Rodzaje rymów

 0    25 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
monorym
rozpocznij naukę
układ rymowy powtarzający jeden rym we wszystkich wersach utworu; występuje rzadko
rym
rozpocznij naukę
powtórzenie jednakowych lub podobnych układów głoskowych w zakończeniach wyrazów zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu (w wierszu) lub zdania (w prozie rymowanej)
rymy banalne (oklepane)
rozpocznij naukę
rymy oczywiste, utworzone z wyrazów często zestawianych, np. blizna – ojczyzna
rymy bogate
rozpocznij naukę
rymy, w których w obrębie przestrzeni rymowej znajduje się dużo głosek, np. – wieszcz
rymy częstochowskie
rozpocznij naukę
rymy będące najoczywistszą realizacją rymów banalnych; są charakterystyczne zwłaszcza dla domorosłej poezji
rymy daktyliczne
rozpocznij naukę
rymy występujące rzadko, oparte na akcencie proparoksytonicznym (padającym na przedostatnią sylabę), np. robiłbyś – chodziłbyś
rymy dokładne (pełne)
rozpocznij naukę
rymy powstające z całkowicie jednakowych współdźwięczności
rymy głębokie
rozpocznij naukę
rymy powstałe w wyniku rozszerzenia przestrzeni współdźwięczności na większą część rymowanych wyrazów, np. – ramieniem
rymy gramatyczne
rozpocznij naukę
rymy utworzone z wyrazów, których współbrzmienie wynika z identyczności końcówek gramatycznych, np. bawił – zjawił
rymy homonimiczne
rozpocznij naukę
rymy oparte na homonimach (wyrazy, które jednakowo brzmią i są jednakowo pisane, ale mają inne znaczenie), wprowadzające rodzaj gry słów
rymy inicjalne
rozpocznij naukę
rymy umiejscowione na początku wersu; występują rzadko
rymy końcowe
rozpocznij naukę
rymy umiejscowione w klauzulach wersowych (w końcowym odcinku wersu)
rymy męskie
rozpocznij naukę
rymy oparte na akcencie paroksytonicznym (akcent pada na ostatnią sylabę), np. stój – zbój
rymy niedokładne (przybliżone)
rozpocznij naukę
rymy, które powstają ze współdźwięczności mniej lub bardziej podobnych, ale nie identycznych
rymy niegramatyczne
rozpocznij naukę
rymy powstałe z wyrazów różniących się kategorią i formą gramatyczną; zwykle są bardziej wyrafinowane niż rymy gramatyczne, np. nadaremnie – nieskończenie
rymy nieregularne
rozpocznij naukę
rymy niepodporządkowane żadnemu wzorcowi układu
rymy okalające
rozpocznij naukę
rymy złożone z dwu lub więcej składników łączących co drugi wers utworu według wzorca: abba...
rymy parzyste (dystychiczne)
rozpocznij naukę
rymy złożone z dwu składników spinających dwa sąsiednie wersy według wzorca: aabbcc...
rymy przeplatane (krzyżowe)
rozpocznij naukę
rymy złożone z dwóch lub więcej składników łączących co drugi wers utworu według wzorca: abab...
rymy regularne
rozpocznij naukę
rymy powtarzające się w stałym porządku i w określonych miejscach tekstu; podlegają z góry ustalonemu wzorcowi układu
rymy rzadkie (wyszukane)
rozpocznij naukę
rymy, które mają zwracać uwagę niezwykłym doborem słownictwa; najwyrazistsze wśród nich to rymy egzotyczne, posługujące się słowami obcymi (a przez to zwykle trudnymi do zrymowania)
rymy tautologiczne
rozpocznij naukę
rymy polegające na powtórzeniu jednakowych wyrazów (o identycznej postaci i tym samym znaczeniu)
rymy ubogie
rozpocznij naukę
rymy, słabo współdźwięczne; w obrębie przestrzeni rymowej znajduje się niewiele głosek, np. – dno
rymy wewnętrzne
rozpocznij naukę
rymy występujące w środku wersu, najczęściej w średniówce
rymy żeńskie
rozpocznij naukę
rymy oparte na akcencie oksytonicznym (akcent pada na przedostatnią sylabę), np. niedziela – karuzela; w polszczyźnie to właśnie te rymy są najnaturalniejsze

Liryczne rymowanki

Rodzaje rymów oraz ich podział ze względu na różne kryteria (semantyczne nacechowanie rymowanych wyrazów, postać rymów, ich układ itd.) wraz z wytłumaczeniem tych terminów. Wiedza niezbędna podczas analizy tekstów literackich i matury z j. polskiego.

Rodzaje rymów

Wyróżniamy mnóstwo odmian i rodzajów rymów, jednak podczas szkolnej analizy tekstów lirycznych najbardziej popularnymi są rymy regularne i nieregularne, rymy krzyżowe, rymy żeńskie i męskie, oraz rymy gramatyczne.

Matura na 100%

Powtórzenie materiału z tych fiszek pozwoli na dogłębną interpretację tekstów lirycznych, a co za tym idzie, osiągnięcie lepszego wyniku na maturze. Dlatego warto poświęcić chwilę i przećwiczyć rodzaje rymów wraz z Fiszkoteką.

Komentarze:

filologos napisał: 2011-06-10 10:26:25
Akcent PROPAROKSYTONICZNY
to taki, który pada NA TRZECIĄ sylabę od końca
(BŁAD: vide 'rymy daktyliczne'), co z resztą podane przykłady bardzo ładnie ilustrują, skąd wnioskuję niewinne przejęzyczenie.

W 'rymach męskich' mamy natomiast o czynienia z akcentem OKSYTONICZNYM, nie paroksytonicznym gdyż pada on właśnie, jak tłumaczy autor NA PIERWSZĄ od końca sylabę (przykłady poprawne)

'Żeńskie rymy' to rymy złożone z PAROKSYTONÓW, czyli wyrazów akcentowanych NA DRUGĄ sylabę od końca.

Generalnie:

licząc od końca wyrazu
akcent

na 1.: OKSYTONICZNY
na 2.: PAROKSYTONICZNY
na 3.: PROPAROKSYTONICZNY

Pozdrawiam serdecznie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.