500 động từ tiếng Anh 101 - 125

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
nhận được
Bạn đã nhận được tin nhắn của tôi chưa?
rozpocznij naukę
to get
Did you get my message?
xoay
Bạn phải đi thẳng về phía trước và sau đó rẽ trái.
rozpocznij naukę
to turn
You have to go straight ahead and then turn left.
bàn luận
Chúng tôi có một vấn đề để bàn luận.
rozpocznij naukę
to discuss
We have a problem to discuss.
quyến rũ
Tôi chắc chắn là anh ta muốn quyến rũ mẹ bạn.
rozpocznij naukę
to seduce
I'm sure he wants to seduce your mother.
để ý
Học sinh của tôi nhận thấy mái tóc mới của tôi.
rozpocznij naukę
to notice
My students noticed my new haircut.
đo
Một vài kết quả rất khó đo đạc.
rozpocznij naukę
to measure
Some results are hard to measure.
vẽ
Bạn có thể vẽ bức chân dung của tôi không?
rozpocznij naukę
vẽ po wietnamsku
to draw
Could you draw a portrait of me?
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"500 động từ tiếng Anh"
(w sumie 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.