ESP nouns (751-1000)

 0    250 fiszek    piotr_GT
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
exits / departures
rozpocznij naukę
las salidas
orientations / directions
rozpocznij naukę
las orientaciones
arrivals
rozpocznij naukę
las llegadas
ends
rozpocznij naukę
los fines
signals / signs
rozpocznij naukę
las señales
steps / footsteps
rozpocznij naukę
los pasos
addresses / directions
rozpocznij naukę
las direcciones
courses / directions
rozpocznij naukę
los rumbos
trips / journeys
rozpocznij naukę
los viajes
searches
rozpocznij naukę
las búsquedas
rights / duties
rozpocznij naukę
los derechos
level
rozpocznij naukę
el nivel
history
rozpocznij naukę
la historia
example
rozpocznij naukę
el ejemplo
explanation
rozpocznij naukę
la explicación
education
rozpocznij naukę
la educación
problem
rozpocznij naukę
el problema
grade / degree
rozpocznij naukę
el grado
wish / desire
rozpocznij naukę
el deseo
school / college / high school
rozpocznij naukę
el colegio
studio / study
rozpocznij naukę
el estudio
answer
rozpocznij naukę
la respuesta
degree / title
rozpocznij naukę
el título
material
rozpocznij naukę
el material
course / training
rozpocznij naukę
el curso
chapter
rozpocznij naukę
el capítulo
class
rozpocznij naukę
la clase
homework / task / job
rozpocznij naukę
la tarea
game / play
rozpocznij naukę
el juego
absence
rozpocznij naukę
la ausencia
reading (noun)
rozpocznij naukę
la lectura
intelligence
rozpocznij naukę
la inteligencia
section
rozpocznij naukę
la sección
knowledge
rozpocznij naukę
el conocimiento
discussion
rozpocznij naukę
la discusión
academy
rozpocznij naukę
la academia
faculty
rozpocznij naukę
la facultad
topic / subject / theme
rozpocznij naukę
el tema
solution
rozpocznij naukę
la solución
award / prize
rozpocznij naukę
el premio
levels
rozpocznij naukę
los niveles
stories / histories
rozpocznij naukę
las historias
examples
rozpocznij naukę
los ejemplos
explanations
rozpocznij naukę
las explicaciones
problems
rozpocznij naukę
los problemas
grades / degrees
rozpocznij naukę
los grados
wishes / desires
rozpocznij naukę
los deseos
schools / colleges / high schools
rozpocznij naukę
los colegios
studios / studies
rozpocznij naukę
los estudios
answers
rozpocznij naukę
las respuestas
degrees / titles
rozpocznij naukę
los títulos
materials
rozpocznij naukę
los materiales
courses / trainings
rozpocznij naukę
los cursos
chapters
rozpocznij naukę
los capítulos
classes
rozpocznij naukę
las clases
homeworks / tasks / jobs
rozpocznij naukę
las tareas
games / plays
rozpocznij naukę
los juegos
absences
rozpocznij naukę
las ausencias
readings
rozpocznij naukę
las lecturas
intelligences / minds
rozpocznij naukę
las inteligencias
sections
rozpocznij naukę
las secciones
knowledge (pl) / skills
rozpocznij naukę
los conocimientos
discussions
rozpocznij naukę
las discusiones
academies / colleges
rozpocznij naukę
las academias
topics / subjects / themes
rozpocznij naukę
los temas
solutions
rozpocznij naukę
las soluciones
awards / prizes
rozpocznij naukę
los premios
time
rozpocznij naukę
el tiempo
age / period / era
rozpocznij naukę
la edad
group
rozpocznij naukę
el grupo
type
rozpocznij naukę
el tipo
process
rozpocznij naukę
el proceso
reality
rozpocznij naukę
la realidad
change
rozpocznij naukę
el cambio
work
rozpocznij naukę
la obra
information
rozpocznij naukę
la información
name
rozpocznij naukę
el nombre
public / audience
rozpocznij naukę
el público
truth / true
rozpocznij naukę
la verdad
service
rozpocznij naukę
