Gramatyka

 0    28 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
liczba mnoga rzeczownika
rozpocznij naukę
dodaj końcówkę "-en" lub "-s", gdy chcesz utworzyć liczbę mnogą rzeczownika.
stopień najwyższy przymiotnika
np. kort (krótki) -> kortst (najkrótszy)
rozpocznij naukę
dodaj końcówkę "-st" (nie dotyczy przymiotników nieregularnych)
formy grzecznościowe
rozpocznij naukę
zwracaj sie do wszystkich, używając zaimka osobowego "u" (Pani, Pan, Państwo) i czasownika w 3. os. l. poj. + "alstublieft" (proszę), gdy konieczne
imiesłów dokonany
rozpocznij naukę
ge + rdzeń czasownika + d/t (nie dotyczy to czywiście czasowników nieregularnych, w tym "gaan")
np. werken -> gewerkt
zdanie pytające w czasie przeszłym Perfektum
Dlaczego poszła do szkoły?
rozpocznij naukę
(słówko pytające) + czasownik posiłkowy w formie osobowej + podmiot + reszta zdania za wyjątkiem imiesłowu dokonanego + imiesłów dokonany +?
Waarom is ze naar de school gegaan?
stopień wyższy przymiotnika
np. groot (duży) -> groter (większy)
rozpocznij naukę
dodaj końcówkę "-er" (nie dotyczy przymiotników nieregularnych)
zdanie przeczące w czasie teraźniejszym
My nie idziemy do szkoły.
rozpocznij naukę
podmiot + czasownik w formie osobowej + niet/geen + cała reszta
We gaan niet naar school.
+21 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Niderlandzki: dzień drugi"
(w sumie 284 fiszki)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.