test części mowy

5  1    27 fiszek    Najczu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co to jest rzeczownik?
rozpocznij naukę
część mowy odpowiadająca na pytania Kto? Co? i inne pytania przypadków gramatycznych
Przez co odmienia się rzeczownik?
rozpocznij naukę
Rzeczownik odmienia się przez przypadki, liczby, osoby. Posiada rodzaj gramatyczny.
Jaką częścią mowy jest słowo "muzeum"?
rozpocznij naukę
rzeczownik
Jaką częścią mowy jest słowo "okulary"?
rozpocznij naukę
rzeczownik
Jakie wyróżniamy grupy rzeczowników?
rozpocznij naukę
własne (np. pisarz, góra, ocean, ministerstwo) pospolite (np. Monika, Sienkiewicz, Atlantyk, Ministerstwo Sprawiedliwości) żywotne (np. autor, troll, lew) nieżywotne (np. książka, horyzont, mgła) osobowe (np. sędzia, kuzyn) nieosobowe (np. wyrok, myślenie)
Jaką częścią mowy jest słowo "Włochy"?
rozpocznij naukę
rzeczownik
Jaką częścią mowy jest słowo "mecz"?
rozpocznij naukę
rzeczownik
Przez co odmienia się przymiotnik?
rozpocznij naukę
Odmienia się przez przypadki, liczby, rodzaje. Ponadto ulega on stopniowaniu.
Jakie są typy stopniowania przymiotnika?
rozpocznij naukę
proste regularne (np. krótki-krótszy-najkrótszy) proste nieregularne (np. duży-większy-największy) opisowe (np. słony-bardziej słony-najbardziej słony)
Jakie stopnie wyróżniamy przy przymiotnikach?
rozpocznij naukę
równy wyższy najwyższy
W jaki sposób stopniuje się przymiotnik "dziwny"?
rozpocznij naukę
prosty
W jaki sposób stopniuje się przymiotnik "młody"?
rozpocznij naukę
prosty
W jaki sposób stopniuje się przymiotnik "przezroczysty"?
rozpocznij naukę
opisowy
W jaki sposób stopniuje się przymiotnik "skomplikowany"?
rozpocznij naukę
opisowy
Co określa przysłówek?
rozpocznij naukę
Przysłówek określa okoliczności i cechy, które towarzyszom czynnościom (np. wyjechała WCZORAJ, SZYBKO biega)
Przez co odmieniają się przysłówki?
rozpocznij naukę
Są one NIEODMIENNE!
Na jakie pytanie odpowiada przysłówek?
rozpocznij naukę
Przysłówek odpowiada na pytania Jak? Gdzie? Kiedy?
W jaki sposób mogą się stopniować czasowniki?
rozpocznij naukę
stopniowanie proste regularne (np. mocno-mocniej-najmocniej) stopniowanie proste nieregularne (np. źle-gorzej-najgorzej) opisowe (np. obrazowo-bardziej obrazowo-najbardziej obrazowo)
Z jaką częścią mowy najczęściej łączy się przysłówek?
rozpocznij naukę
z czasownikiem (i z przymiotnikiem)
Co to jest przyimek?
rozpocznij naukę
Jest to nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy.
Co tworzy wyrażenie przyimkowe?
rozpocznij naukę
przyimek + rzeczownik lub przyimek + zaimek rzeczowny
Co określa wyrażenie przyimkowe?
rozpocznij naukę
Określa ono relacje przestrzenne, czasowe, przyczynowe (np. pod stołem, za godzinę, po miesiącu, ze smutku)
Co to jest spójnik?
rozpocznij naukę
To nieodmienna i niesamodzielna część mowy.
Jaka jest rola spójnika?
rozpocznij naukę
Łączenie wyrazów bądź zdań składowych.
Co to jest rzeczownik?
rozpocznij naukę
To część mowy nazywająca czynności i stany.
Jaką częścią mowy jest słowo "maluję"?
rozpocznij naukę
czasownik
Przez co odmienia się czasownik?
rozpocznij naukę
Przez osoby, liczby, rodzaje, tryby. Może być osobowy lub nieosobowy.

Części mowy - przygotuj się z fiszkami, a test w szkole pójdzie, jak należy!

Gramatyka niezmiennie sprawia uczniom trudności. Od części mowy rozpoczyna się nauka gramatyki w każdym języku ojczystym, a następnie kolejnych językach obcych, dlatego kluczem do sukcesu szkolnego jest właśnie wzorowe przyswojenie części mowy. Fiszki do nauki części mowy wychodzą na przeciw tej zasadzie szkolnej. Wiadomo bowiem, że bez doskonałej znajomości części mowy nauka części zdania i innych podstaw gramatyki skazana jest na porażkę.

Fiszki to test na maksimum punktacji!

Fiszki przygotowujące do testu z części mowy zbudowane są wszechstronnie. Pozwalają one powtórzyć lub przyswoić nazwy części mowy, odpowiadające im pytania, definicje gramatyczne, ale także praktycznie sprawdzają one umiejętność rozpoznawania poszczególnych części mowy w zdaniach. Fiszki działają więc wszechstronnie: uczą, wyjaśniają i sprawdzają. Pomysł na fiszki do testu z części mowy to także szereg zadań z odmian, a więc fleksji języka polskiego. Trzeba umieć stopniować zadany przymiotnik, rozpoznać rzeczownik lub przytoczyć poprawną definicję przysłówka. Każda z tych grup umiejętności językowych pomaga - dzięki pracy z fiszkami - bezbłędnie opanować gramatykę języka polskiego. Stopniowanie regularne i nieregularne? Z fiszkami to już nie problem, bo utrwalone zostaną nie tylko reguły gramatyczne, ale i wyjątki od tych reguł. Test z części mowy i znajomość gramatyki, ta ugruntowana i służąca przez całe życie, staną się faktem. Bo fiszki gramatyczne odczarowują gramatykę, która nie tylko już nie straszy, ale i uczy zachwytu nad językiem ojczystym.

Komentarze:

puzyk napisał: 2012-04-22 08:42:23
Co to jest rzeczownik?- poowinno być czasownik- to część mowy nazywająća czynności i stany

malgorzatahudy napisał: 2012-11-27 18:09:28
puzyk dokladnie

kmieta97 napisał: 2013-11-23 16:01:53
jak by było mp3 było by super !

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.