Rozmowa kwalifikacyjna (zwroty) - Vorstellungsgespräch (Ausdrücke)

 0    49 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Czy mogę zaproponować coś do picia?
rozpocznij naukę
Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?
Gdzie widzi się Pani za 5 lat?
rozpocznij naukę
Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
Nasze warunki płacowe zależą od...
rozpocznij naukę
Unsere Lohnbedingungen sind abhängig von...
Dlaczego chce Pan odejść z obecnej pracy?
rozpocznij naukę
Warum wollen Sie Ihren jetzigen Job kündigen?
Mój termin wypowiedzenia wynosi 6 tygodni. Mógłbym zatem zacząć 1 stycznia.
rozpocznij naukę
Meine Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen. Ich könnte also am 1. Januar beginnen.
Jak wygląda Pana ścieżka kształcenia oraz dotychczasowe doświadczenie praktyczne?
rozpocznij naukę
Wie sehen Ihr Ausbildungsweg und Ihre bisherige Praxiserfahrung aus?
Krótkie deadliny mi nie przeszkadzają.
rozpocznij naukę
Kurze Deadlines machen mir nichts aus.
etwas macht mir nicht aus = etwas ist mir egal, etwas stört mich nicht
+42 fiszki
Lekcja jest częścią kursu
"Niemiecki w biznesie"
(w sumie 975 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.