FCE - Phrasal verbs 2

ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dziać się
Nigdy nie mówił mi co działo się w szkole.
rozpocznij naukę
to go on
He never told me what went on at school.
zalogować się (do czegoś/ na coś)
Zaloguj się na noszą stronę internetową, by zdobyć więcej informacji.
rozpocznij naukę
to log onto sth
Log onto our website to get more information.
wysiadać
Wysiadamy na następnym przystanku.
rozpocznij naukę
to get off
We're getting off at the next stop.
wybuchać
Mówią, że w centrum miasta wybuchła bomba.
rozpocznij naukę
to go off
I hear that a bomb has gone off in the centre of town.
besztać kogoś
Zbeształa swoje dzieci za niegrzeczne zachowanie.
rozpocznij naukę
to tell sb off
She told her children off for being naughty.
zniechęcać
Twój opis zniechęcił mnie do tego kursu.
rozpocznij naukę
to put sb off
Your description has put me off that course.
wylogować się
Nie zapomnij wylogować się z systemu.
rozpocznij naukę
to log off / to log out
Don't forget to log off the system.
+19 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(w sumie 1 251 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.