Lectio nona

 0    72 fiszki    JuliaFra
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
odchodzić
rozpocznij naukę
abeo, abire, abii, abitum
podchodzić
rozpocznij naukę
adeo, adire, adii, aditum
przynosić
rozpocznij naukę
affero, afferre, attuli, allatum
rozpoznać, poznać się na
rozpocznij naukę
agnosco, agnoscere, agnovi, agnitum
coś
rozpocznij naukę
aliquid
tracić
rozpocznij naukę
amitto, amittere, amisi, amissum
zwierzę
rozpocznij naukę
animal, animalis (n)
drzewo
rozpocznij naukę
arbor, arboris (f)
widzieć, dostrzegać
rozpocznij naukę
aspicio, aspicere, aspexi, aspectum
gwiazda
rozpocznij naukę
astrum, astri
przymilnie, uprzejmie
rozpocznij naukę
blande
gromadzić się
rozpocznij naukę
celebro, celebrare, celebravi, celebratum
prędkość
rozpocznij naukę
celeritas, celeritatis (f)
ustawać
rozpocznij naukę
cesso, cessare, cessavi, cessatum
zaczynać
rozpocznij naukę
coepi, coepisse, coeptum
szyja
rozpocznij naukę
collum, colli
grzecznie
rozpocznij naukę
comiter
przekazać, omawiać
rozpocznij naukę
communico, communicare, communicavi, communicatum
szykować, przygotowywać
rozpocznij naukę
comparo, comparare, comparavi, comparatum
rada
rozpocznij naukę
concilium, concilii
postanawiać, ustanawiać
rozpocznij naukę
constituo, constituere, constitui, constitutum
zwieść, oszukać
rozpocznij naukę
decipio, decipere, decepi, deceptum
postanowienie
rozpocznij naukę
decretum, decreti
schodzić
rozpocznij naukę
descendo, descendere, descendi, descensum
dzień
rozpocznij naukę
dies, diei (f/m)
bogaty
rozpocznij naukę
dives, divitis
podstęp
rozpocznij naukę
dolus, doli
wątpić
rozpocznij naukę
dubito, dubitare, dubitavi, dubitatum
iść
rozpocznij naukę
eo, ire, ii, itum
wyprostować
rozpocznij naukę
erigo, erigere, erexi, erectum
być głodnym
rozpocznij naukę
esurio, esurire, esurivi
jego, go
rozpocznij naukę
eum
jest korzystne, jest czymś dobrym, pożytecznym
rozpocznij naukę
expedit
świąteczny
rozpocznij naukę
festus, festa, festum
kończyć
rozpocznij naukę
finio, finire, finivi, finitum
ustanawiać, gwarantować
rozpocznij naukę
firmo, firmare, firmavi, firmatum
szczęśliwy
rozpocznij naukę
fortunatus, fortunata, fortunatum
korzystać, cieszyć się czymś
rozpocznij naukę
fruor, frui
ucieczka
rozpocznij naukę
fuga, fugae
uciekać
rozpocznij naukę
fugio, fugere, fugi, fugitum
kura
rozpocznij naukę
gallina, gallinae
cieszyć się
rozpocznij naukę
gaudeo, gaudere
miły, drogi
rozpocznij naukę
gratus, grata, gratum
tu, do tego miejsca
rozpocznij naukę
huc
zwieść, wyprowadzić w pole
rozpocznij naukę
illudo, illudere, illudi, illusum
zasadzka, sidła
rozpocznij naukę
insidiae, insidiarum (f, plurale tantum)
kłócić się
rozpocznij naukę
litigo, litigare, litigavi, litigatum
mówić
rozpocznij naukę
loquor, loqui, locutus sum
rodzić się
rozpocznij naukę
nascor, nasci, natus sum
nie, bynajmniej
rozpocznij naukę
nequaquam
czy?
rozpocznij naukę
numquid?
wieść, wiadomość
rozpocznij naukę
nuntium, nuntii
pysk, usta
rozpocznij naukę
os, oris (n)
szeroko otwarty
rozpocznij naukę
patulus, patula, patulum
pokój
rozpocznij naukę
pax, pacis (f)
ginąć
rozpocznij naukę
pereo, perire, perii, peritum
wieczny
rozpocznij naukę
perpetuus, perpetua, perpetuum
zanim
rozpocznij naukę
priusquam
wyciągać
rozpocznij naukę
protendo, protendere, protendi, protentum
kiedyś, pewnego razu
rozpocznij naukę
quondam
nowy, świeży
rozpocznij naukę
recens, recentis
wracać
rozpocznij naukę
redeo, redire, redii, reditum
donosić
rozpocznij naukę
refero, referre, rettuli, relatum
odpowiadać
rozpocznij naukę
respondeo, respondere, responsi, responsum
zbawienny
rozpocznij naukę
salutaris, salutare
jednocześnie, zarazem
rozpocznij naukę
simul
udawać
rozpocznij naukę
simulo, simulare, simulavi, simulatum
skoro
rozpocznij naukę
siquidem
strach
rozpocznij naukę
timor, timoris (m)
znosić, usuwać
rozpocznij naukę
tollo, tollere, sustuli, sublatum
drżący
rozpocznij naukę
tremebundus, tremebunda, tremebundum
lis
rozpocznij naukę
vulpes, vulpis (f)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.