el servicio
action
rozpocznij naukę
la acción
production
rozpocznij naukę
la producción
peace
rozpocznij naukę
la paz
sector
rozpocznij naukę
el sector
image
rozpocznij naukę
la imagen
motion / movement
rozpocznij naukę
el movimiento
activity
rozpocznij naukę
la actividad
possibility
rozpocznij naukę
la posibilidad
code
rozpocznij naukę
el código
capacity
rozpocznij naukę
la capacidad
effect
rozpocznij naukę
el efecto
investigation
rozpocznij naukę
la investigación
necessity
rozpocznij naukę
la necesidad
program
rozpocznij naukę
el programa
quality
rozpocznij naukę
la calidad
character
rozpocznij naukę
el carácter
control
rozpocznij naukę
el control
result
rozpocznij naukę
el resultad
importance
rozpocznij naukę
la importancia
objective
rozpocznij naukę
el objectivo
origin
rozpocznij naukę
el origen
official / officer
rozpocznij naukę
el oficial
practice
rozpocznij naukę
la práctica
growth
rozpocznij naukę
el crecimiento
success
rozpocznij naukę
el éxito
construction
rozpocznij naukę
la construcción
memory
rozpocznij naukę
la memoria
expression
rozpocznij naukę
la expresión
conscience
rozpocznij naukę
la conciencia
creation
rozpocznij naukę
la creación
aspect
rozpocznij naukę
el aspecto
look
rozpocznij naukę
la mirada
luck
rozpocznij naukę
la suerte
principle, beginning
rozpocznij naukę
el principio
occasion
rozpocznij naukę
la ocasión
issue / business
rozpocznij naukę
el asunto
content
rozpocznij naukę
el contenido
trial
rozpocznij naukę
el juicio
term
rozpocznij naukę
el término
selection
rozpocznij naukę
la selección
net / network
rozpocznij naukę
la red
access
rozpocznij naukę
el acceso
vision
rozpocznij naukę
la visión
application
rozpocznij naukę
la aplicación
thought
rozpocznij naukę
el pensamiento
frequency
rozpocznij naukę
la frecuencia
height
rozpocznij naukę
la altura
danger
rozpocznij naukę
el peligro
scene
rozpocznij naukę
la escena
character (book)
rozpocznij naukę
el/la personaje
protection
rozpocznij naukę
la protección
circumstance
rozpocznij naukę
la circunstancia
purpose
rozpocznij naukę
el propósito
competition
rozpocznij naukę
la competencia
times
rozpocznij naukę
los tiempos
ages / periods / eras
rozpocznij naukę
las edades
groups
rozpocznij naukę
los grupos
types
rozpocznij naukę
los tipos
processes
rozpocznij naukę
los procesos
realities
rozpocznij naukę
las realidades
changes
rozpocznij naukę
los cambios
works / productions
rozpocznij naukę
las obras
information (pl) / reports
rozpocznij naukę
las informaciones
names
rozpocznij naukę
los nombres
truths
rozpocznij naukę
las verdades
services
rozpocznij naukę
los servicios
productions
rozpocznij naukę
las producciones
sectors
rozpocznij naukę
los sectores
images
rozpocznij naukę
las imágenes
motions / movements
rozpocznij naukę
los movimientos
activities
rozpocznij naukę
las actividades
possibilities
rozpocznij naukę
las posibilidades
codes
rozpocznij naukę
los códigos
capacities
rozpocznij naukę
las capacidades
effects
rozpocznij naukę
los efectos
investigations
rozpocznij naukę
las investigaciones
necessities
rozpocznij naukę
las necesidades
programs
rozpocznij naukę
los programas
qualities / standards
rozpocznij naukę
las calidades
characters
rozpocznij naukę
los caracteres
controls
rozpocznij naukę
los controles
results
rozpocznij naukę
los resultados
objectives
rozpocznij naukę
los objectivos
origins
rozpocznij naukę
los orígenes
officials / officers
rozpocznij naukę
los oficiales
practices
rozpocznij naukę
las prácticas
growth (pl)
