Niemiecki C1 1201 - 1225

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
litość
Błagam cię o litość. Proszę, nie krzywdź mnie!
rozpocznij naukę
das Erbarmen
Ich flehe dich um Erbarmen. Tue mir kein Unrecht, bitte!
nieszczęśliwy / nędzny
Jestem teraz taki nieszczęśliwy. Chciałbym mieć bardziej ekscytujące życie.
rozpocznij naukę
nieszczęśliwy / nędzny po niemiecku
unglücklich
Ich bin jetzt so unglücklich. Ich möchte ein aufregenderes Leben haben.
niewyobrażalny / niewiarygodny
To po prostu niewyobrażalne, jak źle zachowują się czasem politycy!
rozpocznij naukę
unvorstellbar
Es ist einfach unvorstellbar, wie schlecht Politiker sich manchmal verhalten!
minimalizować
Postarajmy się zminimalizować wpływ naszego rozwodu na dzieci.
rozpocznij naukę
minimalisieren
Versuchen wir den Einfluss unserer Scheidung auf die Kinder zu minimalisieren.
papka
Nie uważałem, gotując ryż i zrobiła się z niego papka.
rozpocznij naukę
der Brei (die Breie)
Ich passte nicht auf, indem ich Reis kochte und er wurde ein Brei.
mit
To mit, że imigracja jest zła dla gospodarki. Wręcz przeciwnie - jest dla niej bardzo dobra.
rozpocznij naukę
die Erdichtung (die Erdichtungen)
Das ist eine Erdichtung, dass die Einwanderung schlecht für die Wirtschaft ist. Ganz im Gegenteil - sie ist sehr gut für sie.
rozbój
Policja ostrzega, że w okolicy ma miejsce więcej rozbojów niż zwykle i radzi, by być czujnym.
rozpocznij naukę
der Raub (die Raube)
Die Polizei warnt, dass es mehr Raube in der Umgebung gibt als gewöhnlich und rät an, aufmerksam zu sein.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Niemiecki C1"
(w sumie 1 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.