Geografia - Geography (FCE)

ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
stan
Rhode Island to najmniejszy stan w USA.
rozpocznij naukę
a state
Rhode Island is the smallest state in the USA.
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
rozpocznij naukę
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
miejski
Czuła się uwięziona w miejskiej dżungli, więc przeniosła się na wieś.
rozpocznij naukę
urban
She felt trapped in the urban jungle, so she moved to the country.
hrabstwo
Nasze hrabstwo składa się z kilku miasteczek i wiosek.
rozpocznij naukę
a county
Our county consists of several towns and villages.
kanał
Wenecja jest znana jako Miasto Kanałów.
rozpocznij naukę
a canal
Venice is known as the City of Canals.
stolica
Stolica Niemiec była kiedyś przedzielona murem.
rozpocznij naukę
a capital
The capital of Germany used to be divided by a wall.
prowincja
Alberta to nazwa kanadyjskiej prowincji.
rozpocznij naukę
a province
Alberta is the name of a Canadian province.
+19 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(w sumie 1 251 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Napisz komentarz