Czynności

 0    30 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
Jestem zmęczony / zmęczona.
rozpocznij naukę
essere
Sono stanco / stanca.
Niektóre czasowniki są nieregularne i bezokolicznik nie przypomina formy odmienionej, np. słowa "być" i "jestem" brzmią zupełnie inaczej.
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
rozpocznij naukę
avere
Non ho soldi.
chcieć
Czego chcesz?
rozpocznij naukę
volere
Che cosa vuoi?
musieć
Muszę kupić bilet.
rozpocznij naukę
dovere
Devo comprare un biglietto.
móc
Możesz mi pomóc?
rozpocznij naukę
potere
Puoi aiutarmi?
dać
Możesz mi dać 5 euro?
rozpocznij naukę
dare
Puoi darmi 5 euro?
pomagać
Chętnie ci pomogę.
rozpocznij naukę
aiutare
Ti aiuto volentieri.
iść
Chcę iść na piechotę.
rozpocznij naukę
andare
Vorrei andare a piedi.
podobać się
Podoba mi się.
rozpocznij naukę
piacere
Mi piace.
robić
Co robisz wieczorami?
rozpocznij naukę
fare
Che cosa fai di sera?
gotować
Moja mama dobrze gotuje.
rozpocznij naukę
cucinare
Mia madre cucina bene.
wiedzieć
Nie wiem.
rozpocznij naukę
sapere
Non lo so.
potrafić
Czy umiesz pływać?
rozpocznij naukę
sapere
Sai nuotare?
szukać
Szukam wyjścia.
rozpocznij naukę
cercare
Sto cercando l'uscita.
pić
Napijesz się trochę wina?
rozpocznij naukę
bere
Bevi un po' di vino?
spać
Śpij dobrze!
rozpocznij naukę
dormire
Dormi bene!
dostać
Kiedy dostanę swoje danie?
rozpocznij naukę
ricevere
również: avere
Quando avrò il mio piatto?
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
rozpocznij naukę
usare
Il nostro programma è facile da usare.
widzieć
Byłem wczoraj w pubie i Cię nie widziałem.
rozpocznij naukę
vedere
Ieri sono stato al pub e non ti ho visto.
pochodzić
Skąd pochodzisz?
rozpocznij naukę
venire
Da dove vieni?
mówić
Mówisz po angielsku?
rozpocznij naukę
parlare
Parli inglese?
rozmawiać
Nie lubię rozmawiać o pogodzie.
rozpocznij naukę
parlare
Non mi piace parlare del tempo.
powiedzieć
Chcę ci coś powiedzieć.
rozpocznij naukę
dire
Ti voglio dire qualcosa.
kosztować
Ile kosztuje piwo?
rozpocznij naukę
costare
Quanto costa una birra?
kupić
Chciałbym kupić butelkę wody.
rozpocznij naukę
comprare
Vorrei comprare una bottiglia d'acqua.
płacić
Kto za to zapłaci?
rozpocznij naukę
pagare
Chi lo paga?
pożyczać
Pożyczysz mi swoją książkę?
rozpocznij naukę
prestare
Mi presti il tuo libro?
zamykać
Możesz zamknąć okno?
rozpocznij naukę
chiudere
Puoi chiudere la finestra?
otwierać
Kiedy otwiera się bank?
rozpocznij naukę
aprire
Quando apre la banca?
oglądać
Lubisz oglądać filmy?
rozpocznij naukę
guardare
Ti piace guardare i film?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.