej

mesothelioma pleuare diffusum
rozpocznij naukę
międzybłoniak opłucnej rozlany

mesothelioma pleuare circumscriptum
rozpocznij naukę
międzybłoniak opłucnej ograniczony

tumores mediastini
rozpocznij naukę
guzy śródpiersia

grasiczak


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.