500 động từ tiếng Anh 176 - 200

 0    25 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
thông báo
Chị bạn thông báo cho tôi về bệnh của bạn.
rozpocznij naukę
to inform
Your sister informed me about your disease.
cầu xin
Tôi cầu xin cô ấy hãy hợp lí hơn.
rozpocznij naukę
cầu xin po wietnamsku
to beg
I begged her to be more reasonable.
tưởng tượng
Hãy tưởng tượng một thế giới không có tiền!
rozpocznij naukę
to imagine
Imagine a world without money!
đặt
Đặt cuốn sách lại và đến đây!
rozpocznij naukę
to put
Put the book back and come here!
đánh mất
Chúng tôi đánh mất hết tiền.
rozpocznij naukę
to lose
We've lost all the money.
nhin thấy
Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì!
rozpocznij naukę
to see
I can't see anything!
tha thứ
Tôi đã tha thứ cho bạn rồi.
rozpocznij naukę
to forgive
I've already forgiven you.
+18 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"500 động từ tiếng Anh"
(w sumie 500 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.