rozpocznij naukę
los crecimientos
successes
rozpocznij naukę
los éxitos
constructions
rozpocznij naukę
las construcciones
memories
rozpocznij naukę
las memorias
expressions
rozpocznij naukę
las expresiones
conscieces
rozpocznij naukę
las conciencias
creations
rozpocznij naukę
las creaciones
aspects
rozpocznij naukę
los aspectos
looks
rozpocznij naukę
las miradas
principles
rozpocznij naukę
los principios
occasions / times / cases
rozpocznij naukę
las ocasiones
issues / matters / affairs
rozpocznij naukę
los asuntos
contents
rozpocznij naukę
los contenidos
trials / judgments
rozpocznij naukę
los juicios
terms
rozpocznij naukę
los términos
selections / choices
rozpocznij naukę
las selecciones
networks
rozpocznij naukę
las redes
accesses
rozpocznij naukę
los accesos
visions
rozpocznij naukę
las visiones
applications
rozpocznij naukę
los aplicaciones
thoughts
rozpocznij naukę
los pensamientos
frequencies
rozpocznij naukę
las frecuencias
heights
rozpocznij naukę
las alturas
dangers
rozpocznij naukę
los peligros
scenes
rozpocznij naukę
las escenas
characters (book)
rozpocznij naukę
los personajes
protections
rozpocznij naukę
las protecciones
circumstances
rozpocznij naukę
las circunstancias
purposes
rozpocznij naukę
los propósitos
competitions
rozpocznij naukę
las competencias
smile
rozpocznij naukę
la sonrisa
joy / hapiness / cheers
rozpocznij naukę
la alegría
love
rozpocznij naukę
el amor
happiness
rozpocznij naukę
la felicidad
tension / stress / blood pressure
rozpocznij naukę
la tensión
friendship
rozpocznij naukę
la aimstad
fear
rozpocznij naukę
el miedo
pain
rozpocznij naukę
el dolor
hope
rozpocznij naukę
la esperanza
personality
rozpocznij naukę
la personalidad
surprise / favor
rozpocznij naukę
la sorpresa
fear
rozpocznij naukę
el temor
loneliness / solitude
rozpocznij naukę
la soledad
pleasure
rozpocznij naukę
el placer
humor / mood
rozpocznij naukę
el humor
satisfaction
rozpocznij naukę
la satisfacción
celebration
rozpocznij naukę
la celebración
curiosity
rozpocznij naukę
la curiosidad
desire / wish
rozpocznij naukę
el deseo
feeling
rozpocznij naukę
el sentimiento
smiles
rozpocznij naukę
las sonrisas
joys
rozpocznij naukę
las alegrías
tensions
rozpocznij naukę
las tensiones
friendships
rozpocznij naukę
las amistades
fears
rozpocznij naukę
los miedos
pains
rozpocznij naukę
los dolores
hopes
rozpocznij naukę
las esperanzas
personalities
rozpocznij naukę
las personalidades
suprises
rozpocznij naukę
las sorpresas
fears / concerns
rozpocznij naukę
los temores
pleasures
rozpocznij naukę
los placeres
celebrations
rozpocznij naukę
las celebraciones
curiosities
rozpocznij naukę
las curiosidades
desires / wishes
rozpocznij naukę
los deseos
feelings
rozpocznij naukę
los sentimientos
t-shirt
rozpocznij naukę
la camiseta
word
rozpocznij naukę
la palabra
pet
rozpocznij naukę
la mascota
passport
rozpocznij naukę
el pasaporte
reservation, booking
rozpocznij naukę
la reserva
supermarket
rozpocznij naukę
el supermercado
taxi
rozpocznij naukę
el taxi
sandwich (s...)
rozpocznij naukę
el sándwich
burger
rozpocznij naukę
la hamburguesa
shark
rozpocznij naukę
el tiburón
check / bill / account
rozpocznij naukę
la cuenta
store / shop
rozpocznij naukę
la tienda
gift, present
rozpocznij naukę
el regalo
exam
rozpocznij naukę
el examen
flower
rozpocznij naukę
la flor
sport
rozpocznij naukę
el deporte
medicine
rozpocznij naukę
la medicina
river
rozpocznij naukę
el río
lake
rozpocznij naukę
el lago

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.