Środki językowe matura

4.4  5    16 fiszek    rattybuttercup
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
apostrofa
rozpocznij naukę
Zwrot do osoby
antropomorfizacja
rozpocznij naukę
uczłowieczające przedstawienie zjawisk świata
alegoria
rozpocznij naukę
znak zastępczy, który odwołuje się do utrwalonych wyobrażeń
archaizm
rozpocznij naukę
wyraz ktorego juz sie nie uzywa
anafora
rozpocznij naukę
Anafora celowe powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi.
anakolut
rozpocznij naukę
wypowiedzenie niepoprawne składniowo
EPIFORA
rozpocznij naukę
powtarzalność słów bez zwrotów kończących poszczególne zdania
epitet
rozpocznij naukę
wyraz określający rzeczownik; najczęściej tę funkcję pełni przymiotnik
eufemizm
rozpocznij naukę
wyraz lub zwrot zastępujący określone słowo, które ze względów obyczajowych, estetycznych lub cenzuralnych nie może być użyte w wypowiedzi, np. niezbyt bystry zamiast głupi
hiperbola
rozpocznij naukę
przedstawienie jakiegoś zjawiska celowo wyolbrzymiające jego cechy
ironia
rozpocznij naukę
celowe sprzeczności między dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej znaczeniem właściwym, niewyrażonym wprost
metafora
rozpocznij naukę
znaczenie przenośne jest różne od dosłownego
oksymoron
rozpocznij naukę
zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach
onomatopeja
rozpocznij naukę
naśladowanie za pomocą środków językowych, zjawisk dźwiękowych
personifikacja(uosobienie)
rozpocznij naukę
przypisywanie przedmiotom martwym, pojęciom cech typowo ludzkich
peryfraza (omówienie)
rozpocznij naukę
zastąpieniu danego wyrazu przez szereg innych o podobnym znaczeni

Środki językowe – co to jest?

Stosowanie środków językowych to zabieg, za pomocą którego możemy urozmaicić swoje wypowiedzi. Najpopularniejsze środki językowe to alegoria, czyli metafora, której znaczenie odczytujemy, dzięki znajomości tradycji i kultury oraz epitet – wyraz uwydatniający jakąś cechę. Oprócz tego wyróżnić można m.in. personifikacje, hiperbole oraz eufemizm. Gdy opanujesz już środki językowe zapraszamy także do innych naszych lekcji z zakresu języka polskiego: przysłowia polskie, odmiana przez przypadki oraz związki frazeologiczne.

Środki językowe – matura i nie tylko...

Poprawny język polski, w jego odmianie akademickiej wymaga od ucznia, a w szczególności od maturzysty, który zamierza kontynuować swoją edukację, znajomości terminologii podstawowych nauk humanistycznych. Bez tej wiedzy nie tylko nie będzie możliwa podstawowa praca z tekstami naukowymi, ale także i edukacja w zakresie innych nauk szczegółowych. Nie będzie też możliwe skuteczne uczenie się języków obcych, które dają ogromne możliwości na rynku pracy. A zatem: uczmy się najpierw środków językowych po polsku, aby móc efektywnie uczyć się języków obcych Dlatego przygotowana przez nas lekcja: środki językowe przyda się niemal każdemu.

Interaktywna nauka z Fiszkoteką

Metoda edukacji z użyciem fiszek umożliwia nam skuteczne samokształcenie. Fiszki są wygodne, bo można im poświęcić tyle uwagi, ile akurat potrzebujemy. Apostrofa, antropomorfizacja, alegoria, archaizm? To nic, że nie znasz tych określeń na początku. Dzięki fiszkom możesz poszerzać swoje słownictwo o dowolnej porze dnia i nocy. Lubisz uczyć się późnym wieczorem? Długo po rozpoczęciu ciszy nocnej możesz w domowym zaciszu dowiedzieć się na przykład, że anakolut to zdanie wypowiedziane niepoprawnie składniowo. Ta wiedza przyda nam się w uczeniu kolejnych języków. Środki językowe rozbudują nasze słownictwo w przyjemny sposób w ekspresowym tempie.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.