Právna slovenčina

 0    82 fiszki    monikasagalo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
utarg
rozpocznij naukę
tržba
obywatelstwo
rozpocznij naukę
štátne občianstvo
Rejestr Handlowy
rozpocznij naukę
Obchodný register
Kodeks Cywilny
rozpocznij naukę
Občiansky zákonník
dokument
rozpocznij naukę
doklad
terytorium państwa
rozpocznij naukę
štátne územie
PESEL
rozpocznij naukę
rodné číslo
dowód osobisty
rozpocznij naukę
občiansky preukaz
paszport
rozpocznij naukę
pas
papiery wartościowe
rozpocznij naukę
cenné papiere
reguła
rozpocznij naukę
pravidlo
zaprzeczać
rozpocznij naukę
popierať
dane osobowe
rozpocznij naukę
osobné údaje
podatek
rozpocznij naukę
daň
uchwalenie ustawy
rozpocznij naukę
platnosť zákona
ważność
rozpocznij naukę
platnosť
skuteczność
rozpocznij naukę
účinnosť
zakres działalności
rozpocznij naukę
pôsobnosť
zakres
rozpocznij naukę
rozsah
samorząd terytorialny
rozpocznij naukę
územná samospráva
spółdzielnia
rozpocznij naukę
družstvo
kod pocztowy (skrót)
rozpocznij naukę
Poštové smerovacie číslo (skratka)
NIP; numer identyfikacji podatkowej
rozpocznij naukę
daňové identifikačné číslo
REGON
rozpocznij naukę
IČO
Dzień Konstytucji
rozpocznij naukę
deň ústavy
spółka handlowa
rozpocznij naukę
obchodná spoločnosť
Kodeks Cywilny
rozpocznij naukę
občiansky zákonník
obligacja
rozpocznij naukę
dlhopis
organ przedstawicielski
rozpocznij naukę
zastupiteľský orgán
podstawa opodatkowania
rozpocznij naukę
základ dane
stawka podatku
rozpocznij naukę
sadzba dane
popełnić
rozpocznij naukę
spáchať
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
rozpocznij naukę
spoločnosť s ručením obmedzeným
spółka komandytowa
rozpocznij naukę
komanditná spoločnosť
rozprawa sądowa
rozpocznij naukę
súdne pojednávanie
oszacowanie
rozpocznij naukę
odhad
władza publiczna
rozpocznij naukę
štátna moc
pozew
rozpocznij naukę
žaloba
osoba prawna
rozpocznij naukę
právnická osoba
Prawa wolności i człowieka
rozpocznij naukę
ľudské práva a slobody
fundacja
rozpocznij naukę
nadácia
obowiązanie
rozpocznij naukę
zaväznosť
zarzut
rozpocznij naukę
námietka
osoba zaginiona
rozpocznij naukę
nezvestná osoba
nienaganność
rozpocznij naukę
bezúhonnosť
drobna działalność gospodarcza
rozpocznij naukę
živnosť
oskarżony
rozpocznij naukę
obžalovaný
obwiniony
rozpocznij naukę
obvinený
umowa sprzedaży
rozpocznij naukę
kúpna zmluva, kúpno-predajná zmluva
warunek
rozpocznij naukę
podmienka
podatek od towarów i usług
rozpocznij naukę
daň z pridanej hodnoty
podatek od osób fizycznych
rozpocznij naukę
Daň z príjmov fyzických osôb
podatek od osób prawnych
rozpocznij naukę
Daň z príjmov právnických osôb
dziennik urzędowy
rozpocznij naukę
úradný vestník
Powszechna deklaracja praw człowieka
rozpocznij naukę
Všeobecná deklarácia ľudských práv
Dziennik Ustaw
rozpocznij naukę
Zbierka zákonov
spółka publiczna
rozpocznij naukę
verejná obchodná spoločnosť
zarząd
rozpocznij naukę
predstavenstvo
uchwała
rozpocznij naukę
uznesenie
rozporządzenie
rozpocznij naukę
nariadenie
nakaz
rozpocznij naukę
príkaz
testament
rozpocznij naukę
závet
umowa
rozpocznij naukę
dohoda
kara
rozpocznij naukę
trest
wiadomość
rozpocznij naukę
správa
dziedzina
rozpocznij naukę
odvetvie
sprawa
rozpocznij naukę
vec, záležitosť
popierać
rozpocznij naukę
podporovať
umowa, układ
rozpocznij naukę
dohoda, usporiadanie
domagać się, wymuszać
rozpocznij naukę
vymaháť
odwołać, anulować
rozpocznij naukę
odvolať
wykonywać
rozpocznij naukę
vykonávať
oszustwo
rozpocznij naukę
podvod
udostępnić, ujawnić
rozpocznij naukę
zverejniť
oszacować
rozpocznij naukę
odhadovať
ostemplować
rozpocznij naukę
opečiatkovať
zapewniać, udzielać
rozpocznij naukę
poskytovať
ściągnąć
rozpocznij naukę
stiahnuť
skarga
rozpocznij naukę
žaloba
firma
rozpocznij naukę
obchodné meno
czynności prawne
rozpocznij naukę
právne úkony
specjalista
rozpocznij naukę
odborník

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.