Prezentacja biznesowa (zwroty) - Geschäftspräsentation (Ausdrücke)

 0    37 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Przejdę teraz do najważniejszego punktu.
rozpocznij naukę
Ich komme jetzt zum wichtigsten Punkt...
Dziękuję Państwu za przybycie.
rozpocznij naukę
Ich danke Ihnen für das Kommen.
Teraz pani Gerke przedstawi prezentację na temat...
rozpocznij naukę
Nun wird Frau Gerke eine Präsentation über ... halten.
Z tej statystyki wynika, że...
rozpocznij naukę
Aus dieser Statistik geht hervor, dass...
Jesteśmy teraz gotowi, by odpowiedzieć na Państwa pytania.
rozpocznij naukę
Wir sind jetzt bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
Powiem krótko i zwięźle:
dosł. Zrobię to krótko i zwięźle.
rozpocznij naukę
Ich mache es kurz und bündig:
Pozwólcie mi Państwo na koniec jeszcze powiedzieć, że...
rozpocznij naukę
Lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, dass...
+30 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Niemiecki w biznesie"
(w sumie 975 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.