passato remoto; verbi irregolari

 0    54 fiszki    nika6056
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ebbi, avesti, ebbe, avemmo, aveste, ebbero
rozpocznij naukę
mieć (passato remoto)
fui, fosti, fu, fummo, foste, furono
rozpocznij naukę
być (passato remoto)
mi accorsi, ti accorgesti, si accorse, ci accorgemmo, vi accorgeste, si accorsero
rozpocznij naukę
zdawać sobie sprawę (passato remoto)
aprii (apersi), apristi, aprì (aperse), aprimmo, apriste, aprirono (apersero)
rozpocznij naukę
otwierać (passato remoto)
diedi (detti), desti, diede (dette), demmo, deste, diedero (dettero)
rozpocznij naukę
dawać (passato remoto)
dissi, dicesti, disse, dicemmo, diceste, dissero
rozpocznij naukę
mówić (passato remoto)
feci, facesti, fece, facemmo, faceste, fecero
rozpocznij naukę
robić (passato remoto)
misi, mettesti, mise, mettemmo, metteste, misero
rozpocznij naukę
kłaść (passato remoto)
stetti, stesti, stette, stemmo, steste, stettero
rozpocznij naukę
znajdować się, być (passato remoto)
vidi, vedesti, vide, vedemmo, vedeste, videro
rozpocznij naukę
widzieć (passato remoto)
assumere
assunsi / assumesti/ assunse/ assumemmo / assumeste / assunsero
rozpocznij naukę
zatrudniać
a
bere
bevvi; bevetti /bevesti / bevve; bevette / bevemmo / beveste / bevvero; bevettero
rozpocznij naukę
pić
a
cadere
caddi/ cadesti / cadde /cademmo/ cadeste / caddero
rozpocznij naukę
spadać
a
chieDERE
chiesi/ chiedesti / chiese /chiedemmo chiedeste / chiesero
rozpocznij naukę
pytać
a
chiuDERE
chiusi /chiudesti / chiuse / chiudemmo / chiudeste / chiusero
rozpocznij naukę
zamykać
a
deciDERE
decisi / decidesti / decise / decidemmo / decideste / decisero
rozpocznij naukę
decydować
a
escluDERE
esclusi/ escludesti / escluse / escludemmo / escludeste / esclusero
rozpocznij naukę
wykluczać
a
perDERE
persi; perdei; perdetti / perdesti / perse; perdé; perdette / perdemmo / perdeste / persero; perderono; perdettero
rozpocznij naukę
przegrać, tracić
a
riDERE
risi / ridesti / rise / ridemmo / rideste / risero
rozpocznij naukę
śmiać się
a
succeDERE
successi; succedei; succedetti / succedesti / successe; succedé; succedette / succedemmo / succedeste / successero; succederono; succedettero
rozpocznij naukę
wydarzać się
a
coGLIERE
colsi / cogliesti / colse / cogliemmo / coglieste / colsero
rozpocznij naukę
chwytać
a
condurre
condussi / conducesti / condusse / conducemmo / conduceste / condussero
rozpocznij naukę
prowadzić, kierować
a
conoscere
conobbi / conoscesti / conobbe / conoscemmo / conosceste / conobbero
rozpocznij naukę
znać
a
conviNCERE
convinsi / convincesti / convinse / convincemmo / convinceste / convinsero
rozpocznij naukę
przekonywać
a
correre
corsi / corresti / corse / corremmo / correste / corsero
rozpocznij naukę
biegać
a
difeNDERE
difesi / difendesti / difese / difendemmo / difendeste / difesero
rozpocznij naukę
bronić
a
nascoNDERE
nascosi / nascondesti / nascose / nascondemmo / nascondeste nascosero
rozpocznij naukę
ukrywać
a
preNDERE (rendere gli onori)
presi / prendesti / prese / prendemmo / prendeste / presero
rozpocznij naukę
wziąć, brać (oddawać honory)
a
reNDERE
resi / rendesti / rese / rendemmo / rendeste / resero
rozpocznij naukę
oddawać
a
rispoNDERE
risposi / rispondesti / rispose / rispondemmo / rispondeste / risposero
rozpocznij naukę
odpowiadać
a
sceNDERE
scesi / scendesti / scese / scendemmo / scendeste / scesero
rozpocznij naukę
wysiadać
a
speNDERE
spesi / spendesti / spese / spendemmo / spendeste / spesero
rozpocznij naukę
wydawać (np. pieniądze)
a
dirigere
diressi / dirigesti / diresse / dirigemmo / dirigeste / diressero
rozpocznij naukę
zarządzać, kierować (dyrgować)
a
discutere
discussi; discutei / discutesti / discusse; discuté / discutemmo / discuteste / discussero; discuterono
rozpocznij naukę
dyskutować
a
distruggere
distrussi / distruggesti / distrusse / distruggemmo / distruggeste / distrussero
rozpocznij naukę
niszczyć
a
leggere
lessi / leggesti / lesse / leggemmo / leggeste / lessero
rozpocznij naukę
czytać
a
proteggere
protessi / proteggesti / protesse / proteggemmo / proteggeste / protessero
rozpocznij naukę
chronić
a
esprimere
espressi / esprimesti / espresse / esprimemmo / esprimeste / espressero
rozpocznij naukę
wyrazić
a
giuNGERE
giunsi / giungesti / giunse / giungemmo / giungeste / giunsero
rozpocznij naukę
dotrzeć, trafić (w jakieś miejsce)
a
piaNGERE
piansi / piangesti / pianse / piangemmo / piangeste / piansero
rozpocznij naukę
płakać
a
muovere (muovere cielo e terra)
mossi / muovesti / mosse / muovemmo / muoveste / mossero
rozpocznij naukę
poruszać (poruszyć niebo i ziemię)
a
nascere
nacqui / nascesti / nacque / nascemmo / nasceste / nacquero
rozpocznij naukę
rodzić
a
porre
posi / ponesti / pose / ponemmo / poneste / posero
rozpocznij naukę
kłaść
a
rimanere
rimasi / rimanesti / rimase rimanemmo / rimaneste / rimasero
rozpocznij naukę
pozostawać
a
risolvere
risolvei; risolvetti; risolsi / risolvesti / risolvé; risolvette; risolse risolvemmo / risolveste / risolverono; risolvettero; risolsero
rozpocznij naukę
rozwiązywać (np. zagadki)
a
rompere (rompere le palle)
ruppi / rompesti / ruppe / rompemmo / rompeste / ruppero
rozpocznij naukę
łamać (zawracać dupę)
a
sapere
seppi / sapesti / seppe / sapemmo / sapeste / seppero
rozpocznij naukę
wiedzieć
a
scrivere
scrissi / scrivesti / scrisse / scrivemmo / scriveste / scrissero
rozpocznij naukę
pisać
a
stare
stetti / stesti / stette / stemmo / steste / stettero
rozpocznij naukę
być, pozostawać
a
tenere
tenni / tenesti / tenne / tenemmo / teneste / tennero
rozpocznij naukę
trzymać
a
trarre
trassi / traesti / trasse / traemmo / traeste / trassero
rozpocznij naukę
wyciągać (np. wnioski)
a
venire
venni / venisti / venne / venimmo / veniste / vennero
rozpocznij naukę
przychodzić
a
vivere
vissi / vivesti / visse / vivemmo / viveste / vissero
rozpocznij naukę
żyć
a
volere
volli / volesti / volle / volemmo / voleste / vollero
rozpocznij naukę
chcieć
a

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.