Niemiecki C1 201 - 225

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
szerszeń
Renate nie lubiła os i pszczół, ale szczególnie bała się szerszeni.
rozpocznij naukę
die Hornisse (die Hornissen)
Renate mochte Wespen und Bienen nicht, aber sie hatte Angst besonders vor Hornissen.
odporny
Potrzebujesz tej szczepionki, żeby być odpornym na gruźlicę.
rozpocznij naukę
immun
Du brauchst diesen Impfstoff, um immun gegen Tuberkulose zu sein.
rozpoznanie podejrzanych
Kiedy bierzesz udział w rozpoznaniu podejrzanych, jesteś oddzielony od nich lustrem weneckim.
rozpocznij naukę
die Erkennung von Verdächtigen
Wenn du an einer Erkennung von Verdächtigen teilnimmst, wirst du von ihnen mit dem Einwegspiegel abgetrennt.
iluzja / złudzenie
Dana myślała, że w szybie widzi odbicia trojga ludzi, ale to była tylko iluzja.
rozpocznij naukę
die Täuschung (die Täuschungen)
auch: die Illusion (die Illusionen)
Dana dachte, dass sie in der Scheibe Spiegelbilde von drei Personen sah, aber es war nur eine Täuschung
niezniszczalny
Czołg był niemal niezniszczalny.
rozpocznij naukę
unzerstörbar
auch: unverwüstlich
Der Panzer war fast unzerstörbar.
nieefektywność
Wskutek tego, że zbyt wiele osób pracuje nad jednym projektem, możemy spodziewać się nieefektywności.
rozpocznij naukę
die Unwirksamkeit
auch: die Ineffizienz
Infolgedessen, dass zu viele Personen an einem Projekt arbeiten, können wir Unwirksamkeit vermuten.
motywacja / zachęta
Firma dała swoim pracownikom motywację do ciężkiej pracy: premię za każdą dużą sprzedaż.
rozpocznij naukę
die Motivation (die Motivationen)
auch: die Ermutigung (die Ermutigungen) / der Anreiz (die Anreize)
Die Firma hat ihren Arbeitern Motivation zur schweren Arbeit gegeben: Prämie für jeden großen Verkauf.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Niemiecki C1"
(w sumie 1 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.